drEryk Pieszak

Obszar zainteresowań badawczych

W obszarze moich zainteresowań badawczych znajdują się różnorodne aspekty komunikacji: począwszy od metafizycznych podstaw komunikacji, poprzez kulturowe i psychospołeczne jej uwarunkowania, na czysto praktycznych aspektach przekazu w marketingu i zarządzaniu kończąc.

Orcid: 0000-0002-8086-3935

Najważniejsze publikacje                                            

Pozycje książkowe:

Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2003, s. 184.

Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne. Dyskursy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Poznań 2013, s.320.

Społeczeństwo konsumpcyjne - społeczeństwo potrzeb Instytut Wschodni UAM, Poznań 2018.

Artykuły:

‘Nie-świadomość – Schelerowska kategoria spotkania ponad świadomością’ w: Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, pod red. A. Motyckiej i W. Wrzoska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2000, s. 74-82.

Twarz Boga, twarz Tory, ludzka twarz. Lévinasa spotkanie z Innym w: ‘Idea’ XIV, redagują M. Czarnawska, J. Kopania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002, s. 59-68.

Uobecnienie niemożliwego czyli  łaska wiary według Lwa Szestowa, w: ‘Sprawy Wschodnie’, Czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. A. Mikiewicza, 2002 zeszyt 1, s.109-116.

Europa – pogodzenie Wschodu i Zachodu we współ-milczeniu, w: Współczesna Europa, pod red. S. Wojciechowskiego, WSNHiD, Poznań 2004, s.45-60.

Jak zostać słowem. Max Schewler o miłości, rozumie, wierze i spotkaniu, ‘Archeus’ 5/2004, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s.95-102.

Trwoga i przymus tolerancji, w: ‘Problemy Humanistyki’, nr 10/11, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2005, s.57-66.

Whi is Afraid of Whom, in: The Power of terrorism, edited T. Wallas, S. Wojciechowski, Institute of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań Poland 2005, s. 33-41.

Cultural and Ethical Aaspects of Terrorism, in The Faces of Terrorism, edited S. Wojciechowski, Institute of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań Poland 2006, ss. 157-166.

Prawda w judaizmie, w: Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004 – 2007, pod red. Jerzego Stranza, Seria Teologiczna nr 7,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 134-145.

Reading Terrorism, w: The Modern Terrorism and its Forms, edited by Wojciechowski, Institute of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań Poland 2006, s. 9-18.

The need for safety and the development of consumerism in Poland, Przegląd Strategiczny, Rok IV, nr 7/2014, Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań 2014, s. 177-184.

Talent jako wartość wymienna - krótka charakterystyka relacji talent-pieniądz z uwzględnieniem wartości dla organizacji w Współczesne problemy w turystyce i rekreacji, red.: Tauber Dawid, Mucha-Szajek Ewa, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań (2015), s. 229-240,

Wrażenie samorealizacji poza przestrzenią i czasem - od spędzania czasu do turystyki i rekreacjiWspółczesne oczekiwania wobec turysyki, hotelarstwa i gastronomii, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (2018), Str. 183-193

Funkcje:

Członek rady programowej kierunku Wschodoznawstwo

Członek komisji do spraw wyjazdów Erasmus na kierunku Wschodoznawsto

Członek komisji do spraw promocji Wydziału Historii