prof. UAM dr hab.Krzysztof Kaczmarek

Dzieje Kościoła w średniowieczu, w tym zwłaszcza historia zakonów mendykanckich.

Głos w dyskusji nad początkami Studium Generalnego dominikanów w Krakowie, Nasza Przeszłość 91 (1999), s. 77-100

Nekrolog dominikanów poznańskich, Studia Źródłoznawcze 43 (2005), s. 125-150

Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich w okresie średniowiecza, Poznań 2002

Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005

Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu, Poznań-Wrocław 2008

Wokół historiograficznych sporów o początki dominikańskiego Studium Generalnego w Krakowie, Przegląd Tomistyczny 16 (2010), s. 1-12

Święcenia zakonników w diecezji płockiej w I połowie XVI wieku, Roczniki Historyczne 77 (2011), s. 103-148

Święcenia duchowieństwa we Włocławku w 1516 r., Zapiski Historyczne 78 (2013), z. 4, s. 103-117

„Liber Consiliorum” konwentu dominikanów w Poznaniu, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 100 (2013), s. 231-243

Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej; kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym