drJustyna Strykowska

Swoje działania badawcze prowadzę wokół trzech obszarów stanowiących moje zainteresowania naukowe. Są to kompetencje nauczycieli, działania wychowawczo – terapeutyczne wśród dzieci i młodzieży oraz świat mediów.

Strykowska J., (2005): Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Problemy – Diagnoza – profilaktyka, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska, Gniezno

Strykowski, W., Strykowska J., Pielachowski J. (2007): Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wyd. eMPi2, Poznań; Cześć II: Uczeń i jego środowisko społeczno – wychowawcze,

Strykowska J.(2011): Kompetencje socjoterapeutyczne w pracy pedagogicznej. Neodidagmata nr 31/32, s. 57 -70.

Strykowska J. (2012): Znaczenie mediów społecznościowych w procesie komunikowania i uczenia się. w: Media Edukacja Kultura W stronę edukacji medialnej., pod red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Poznań – Rzeszów 2012, s. 321-330.

Opiekun I roku 3 – letnich studiów zaocznych Historia

Opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów historii – specjalność nauczycielska

Członek Zespołu ds. kontaktów z absolwentami