prof. UAM dr hab.Maciej Bugajewski

Metodologia nauk humanistycznych

Historia historiografii

Retoryka współczesna

Pamięć historyczna

Historia oddziaływania i recepcji Holokaustu

Brzemię przeszłości. Zło jako przedmiot interpretacji historycznej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009.

Historiografia i czas. Paula Ricoeura teoria poznania historycznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.

(red.) Czy przeszłość powinna być inna? Studia z teorii i historii historiografii, Wyd. IH UAM, Poznań 2008.

(wraz z M.Solarską) Współczesna francuska historiografia kobiet, Epigram, Bydgoszcz 2008.

(redakcja naukowa wraz z I. Skórzyńską) Sensus Historiae 4/2011 oraz 1/2012 (numery tematyczne poświęcone pamięci historycznej).