prof. dr hab.Kazimierz Ilski

Obszar zainteresowań badawczych:

- historia chrześcijaństwa w starożytności, geneza i ewolucja Kościoła Wschodniego

- idee polityczne starożytności, ustrój późnego Cesarstwa Rzymskiego, historia dominatu i wczesnego Bizancjum ze szczególnym uwzględnieniem dynastii teodozjańskiej i polityki religijnej do VI w.

Wybrana bibliografia:

Bibliografia za ostatnie lata:

Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew. Czy chodzi o wyznaczenie nowej podmiotowości świata przyrody? Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 17, 2018, s.123-135. ISBN 978-83-62335-98-5 ISSN 0860-830X.

Anatema jako skrajna forma dialogu teologicznego, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, Fenomen Rozmowy, 19-20, 2018, s. 233-244. ISSN 1895-2984

Cesarz wśród patriarchów, w: Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo [Polityka, Pomocnik Historyczny, nr 1/2019] ISSN 2391-7717, s. 32-35.

K. Ilski, A. Kotłowska, Bizantynistyka, uniwersytet i polityka. Profesor Jan Sajdak na Uniwersytecie Poznańskim 1919-1933, w: Kronika Miasta Poznania 2019/1, Uniwersytetowi na stulecie, redaktor prowadzący P. Matusik, s. 279-300, ISSN 0137-3552

Znaczenie słowa „cierpienie” w systemie pojęciowym Arystotelesa, Fenomen cierpienia, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein 21/22, 2019, red. Szczepan Cofta, A. Grzegorczyk, M. Musielak, s. 225-232. ISSN 1895-2984

K. Ilski, A. Kotłowska, Jan Sajdak (1882-1967), [Biografie Rektorów Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, redaktorzy serii P. Hauser, T. Schramm], Poznań 2019, 249 s.

K. Ilski, A. Kotłowska, Jan Sajdak (1882-1967): Selected issues, w: Byzantina et Slavica. Studies in honour of Professor Maciej Salamon, ed. S. Turlej, M. Stachura, B.J. Kołoczek, A. Izdebski, Kraków 2019 [2020], s. 139-153.

Potestas i auctoritas w rozumieniu władzy Konstantyna Wielkiego, Horyzonty Polityki 2019, vol. 10, nr 3, s. 29-47.

Łowiectwo w klasycznej paidei, w: Łowy i historia, red. D. J. Gwiazdowicz, Warszawa 2020, s. 29-43.

Pełnione funkcje:

Pełnomocnik Rektora UAM w Akademii Artes Liberales i

Wiceprzewodniczący Akademii Artes Liberales

Członek Konwentu Godności Honorowych UAM

Członek Rady Koordynatorów European Master in Classical Cultures

Członek Rady Programowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN

Inne:

Wystąpienia internetowe:

https://www.youtube.com/watch?v=I_3OD-IISqE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=7627y4Lc_J8