prof. dr hab.Maciej Forycki

- historia powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII wiek);
- historia intelektualna i kulturalna Oświecenia;
- historia Francji i dzieje stosunków polsko-francuskich;
- dzieje miast i mieszczaństwa;
- kultura polityczna czasów nowożytnych;
- historia idei;
- dzieje Wielkopolski.

M. Forycki, L’anarchie polonaise: le système institutionnel de la République nobiliaire dans la pensée des Lumières. Recherches sur les échanges intellectuels et les relations diplomatiques de la France et de la Pologne au XVIIIe siècle, Versailles-Poznań 2001 (rozprawa doktorska).

M. Forycki, Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 332 ss. (rozprawa habilitacyjna).

M. Forycki, Anarchia polska w myśli Oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich, Wydawnictwo Poznańskie, seria „Czas i Myśl”, Poznań 2004, 256 ss.

M. Forycki, Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 44 il., 332 ss.

M. Forycki, Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk (1677-1766), Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Biblioteka „Kroniki Wielkopolski”, seria „Biografie Wielkopolan”, Poznań 2006, 97 il., 226 ss.; wydanie II, zmienione: M. Forycki, Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk (1677-1766), Wydawnictwo Poznańskie, seria „Poczet władców”, Poznań 2016, 233 ss.

M. Forycki, M. Serwański (red.), Amis et ennemis héréditaires: les stéréotypes nationaux, Actes du XIIe Colloque Poznań-Strasbourg des 3-4 octobre 2002, Poznań 2006, 204 ss.

M. Forycki, M. Serwański (red.), Francja, Niemcy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej (XVI-XX w.). La France, l’Allemagne et la Pologne dans l’Europe moderne et contemporaine (XVIe-XXe s.). Frankreich, Deutschland und Polen im neuzeitlichen und modernen Europa (16. bis 20. Jh.), Dziesięć lat Trójkąta Weimarskiego, Konferencja międzynarodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 11-12 X 2001, Poznań 2003, 359 ss.

M. Forycki, M.-L. Pelus-Kaplan, M. Serwański D. Tollet (red.), La Pologne et l’Europe occidentale du Moyen-Age à nos jours, Actes du colloque organisé par l’Université Paris VII – Denis Diderot, les 28 et 29 octobre 1999, Poznań-Paris 2004, 179 ss.

M. Forycki, M. Serwański (red.), Religion et nation. Entre l’universel et les particularismes, Actes du XIVe Colloque Poznań-Strasbourg des 28-29 septembre 2006, Poznań 2008, 278 ss.

M. Forycki, A. Jakuboszczak, J. Jurkiewicz, I. Kraszewski, M. Pukianiec (red.), Polska-Francja-Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych, Poznań 2011, 794 ss.

M. Forycki, A. Perłakowski, F. Wolański (red.), „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), Poznań 2012, 376 ss.

M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański (red.), Jeux et sports de la Renaissance à nos jours, Poznań 2013, 336 ss.

M. Forycki, M. Zwierzykowski, Geneza elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1704 roku w ujęciu Woltera, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. XXV, 2013, z. 2, s. 5-20.

M. Forycki, J. Pietrzak, Ceremoniał na dworach francuskim i polskim w epoce nowożytnej. Le cérémonial dans les cours royales française et polonaise à l’époque moderne, [w:] Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka dworska we Francji XVIII wieku. L’art à la cour de France au XVIIIe siècle, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2013, s. 33-56.

M. Forycki, Les Confédérés et le Citoyen. Le contexte historique de la collaboration des Polonais avec Jean-Jacques Rousseau, [w:] Jean-Jacques Rousseau, entre Savoie et Pologne, P. Bouvier, É. Brunat, F. Clerc, A. Barthélémy. M. Kohlhauer (red.), Chambéry-Annecy 2014, s. 137-148.

M. Forycki, Les représentations de l’Allemagne et de la France dans les encyclopédies polonaises du XVIIIe siècle, [w:] Construction d’un imaginaire collectif européen. De la Renaissance aux Lumières: Allemagne, France, Pologne. Unité et diversité, L. Kańczugowski (red.), Lublin 2014, s. 105-115.

M. Forycki, A. Małecki, Performing Memory in the Public Spaces of Communist and Post-Communist Stargard, [w:] Performing the Past: Post-Communist Poland and Romania, I. Skórzyńska, Ch. Lavrence (red.), Poznań 2014, s. 119-133.

M. Forycki, Séverin Rzewuski (1743-1811) ou le déclin du républicanisme sarmate, „Wiek Oświecenia”, t. XXI, 2015, s. 109-116.

M. Forycki, Szlachta wokółbałtycka w ujęciu Encyklopedystów, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. XXXV, 4, 2016, s. 85-99

M. Forycki, Casanova and his considerations on the partition of Poland, [w:] Casanova: Enlightenment philosopher, I. Cerman, S. Reynolds, D. Lucci (red.), Oxford University Studies in the Enlightenment, Voltaire Fundation, Oxford 2016, s. 119-331.

