drJoanna Jaroszyk

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historycznych, prawnych, etycznych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania mediów masowych oraz prawa własności intelektualnej.

Przedmiotem badań są również nowe ruchy społeczne w Polsce i na świecie.

Zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady, ćwiczenia i konwersatoria, obejmują różne gałęzie prawa oraz zagadnienia związane z Unią Europejską.

Jaroszyk J., Regionalizacja Hiszpanii po 1975r.- szanse i zagrożenia tożsamości Basków hiszpańskich [w:] Andrzejewska B., Matejczuk J., Podlas K., Wojnarowski M. (red.), Kim jestem? Perspektywy tożsamości. Kultura, media, społeczeństwo, Bogucki Wydawnictwo Naukowe , Poznań 2003, s. 30-41

Jaroszyk J., Ochrona dóbr osobistych czy ograniczenie wolności słowa? Analiza ustawodawstwa hiszpańskiego [w:] Paradowski R. (red.), Kulturowe instrumentarium wolności. Etyka i prawo, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2005, s. 239-247

Jaroszyk J., Ustawa prasowa z 1966r. i prasa w ostatnich latach frankizmu- krok ku demokratyzacji rynku mediów [w:] Sobczak J., Hordecki B (red.), Polityka i media, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2008, s. 253–267

Jaroszyk J., Idea Wspólnego Europejskiego Domu a egoizmy narodowe i regionalne: przykład Hiszpanii [w:] Sobczak J. (red.), Środkowoeuropejskie studia polityczne. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2008, s. 289-303

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Wolność wypowiedzi i prawo do informacji jako fundament społeczeństwa demokratycznego: analiza ustawodawstwa hiszpańskiego [w:] Gizicka D. (red.), Współczesne oblicza demokracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 231-244

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Prawdziwość informacji i konsekwencje jej braku w ustawodawstwie hiszpańskim [w:] Gardocka T., Sobczak J. (red.), Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 354-370

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Między lewicowym a prawicowym autorytaryzmem: instytucja cenzury w PRL i frankistowskiej Hiszpanii, w: „Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989”, pod red. K. Stępniaka i M. Rajewskiego, Lublin 2011, ss. 35-51

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Od dyktatury do demokracji: ewolucja systemu wyborczego Hiszpanii, w: Przegląd Politologiczny nr 2/2012, ISNN 1426-8876, ss. 107-113

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Bagieńska- Masiota A.: Politicians’Right to Privacy Online. Polish and Internacional Protecion Standards. Selected Issues, w: e-Politikon, Issue IX, spring 2014, ISNN 2084-5294, ss. 293-320

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., Kuśnierkiewicz M., Kędziora J., Nowak-Jaroszyk M.: Psychosocial and legal aspects of oncological treatment in patients with cognitive impairment, w: Reports of Practical Oncology& Radiorherapy, Vol. 19 nr 3, ss. 154-167

* Członkini Rady Wydziału Historycznego (kadencja 2012-2016)

* Członkini Rady Instytutu Historii (kadencja 2012-2016)

* Członkini zespołu ds. klas akademickich

Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego (członkini Komisji Rewizyjnej)