prof. dr hab.Dorota Skotarczak

Obszary zainteresowań badawczych:
historia wizualna, historia kultury w XX w., kultura masowa, PRL, kultura i życie codzienne w PRL, Film i literatura jako źródło historyczne, film, telewizja, radio, muzyka, życie codzienne w XX w.

Wybrana bibliografia:
Monografie autorskie i redakcje naukowe:

- Od Astaire’a do Travolty. Amerykański musical filmowy w kontekście historii Stanów Zjednoczonych, Instytut Historii UAM, Poznań 1996.    
- Historia amerykańskiego musicalu filmowego, Studio Filmowe MONTEVIDEO, Wrocław 2002.
- Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
- Z problematyki przemian kultury polskiej w XX wieku, pod red. D. Skotarczak, Instytut Historii UAM, Poznań 2000.
- Historia wizualna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012
Rec. P. Dudziński, Nowe źródło historii, „Ekrany”, 2013, nr 3, s. 105; P. Wojciechowski, rec.,     „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, R. XVI, 2013, s. 197-200; A. Radomski, Historiografia w okresie transformacji. Kilka uwag na marginesie monografii: Historia wizualna, „Kultura i Historia” 2015 nr 27.
- Historia wizualna, II wydanie, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2013
- Kino wobec sztuk. Związki, inspiracje, przenikania, pod red. D. Skotarczak i J. Nowakowskiego, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2007.
- Media audiowizualne w warsztacie historyka, pod red. D. Skotarczak, Instytut Historii UAM, Poznań 2008.
- Społeczeństwo PRL, t. 1, pod red. S. Jankowiaka, D. Skotarczak, I. Skórzyńskiej, Instytut Historii UAM, Poznań 2011.
- Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, pod red. D. Skotarczak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015
-  Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć, pod red. I. Skórzyńskiej, D. Skotarczak, S. Jankowiaka, Poznań 2015
- W kręgu kultury PRL. Sport,  pod red. D. Skotarczak i K. Bittner, Poznań 2015
- Społeczeństwo PRL. 1956, red.: Skotarczak Dorota, Jankowiak Stanisław,  (2016),  
- W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red.: Skotarczak Dorota, Bittner Karolina,  Poznań (2016),
- W kręgu kultury PRL. Muzyka. Rodzaje i style, pod red. K. Bittner i D. Skotarczak, Poznań 2017.
- W kręgu kultury PRL. Poradnictwo, red.: Skotarczak Dorota, Bittner Karolina,  Poznań (2018)
-  Skotarczak Dorota,  Otwierać Milicja! O powieści kryminalnej w PRL IPN Wydawnictwo 2019
-  Historia wizualna w działaniu, pod red. D. Skotarczak, J. Szczutkowskiej, P. Kurpiewskiego, Poznań 2020
-  Okno na przeszłość II, pod red. D. Skotarczak, J. Szymali, Kraków 2020.

Pełnione funkcje:  
Kierownik Pracowni Historii Wizualnej

Inne:
Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego
Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Członek Rady Naukowej „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture”
Center Memory and Identity Studies, Rumunia, member of Scientific Committe, 2017
Członek Zarządu sekcji Film I Historia przy Polskim Towarzystwie badań nad Filmem I Mediami