prof. UAM dr hab.Maciej Bugajewski

Metodologia nauk historycznych

Metodologia historii

Historia historiografii

Teoria pamięci historycznej

Teoretyczne problemy kultury i świadomości historycznej

Zagadnienie rewolucji naukowej w anglosaskiej epistemologii poznania naukowego

Hermeneutyczna refleksja nad poznaniem historycznym

Monografie:

Brzemię przeszłości. Zło jako przedmiot interpretacji historycznej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009.

Historiografia i czas. Paula Ricoeura teoria poznania historycznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.

Historyczna wspólnota słowa. Rozważanie z teorii historii, Oficyna Wydawnicza Epigram, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 183.

(wraz z M. Solarską) Doświadczanie przeszłości. Poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 162

(wraz z M. Solarską) Experiencing the Past. Historical Cognition Toward Pluralism of Historical Time, transl. A. Topolska, Instytut Historii UAM, Poznań 2019, ss. 160 (przekład na język angielski monografii: Bugajewski M., Solarska M. Doświadczanie przeszłości. Poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 162).


Redakcje:

Czy przeszłość powinna być inna? Studia z teorii i historii historiografii, Wyd. IH UAM, Poznań 2008.

(wraz z I. Skórzyńską) Sensus Historiae 4/2011 oraz 1/2012 (numery tematyczne poświęcone pamięci historycznej).

(wraz z V. Julkowską), Rocznik Antropologii Historii, numer tematyczny - O reprezentacjach przeszłości, III (2013), nr 1, Toruń 2013, 22 ark. wyd.

Jewsiewicki B., Praca pamięci i historii. Studia z antropologii historycznej pamięci, red.: Bugajewski Maciej, Forycki Maciej, Skórzyńska Izabela, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, ss. 235.

O historii historiografii - cz. 1, red.: Bugajewski M., Julkowska V., Solarska M., w: Historia@Teoria, t. 1, z. 3, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, ss. 231.

O historii historiografii – cz. 2, red.: Bugajewski M., Julkowska V., Solarska M., w: Historia@Teoria, t. 2, z. 4, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, ss. 256.


Artykuły:

Pojęcie pamięci obywatelskiej, Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne, vol. 11, 2013, s. 57-61.

Historiozoficzne wymiary dekonstrukcji mitu, [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, pod red. Andrzeja Czyżewskiego, Rafała Stobieckiego, Tomasza Toborka, Leonida Zaszkilniaka, IPN, Warszawa-Łodź 2012, s. 39-44.

Mediacja pamięci historycznej, [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić...”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), pod red. Macieja Foryckiego, Adama Perłakowskiego, Filipa Wolańskiego, Instytut Historii UAM, Poznań 2012, s. 347-357

Spojrzenie z przeszłości. Uwagi o hermeneutycznej funkcji zapośredniczenia, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, pod red. V. Julkowskiej, IH UAM, Poznań 2012, s. 63-68.

(wraz z: V. Julkowską), Fotografia jako dokument, przedstawienie i zastąpienie przeszłości, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, pod red. V. Julkowskiej, IH UAM, Poznań 2012, s. 7-10.

(wraz z M. Foryckim): Nieracjonalne i niepojmowalne w Rękopisach... Jana Potockiego i Wojciecha Jerzego Hasa, [w:] Staropolski ogląd świata. Problemy kultury staropolskiej - poszukiwanie sacrum, odnajdywanie profanum, red. B. Rok, F. Wolański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 531- 542.

Nieobecność i obietnica. Antropologia pamięci Bogumiła Jewsiewickiego, w: Praca pamięci i historii. Studia z antropologii historycznej pamięci, red. Bugajewski M., Skórzyńska I., Forycki M., Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 19-23.

Rekonesans artykulacji czasu w Hobbicie J.R.R. Tolkiena, w: Tolkien – mit, historia, literatura. Eseje i studia, red. Matusik Przemysław, Michalski Maciej, Kopeć Zbigniew, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 87-98.

What Does it Mean to Remember the Dead's Name?, w: Biography in the Humanities. Differences - Limits - Possibilities, red. Misiewicz Paulina, Mudzo Fryderyk, Sawicki Maciej, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 43-49.

Zagadnienie historii zmarłych. Przykład interpretacji zabójstw dzieci podczas Wielkiego Głodu na Ukrainie w książce "Bloodlands" Timothy Snydera, w: Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej II, red. Ilski Kazimierz, Kopeć Zbigniew, Kraskowska Ewa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 55-64.

O roszczeniu pamięci j jego granicach, w: Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, red.: Budzińska Justyna, Głowacka-Sobiech Edyta, Jonda Bernadette, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 33-39.

Zagadka pamięci mimowolnej. Uwagi o teorii pamięci Paula Ricoeura, w: Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, red.: Solska Ewa, Witek Piotr, Woźniak Marek, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2017, s. 141-147.

Le paysage, entre regard et memoire w Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problematiques actuelles., red.: Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej, Werly Patrick, Instytut Historii UAM, Poznań - Strasbourg 2018, s. 149-152.

Wybory i decyzje. Uwagi o ekranizacji Władcy pierścieni Ralpha Bakshi, w: Między literaturą a filmem - kulturowe aspekty ekranizacji prozy J.R.R. Tolkiena. Eseje i studia., red.: Michalski Maciej, Kledzik Emilia, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, s. 185-197.

Interprétation historiographique et le concept de voisinage. Quelques remarques du point de vue de la théorie critique de l’histoire, w:  Les marques du voisinage. L’Alsace et la Posnanie dans l’ombre des influences germaniques, éd. M. Forycki, A. Jakuboszczak avec la collaboration d’Audrey Kichelewski, Eric Hassler et Patrick Werly, Poznań-Strasbourg 2019,  Instytut Historii UAM, s. 17-24.

Francuska recepcja narratywizmu Haydena White’a. Przypadek Paula Ricœura, w: Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja, red. E. Domańska, E. Skibiński, P. Stróżyk, Universitas, Kraków 2019, s. 145-158.

Cierpienie, niedowierzanie, widmowość. Słowo o pedagogice z perspektywy historiograficzno-filozoficznej, w: U podstaw pedagogiki pamięci Auschwitz i Holokaustu, red. A. Czajkowska, P. Trojański, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2018, s. 56-64.

Dialektyka realizmów historiograficznych. Lektura książki Jakuba Muchowskiego, "Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White'a", Historia Slavorum Occidentis, t. 2, vol. 11, 2016, s. 264-274.

Bugajewski M., Julkowska V., Solarska M., Historia historiografii – kryzys, recepcja, dialog, w: Historia@Teoria, t. 1, z. 3, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, str. 9-17.

Bugajewski M., Julkowska V., Solarska M., Słowo o historii historiografii cz. 2, w: Historia@Teoria, t. 2, z. 4, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 9-9.

Bugajewski M., Solarska M., Historia historiografii jako historia prawdy. Dwugłos o podstawach teoretycznych historii historiografii Jerzego Topolskiego, Historia@Teoria, t. 1, z. 3, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 123-130.

Bugajewski M., Solarska M., Wspólnota i zmiana. Dwugłos o przeciw-historii, Historia@Teoria, t. 2, z. 4, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 83-93.

Ghostly Past. On Jean Amery's At the mind's limits, Sensus Historiae, vol. 34, 2019/2, s. 103-110.