Forycki Maciej, Drozdowski Marian, Tadeusz Kościuszko – wódz kosynierów, [w:] Przyjaciel wolności, ludu, cnót i prawa. Tadeusz Kościuszko w 200. rocznicę śmierci, red. P. Maćkowiak Muzeum w Szreniawie, Szreniawa 2017, s. 14-23.

Forycki Maciej, Biniaś-Szkopek Magdalena, La bibliothèque au cœur de l’Université [w:] Université en mouvement. Europe occidentale et centrale, red. P. Werly, Université de Strasbourg, Strasbourg  2017, s. 21-32.

Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej, Werly Patrick, Bischoff Georges (red.)Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématiques actuelles, IH UAM, Poznań 2018, ss. 1-189.

Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Malinowska Teresa (red.), Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières, PAN Stacja Naukowa w Paryżu, Paris-Poznań 2018, ss. 1-478.

Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Z Leszna do Wersalu – edukacyjne itineraria rodu Leszczyńskich [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, red. K. Puchowski, publikacja internetowa, 2018, s. 185-206.

Forycki Maciej (wstęp, opracowanie, tłumaczenie) Franciszek Bieliński, Dziennik podróży z lat 1787-1788, [w:] Europejskie drogi staropolskich peregrynantów, red. B. Rok, F. Wolański, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2018, s. 326-430.

Forycki Maciej, Les conseillers de Stanislas Leszczyński, roi de Pologne, duc de Loraine et de Bar [w:] Les conseillers du pouvoir en Europe du XVIe siècle à nos jours. Acteurs, cercles et pratiques, red. L. Coste, Bordeaux 2018, s. 115-122.

Migrations allemandes vers les campagnes polonaises à l’époque moderne [w:] Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématiques actuelles, M. Forycki, A. Jakuboszczak, G. Bischoff, P. Werly (red.), IH UAM, Poznań 2018, s. 115-122.

Forycki Maciej; Південно-східне прикордоння Речі Посполитої у французьких дискурсах вісімнадцятого століття [w:] На Річці Кодима. Дослідження з iсторії України i Польщі, red. A. Kusznir, T. Ciesielski, A. Korytko, Uniwersytet w Odessie, Odessa 2018, s. 39-52.

Forycki Maciej, Les institutions polonaises au XVIIIe siècle, „La Pensée”, 395 (7-8), 2018, s. 115-123.

Forycki Maciej; ПромодернуосвітувРечіПосполитій – познанськамодельдобипросвітництва, „Дриновски Сборник”, 53 (2018), s. 64-69.

Forycki M., Jean Potocki et l’esprit de l’Encyclopédie, [w:] Jan Potocki : le travail du temps. Autour d’un bicentenaire, F. Rosset, D. Triaire (red.), Presses universitaires de la Méditerranée, Montpellier 2019, s. 53-64.

Forycki M., La persistance d’une nation privée d’Etat,  [w:] Pologne. Peindre l’âme d’une nation, I. Danielewicz, M. Lavandier, Musée de Louvre-Lens, Lens 2019, s. 18-31.

Forycki M., Forycki R., « La belle polonaise » selon Balzac [w:] Histoire et imagination, M. Loba, M. Sukiennicka (red.), Poznań 2019, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 29-38.

Forycki M., Kula K., Les personalités embématiques de l’Indépendance polonaise : Piłsudski, Dmowski, Paderewski, „6, quai d’Orléans”, t. XXIII, 2019, s. 9.

Forycki M., Kula K., La guerre polono-bolchévique (1919-1920) : paproches historiques et socioculturelles, „6, quai d’Orléans”, t. XXIV, 2020, s. 2-3.

Forycki M., Kula K., Les cent ans du Traité de Versailles : son déroulement et ses conséquences, „6, quai d’Orléans”, t. XXIV, 2020, s. 5-6.

Forycki M., Pałac Dożów Rzeczypospolitej Weneckiej. Rzecz o dawnych i ponadczasowych kodach republikańskich, „Wiadomości Historyczne”, t. IV, 2020, s. 28-33.

Forycki M., Dybaś B., Molęda-Zdziech M., Zagraniczne stacje naukowe PAN w Wiedniu, Paryżu i Brukseli: potencjał i możliwości. Z doświadczeń dyrektorów, „Nauka”, t. IV, 2020, s. 123-152.

2012-2014 kierownik Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku;

2014-2015 chargé de mission scientifique, Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Paryżu.

2017-2020 dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Członek Rady Naukowej przy Pałacu Wersalskim

PROMOTOR ROZPRAW DOKTORSKICH:

Wojciech Paszyński (2015) „Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków i polskiej szlachty w historiografii doby nowożytnej”.

Tomasz Grala (2017) „Stronnictwo saskie na Litwie w pierwszym okresie panowania Augusta II”.

Adam Szabelski (2018) „Myśl polityczna Kelemena Mikesa w świetle jego listów z Turcji (1717-1758)” rozprawa obroniona w systemie polsko-węgierskiej co-tutelle; współpromotor: prof. Ferenc Tóth.

Teresa Malinowska (2019) La République de Pologne dans les imprimés français (1573-1795). Penser les relations entre gouvernants et gouvernés à l’époque moderne” – rozprawa obroniona w systemie polsko-francuskiej co-tutelle; współpromotorka: prof. Monique Cotteret.