prof.UAM dr hab.Bożena Górczyńska - Przybyłowicz

Stosunki polsko-niemieckie XIX-XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania Prus i zjednoczonych Niemiec na kształtowanie stosunków narodowościowych, ekonomicznych i politycznych ziem polskich i Europy.

Druga wojna światowa i niemiecka okupacja.

Badania regionalne pogranicza polsko – niemieckiego w okresie XX-XXI wieku.

Życie społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich włączonych do Prus Wschodnich w okresie hitlerowskiej okupacji, Studia i Materiały, nr XXIX, Ciechanów 1989.

Polityka handlowa Trzeciej Rzeszy wobec państw Europy Południowo-Wschodniej, Środkowej i Wschodniej w latach 1933-1939, Poznań 2000.
Die den Warenaustausch zwischen dem Dritten Reich und der Sowjetunion in den Jahren 1933-1941 bedingenden Faktoren und Barieren. Studia Historiae Oeconomicae, 1994, vol. 21, s. 133-140.

Narodowo-socjalistyczny wódz „drugiego planu” - Erich Koch. W: Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce. Poznań 2002, s.275- 283.
Partnerstwo inwestujące w przyszłość, Przegląd Zachodni, nr 2, 2010, S.248-254.
Red. Polityka Otto von Bismarcka wobec Polaków i Francuzów. Materiały z sesji naukowej odbytej w 2010 r. w Warcinie, Centrum Edukacji Regionalnej Warcinio, 2010 r.
Deutschland und Polen in schweren Zeiten 1933-1990. Alte Konfllikte – neue Sichtweisen /Niemcy i Polska w trudnych latach 1939-1990. Nowe spojrzenie na dawne konflikty. Bernarda Martin, Arkadiusz Stempin, Poznań 2004 r., /współpraca/
Wpływ polityki Niemiec na przeobrażenia społeczne w państwach Europy Południowo-wschodniej w latach 1933-1939. w: Wieki Stare i Nowe. Numer specjalny.T.2 , s. 273- 291. Katowice 2011. ISSN 1899 - 1556
Prześladowania i zagłada Żydów pod rządami nazistów w Kraju Warty. Przegląd Zachodni nr 2 (2009), s.77-90.

Monolit zniweczył jego wielkość/ Der Monolith hat seine Größe verloren. W: Polityka Otto von Bismarcka wobec Polaków i Francuzów., Warcino 2010

Górczyńska Przybyłowicz Bożena; Die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen als Folge des Zweiten Weltkriegs w War die «Vertreibung» Unrecht? Die Umsiedlungsbeschlüsse des Potsdamer Abkommens und ihre Umsetzung in ihrem völkerrechtlichen und historischen Kontext. , red.: Koch Christoph, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften (2015), Str. 245-256, ( 5)

Bożena Górczyńska- Przybyłowicz, Urszula Lange,  Wysiedlenie niemieckiej ludności z Polski jako skutek drugiej wojny światowej. Przykład powiatu Miastko, w Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku , red.: Budzińska Justyna, Głowacka-Sobiech Edyta, IH UAM (2017), Str. s.89-103.

Górczyńska-Przybyłowicz Bożena; Koszty budowy Kalwarii Wielewskiej w świetle korespondencji architekta Theodora Mayra z inwestorem ks. Jóżefem Szydzikiem w Kalwaria Wielewska Stulecie trwania (1915-2015), red.: Górczyńska - Przybyłowicz Bożena, Jania- Szczechowiak Monika, Mudzo Fryderyk, IH UAM (2017), Str. 145-158.

Górczyńska - Przybyłowicz Bożena; Powojenne zadania leśników na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (1945- 1953). Przykład Nadleśnictw Niedźwiady i Miastko w Studiach i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, zeszyt nr 16 , red.: Gwiazdowicz Dariusz J., Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie (2017), Str.9-23,; - 2b. (5)

Górczyńska- Przybyłowicz Bożena; Piotr Mańka, administrator spuścizny Bismarcka w Warcinie w Historie (z) lasu Księga Pamiątkowa poświęcona śp. Piotrowi Mańce, red.: Bożena Górczyńska- Przybyłowicz, Jania-Szczechowiak Monika , Mudzo Fryderyk, IH UAM (2018), S. 27-37, (wydanie dwujęzyczne)

Górczyńska-Przybyłowicz Bożena; Piotr Mańka, Bismarcks Nachlassverwalter in Warcino w Historie (z) lasu Księga Pamiątkowa poświęcona śp. Piotrowi Mańce, red.: Górczyńska-Przybyłowicz Bożena, Jania-Szczechowiak Monika , Mudzo Fryderyk, IH UAM (2018), Str. 158-163( wydanie dwujęzyczne)

Górczyńska-Przybyłowicz Bożena; Naukowe spotkania w Warcinie w: Historie (z) lasu Księga Pamiątkowa poświęcona śp. Piotrowi Mańce, red.: Jania-Szczechowiak Monika , IH
UAM (2018), Str. 101-117.

Górczyńska-Przybyłowicz Bożena; Wissenschaftliche Veranstaltungen in Warcino w Historie (z) lasu Księga Pamiątkowa poświęcona śp. Piotrowi Mańce, red.: Jania-Szczechowiak Monika , Górczyńska-Przybyłowicz Bożena, Mudzo Fryderyk, IH UAM Poznań  s.139-154)

Górczyńska- Przybyłowicz Bożena; Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu.  Intelektualne i gospodarcze centrum Niemieckiego Wschodu Rzeszy? w Wielkopolska i ...nie tylko, red.: Ceglarz Tomasz, Jurek Marcin, Komorowski Łukasz, Białecki Konrad, IH UAM (2018).
Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Waldemar Karolczak, Życie codzienne w Poznaniu
w latach 1914–1918, w: Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej. Niemiecka polityka okupacyjna i nowa zachodnia granica Polski
Poznań 2019; Deutschland und Polenim und nach dem Ersten Weltkrieg Deutsche Besatzungspolitik und die neue Westgrenze Polens, s._53-68. (wydanie dwujęzyczne)

Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Waldemar Karolczak, Alltagsleben in Posen während
des Ersten Weltkriegs, w: Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej. Niemiecka polityka okupacyjna i nowa zachodnia granica Polski, Poznań 2019; Deutschland und Polenim und nach dem Ersten Weltkrieg Deutsche Besatzungspolitik und die neue Westgrenze Polens, s. 31-37.

Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Ks. Jan Flisikowski
Kalwaria Wielewska w świetle zachowanej korespondencji architekta Theodora Mayra, w: Listy architekta Theodora Mayra do proboszcza Parafii Wiele ks. Józefa Szydzika. Der Bau des Kalvarienberges in Wiele. Briefe des Architekten Theodor Mayr an den Pfarrer von Wiele, Józef Szydzik. red. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Wyd. UAM  Poznań 2019, s.7-14/ i  s.15-21
Cygan wolny jest… Rasowe i społeczne prześladowania ludności cygańskiej w okresie narodowego socjalizmu. Masowy morg Romów w KL- Auschwitz – Birkenau, w : Studia Historicka Slavo- Germanicka, Seria Nowa, red. Skórzyńska Iza, IH UAM 2014, s. 137-148

Historie (z) lasu Księga Pamiątkowa poświęcona śp. Piotrowi Mańce, red.: Górczyńska -Przybyłowicz Bożena , Jania-Szczechowiak Monika, Mudzo Fryderyk, IH UAM (2018),
(publikacja dwujęzyczna)

Kalwaria Wielewska Stulecie trwania (1915-2015), red.: Jania- Szczechowiak Monika, Mudzo Fryderyk, Górczyńska- Przybyłowicz , IH UAM (2017), Str. 245,
Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej. Niemiecka polityka okupacyjna i nowa zachodnia granica Polski, Poznań; Deutschland und Polenim und nach dem Ersten Weltkrieg Deutsche Besatzungspolitik und die neue Westgrenze Polens, red. Bożena Górczyńska – Przybyłowicz, Bernd Martin, IH UAM Poznań 2019.ss. 572.

Tłumaczenia:
Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej. Niemiecka polityka okupacyjna i nowa zachodnia granica Polski, Poznań; Deutschland und Polenim und nach dem Ersten Weltkrieg Deutsche Besatzungspolitik und die neue Westgrenze Polens, red. Bożena Górczyńska – Przybyłowicz, Bernd Martin, IH UAM Poznań 2019, ss. 572

Der Umbau des Schlosses zur „Führerresidenz“. W: Hitlers Schloss. Die 'Führerresidenz' in Posen. Cover: Hitlers Schloss. Ch. Links Verlag, Berlin 2003. ISBN 9783861532897. Gebunden...
Stanislaw Karwowski: Geschichte des Hauses Leszczyc von Radolin Radolinski. Posen 1906, 2010.
Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej. Niemiecka polityka okupacyjna i nowa zachodnia granica Polski, Poznań; Deutschland und Polenim und nach dem Ersten Weltkrieg Deutsche Besatzungspolitik und die neue Westgrenze Polens, red. Bożena Górczyńska – Przybyłowicz, Bernd Martin, IH UAM Poznań 2019, ss. 572

Budowa Kalwarii Wielewskiej Tłumaczenie na język polski listów architekta Theodora Mayra do proboszcza Parafii Wiele ks. Józefa Szydzika. Wydała i wprowadzeniem opatrzyła
Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, IH UAM Poznań 2020, s.324.

Koordynator wymiany studentów z Martin-Luther-Universität Halle
Wrzesień 1988-sierpień 1989
1988/1989
Roczny pobyt stypendialny w Institut für Europäische Geschichte Mainz
2000
Miesięczny pobyt na dydaktyczny we Fryburgu/ BR. Universität Freiburg, program Sokrates.  
Semestr zimowy 2004/05
Półroczna profesura gościnna  Albert-Ludwigs- Universität Freiburg, zastępstwo prof. D. Neutatza, w Zakładzie Europy Wschodniej

1985-1987 Koordynator wymiany studentów z Martin-Luther-Universität Halle
Od 1999 r. koordynatorka wymiany w ramach programu Sokrates/ Erasmus z państwami niemieckojęzycznymi
od 1999 do chwili obecnej   organizatorka (z  prof. B. Martinem, Freiburg) corocznych , polsko-niemieckich seminariów naukowych.

Złote Krzyż Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę przyznawane przez Prezydenta RP

Medal Albert -Ludwigs- Universität Freiburg