prof. UAM dr hab.Edward Skibiński

Filolog klasyczny, źródłoznawca, badania obejmują średniowiecze i XX wiek, teoria metod historycznych, teoria filologii.

O pisaniu recenzji i studiach nad narracjami. Odpowiedź na uwagi Przemysława Wiszewskiego, Kwartalnik Historyczny, R. CXX (2013), nr 1, s. 99-114.

Modlitewnik Gertrudy jako źródło historyczne, w: Gertruda Mieszkówna i jej rękopis, red. A. Andrzejuk, Warszawa 2013, s. 23-38.

Sztuka recenzji a metodyka historyczna. Uwagi na marginesie artykułu recenzyjnego Eduarda Mühle, Exul apud vos et peregrinus. Najnowsze badania nad tzw. Gallem Anonimem, St. Źródł., 50, 2012, s. 89-98, Studia Źródłoznawcze, nr 51 (2013), s. 161-166.

Projekt źródłoznawstwa według Brygidy Kürbis, Historia Slavorum Occidentis 2012, nr 1(2), s. 11 – 21.

Średniowieczny kronikarz wobec tradycji oralnej – walka Luczan z Czechami w Kronice Czechów Kosmasa, Historia Slavorum Occidentis 2012, nr 1(2), s. 85 – 93.

Udowodnić Czechom, Historia Slavorum Occidentis 2012, nr 2(3), s. 155 – 166.

Krzysztof Stryjkowski, Poznań’45. Ostatni rok wojny i pierwszy rok odbudowy, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Nowoczesność, 2013), Glaukopis nr 29 AD 2013, s. 387 – 397.