drPiotr Oleksy

 • historia najnowsza Europy Środkowej i Wschodniej;
 • kształtowanie się tożsamości zbiorowych, polityka tożsamości i polityka pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej (wiek XX i XXI);
 • procesy tożsamościowe a stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 r.;
 • szczegółowe badanie procesów politycznych i kulturowych w Republice Mołdawii i Naddniestrzu.

Najważniejsze publikacja naukowe:

 • Monografie Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza, Gniezno 2016, ss. 333.
 • Naddniestrze. Terror tożsamości, Wołowiec 2018, s. 292.
 • Общество и култура России. Четветь века перемен (1991-2016), Gniezno 2018, ss. 146 (współautor).

Redakcja prac zbiorowych

 • Moldova: in search of its own place in Europe, Bydgoszcz 2013, ss. 140 (wspólnie z N. Cwicinskaja).
 • Wileńszczyzna. Przedmioty – opowieści – refleksje, Bydgoszcz 2012, ss. 185 (wspólnie z M. Sikora).

Wybrane artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Prawosławie w poradzieckiej tożsamości narodowej. Studium przypadku mołdawskich Gagauzów, Sensus Historiae, 1/2011.
 • Discourse on national identity in Moldovan politics after 2009, Przegląd Strategiczny, 2/2012 .
 • Karaimskie okna. Wynajdywanie tradycji i turystyka na Wileńszczyźnie [w:] Wileńszczyzna. Przedmioty, opowieści, refleksje, red. P. Oleksy, M. Sikora , Bydgoszcz 2012.
 • Politcal determinants of the persistance of presidential crisis in Moldova (2009-2012) in: N. Cwicinskaja, P. Oleksy (eds), Moldova: in search of its own place in Europe, Epigram, 2013.
 • Expectations and reality colide in Tiraspol, New Eastern Europe, 2013/2 (with z K. Całus).
 • Życie polityczne w Gagauzji [w:] Spotkania polsko-mołdawskie, red. M. Kosienkowski, Lublin 2013.
 • Mołdawski nacjonalizm vs. naddniestrzańska państwowotwórczość. Przesłanki społecznej mobilizacji w  konflikcie naddniestrzańskim, Sensus Historiae, 2/2013
 • Moldova. Value and geopolitics, New Eastern Europe- neweasterneurope.eu, May 17 2016.
 • Wine and geopolitics, New Eastern Europe 2016/6.
 • Moldova and Russia: History, Identity, Politics [in:] Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy: Domestic and Geopolitical Implications, red. A. Czajkowski, M. Herbut, R. Kunert-Milcarz ,  Wrocław, 2017.
 • Mołdawianie. Naród (de)konstruowany, Miesięcznik Znak 5/2018.
 • Jak zdobywano polskie wyspy, Miesięcznik Znak, 11/2018.
 • Old Moldova in New Europe, New Eastern Europe, 6/2018.
 • Regional Identity, War and Separatism in Eastern Europe. Case of Donbass and Pridnestrovie, Kultura i  społeczeństwo 2019/2 (LXIII), ss. 257-253 (wspólnie z M. Studenna-Skrukwa).
 • Transdniestria’s new opening?, New Eastern Europe 2/2019.

Jean Monnet Network: European Memory Politics – Populism, Nationalism and the Challenges to a European Memory Culture (od października 2019).

 • Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine. European Implementation Assessment, European Parliament ThinkTank, 2018 (co-author with K. Całus, A. Gramada), available at: https://www.europarl.europa.eu
 • Historia i dziedzictwo Gminy Międzyzdroje – znaczenie społeczne oraz potencjał wizerunkowy, Lubin 2019 (ekspertyza przygotowana na zlecenie Urzędu Miasta w Międzyzdrojach)
 • Carpathia Catpital News – Analytical report (raporty analityczne dla Carpathia Catpital S.A. w latach 2015-2016).
 • stała współpraca z Tygodnikiem Powszechnym oraz dwumiesięcznikiem Nowa Europa Wschodnia;
 • liczne publikacje w mediach opiniotwórczych, m.in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Kultura Liberalna,
 • komentator ds. międzynarodowych – Radio  TokFm
 • twórca platformy internetowej Archipelag Pamięci (www.archipelag.edu.pl) poświęconej historii wysp Uznam, Wolin i Karsibór
 • Wyspy Smaków. Kulinarna gawęda znad Zalewu Szczecińskiego, Lubin 2019 (wspólnie z M. Sikora)
 • Społeczna i kulturowa rola rybołówstwa w basenie Zalewu Szczecińskiego po drugiej wojnie światowej, Poznań 2018.
 • członek zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych;
 • współautor edukacyjnej gry planszowej „Archipelag pamięci” (projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, 2016);
 • współautor Interaktywnego Szlaku Historycznego „Archipelag pamięci” (projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra 2017 oraz przez Gminę Międzyzdroje);
 • współautor audioprzewodników „Archipelag pamięci” (projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra 2018);
 • koordynator cyklu spotkań literacko-dyskusyjnych Spojrzenie na wschód realizowanych przez Katedrą Studiów Wschodnich oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu