prof. dr hab.Maciej Franz

Historia wojskowości nowożytnej XVI-XVII wieku, szczególnie wojskowości Kozaczyzny Zaporoskiej, losów służby wojskowej hetmanów koronnych XVII wieku

Historia historiografii wojskowej

Historia wojen morskich od czasów nowożytnych do współczesności

Historia współczesnych stosunków politycznych i militarnych na terenie Azji Dalekowschodniej

Bohaterowie najdłuższych dni. Desanty morskie w drugiej wojnie światowej, Warszawa 2011

Okręty lotnicze pierwszej wojny światowej, Gdynia 2009

Idea państwa kozackiego na Ukrainie w XVI-XVII wieku, Toruń 2006

Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, Toruń 2002

Amerykańskie lotniskowce Lexington i Saratoga, Toruń 2003

Texel 1673, Warszawa 2013 (współautorstwo z A. Pastorek)

Z Polski do Kanady – wojennym szlakiem. (Archiwum domowe porucznika Jerzego Hedingera), Oświęcim 2013 (współautorstwo z K. Kuską)

Współczesne stosunki polsko-rosyjskie. Wybrane problemy, Toruń 2012 (współautorstwo z G. Cimkiem i K. Szydywar-Grabowską)

Szkoła czyli przypowieść o liceum w Bolechowie (1991-2006), Bolechowo 2006

Pełnomocnik JM Rektora UAM ds. szkolenia wojskowego

Nagroda naukowa II stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2008 roku

Nagroda naukowa III stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2010 roku

Nagroda naukowa III stopnia Rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w 2010 roku

Nagroda w konkursie na najlepszą książkę akademicką IV Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia 2010 za książkę Okręty lotnicze I wojny światowej

Medal Edukacji Narodowej – 2010

Nagroda naukowa III stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2012 roku