prof. UAM dr hab.Konrad Białecki

Prof. UAM dr hab. Konrad Białecki prowadzi badania z zakresu historii Kościołów w Polsce po II wojnie światowej, polityki wyznaniowej europejskich państw komunistycznych oraz wystąpień społecznych w okresie PRL ze szczególnym uwzględnieniem Poznańskiego Czerwca 1956 r. i pierwszego okresu funkcjonowania NSZZ „Solidarność” (1980 – 1981). Obecnie przygotowuje monografię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce w latach 1945 – 1989, koordynuje prace zespołów badawczych przygotowujących monografie wieloautorskie poświęcone : życiu i dokonaniom abp. Jerzego Stroby oraz polityce władz wobec sanktuariów w okresie tzw. Polski Ludowej. Jest też członkiem zespołu przygotowującego monografię Urzędu ds. Wyznań.

K. Białecki, Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944 – 1965, Poznań 2003.

K. Białecki, J. Kołodziejski, Solidari cu România, Warszawa – Poznań 2009.

K. Białecki, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956 – 1991, Poznań 2012.

K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904 - 1977, Warszawa - Poznań 2017.

Marzec 1968 w Wielkopolsce, red. K. Białecki, S. Jankowiak, J. Miłosz, A. Skupień, Poznań 2006

Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, Poznań 2007.

Milenium kontra Tysiąclecie, red. K. Białecki, S. Jankowiak, J. Miłosz, Poznań 2007.

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956, red. K. Białecki, Poznań 2008.

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956 – 1970, red. K. Białecki, Poznań 2009.

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970– 1980, red. K. Białecki, Poznań 2010.

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980– 1989, red. K. Białecki, Poznań 2011.

NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, t.I (1980 – 1981), wstęp, wybór, redakcja K. Białecki, W. Handke, Poznań 2012.

Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa - Poznań 2014.

NSZZ "Solidarność" Region Konin. Wybór dokumentów, t. II (1981 - 1989), wstęp, wybór, redakcja, K. Białecki, Poznań 2016.

Wielkopolska i ... nie tylko, red. K. Białecki, T. Ceglarz, M. Jurek, Ł. Komorowski, Poznań 2018.

Stypendysta Université de Haute Bretagne w Rennes (1992)

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005)

Kierownik Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008/2009)

Koordynator Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej "Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944 - 1989" (2009 - 2016).