prof. UAM dr hab.Ewa Syska

Źródłoznawstwo średniowieczne

Źródłoznawstwo XX w.

Nowa Marchia w okresie panowania Askańczyków i Wittelsbachów (ze szczególym uwzględnieniem zagadnień dyplomatyki i sfragistyki)

Poznańscy kolekcjonerzy dzieł sztuki pierwszej połowy XX w.

Die Urkunden der Stadt Landsberg an der Warthe (Gorzów Wielkopolski) aus der Askanier- und Wittelsbacherzeit 1257-1373, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 48, 2002, s. 29-116

Źródła do dziejów Nowej Marchii z okresu panowania Askańczyków i Wittelsbachów (do 1373 r.), Studia Źródłoznawcze 43, 2005, s. 61-83

Dokumenty Gorzowa Wielkopolskiego (Landsbergu) z lat 1257-1373, Gorzów Wlkp. 2006, ss. 127

Najstarsza pieczęć większa Chojny – próba analizy historyczno-ikonograficznej, w: Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Warszawa 2011, s. 273-292.

Das Schicksal der Urkunden aus dem ehemaligen Stadtarchiv Bärwalde nach dem Zweiten Weltkrieg, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 57, 2011, s. 197-211

Dokument Zulisa von Wedel dla komtura joannitów z Suchania z 1371 roku, Roczniki Historyczne 78, 2012, s. 213-220

Marian Swinarski (1902-1965) poznański antykwariusz i bibliofil, Poznań 2014, ss. 275. link do strony z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=jQu4bUGoClU

Ein Ritterwappen auf dem Stadtsiegel oder über die Anfänge von Bernstein [Pełczyce] und Bärwalde (Mieszkowice), in: Landesherr, Adel und Städte in der mittelalterlichen und frühzeitlichen Neumark, Berlin 2015, s. 223-234

Średniowieczne pieczęcie Chojny, Rocznik Chojeński 8, 2016, s. 33-50

Co skrywają powojenne nabytki poskich bibliotek, czyli o metodach pozbywania się niechcianych proweniencji ze starych druków na przykładzie działalności poznańskiego antykwariusza Mariana Swinarskiego (1902-1963), w: Książka dawna i jej właściciele, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, Wrocław 2017, s. 301-307

Najstarsze pieczęcie rady miejskiej Mieszkowic, w: V Nadodrzańskie Spotkania z Historią 2017, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański-Mieszkowice, 2017, s. 63-70

2000-2001: stypendium badawcze - Deutscher Akademischer Austauschdienst; miejsce odbywania stypendium: Humboldt Universität Berlin Institut für Geschichtswissenschaften, Landesgeschichte

2001-2003: stypendium badawcze - Alexander von Humboldt Stiftung; miejsce odbywania stypendium: Humboldt Universität Berlin Institut für Geschichtswissenschaften, Landesgeschichte

2004-2005: Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

styczeń-luty 2018: Hoover Institution, Silas Palmer Research Fellowship