prof. UAM dr hab.Anna Tatarkiewicz

Zatrudnienie:

- od 1 stycznia  2020 profesor w Pracowni Historii Starożytnej Grecji i Rzymu WH UAM

- od 1 października 2019 profesor w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM

- od 1 października 2005 adiunkt w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM

Wykształcenie:

- 2010-2011   Studia podyplomowe ‘Menedżer projektów badawczych’, Wydział Fizyki UAM.

- 2000 -2005  studium doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM

- 1995-2000   studia na kierunku Historia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze: życie codzienne w Rzymie, religie w starożytnego Rzymu, Ostia antyczna, macierzyństwo i dzieciństwo w starożytności.

Wybrane publikacje:

Monografie

A.Tatarkiewicz, Mater in statu nascendi. Społeczne i medyczne aspekty zdrowia reprodukcyjnego kobiet w starożytnym Rzymie, Poznań 2018.

A.Tatarkiewicz, Życie religijne w Ostii antycznej, Poznań 2009.

Artykuły:

A.Tatarkiewicz, K. Królczyk, Septimius Severus – restitutor castrorum (et portus) Ostiensium, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 3, 2019, s. 91-104;

A. Tatarkiewicz, Cierpienia położnic - antyczne sposoby na przyspieszanie porodu i łagodzenie bólów porodowych, "Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, nr 21/22. Fenomen cierpienia”, red. Sz. Cofta, A. Grzegorczyk, M. Musielak, Poznań 2019, s. 55-66;

A. Tatarkiewicz, Udział położnych w opiece nad zdrowiem reprodukcyjnym kobiet w starozytnym Rzymie w okresie cesarstwa [w:] Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet II. Wybrane problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet w relacji do biologii i kultury, red.B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, Wrocław 2018, s. 15-29;

A. Tatarkiewicz, Żeby urodzić…rady lekarzy i wsparcie bogów w przygotowaniach do ciąży w czasach rzymskich [w:] Medycyna i religia, T.1., red.: B. Płonka - Syroka, M. Dąsal, Warszawa 2017, s. 23-33;

  1. Tatarkiewicz, Kilka uwag o kulcie Magna Mater w Ostii antycznej [w:] Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa Studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10. rocznicę śmierci, red.: Pawlak Małgorzata, Kraków 2017, s. 61-75;

A. Tatarkiewicz, Higiena osobista w starożytności [w:] Historia higieny wodą pisana, red.: W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2017, s. 42-55;

A. Tatarkiewicz, Zalecenia i porady dla kobiet w ciąży w okresie Cesarstwa Rzymskiego [w:] Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Wstęp do badań, red.: A. Szlagowska, Wrocław 2016, s. 123-133;

A. Tatarkiewicz, Ciąża, poród i połóg pod opieką rzymskich, [w:] W kręgu religii śródziemnomorskich, red. K. Kochańczyk-Bonińska, L. Misiarczyk, Warszawa 2015, s. 57-70;

  1. Tatarkiewicz, Kult Mitry w Cesarstwie Rzymskim. Dotychczasowe badania, nowe odkrycia i interpretacje, “Klio-Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski”, 30, 2015, s. 113-123;

A. Tatarkiewicz, In search of Auctoritas et Maiestas – the Flavian Dynasty and Religions, “Electrum. Journal of Ancient History” 21, 2014, s. 117-133;

A. Tatarkiewicz, Publiusz Lucyliusz Gamala. Kapłan, urzędnik i dobroczyńca, [w:] W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, red. A. Bartnik, W. Kaczanowicz, A. A. Kluczek, N. Rogosz, Katowice 2014, s. 43-48;

  1. Tatarkiewicz, Childbirth under the Care of a Midwife in Rome. The Ideal of Soranus and the Reality of Inscriptions. An Outline of the Problem [w:]Society and religions. Studies in Greek and Roman History, vol. 4: The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources, red. K. Kłodziński, Sz. Olszaniec, P. Wojciechowski, M. Pawlak, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz, Toruń 2013, s. 127-151;

A. Tatarkiewicz, Caenis. Augusta in all but name, “Classica Cracoviensia” XV, 2012, s. 223-229;

A. Tatarkiewicz, Munigua. Some Remarks Concerning the Monumentalisation of the Town since the Reign of the Flavian Dynasty, [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab Amicis et Discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 417-425.

Stypendia i staże:

- Niemcy: Kilonia sierpień 2019, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Niemcy: Kilonia październik 2018, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Niemcy: Kilonia sierpień 2017, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Niemcy: Kilonia lipiec/sierpień 2015, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Niemcy: Kilonia 1-15 sierpień 2014, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Włochy: Rzym, listopad 2009, stypendium Fundacji Lanckorońskich

- Niemcy: Kilonia, wrzesień 2007, stypendium Christian-Albrecht-Universität

- Włochy: Rzym, listopad 2005 stypendium Fundacji Lanckorońskich

- Szwajcaria, Fribourg: październik 2004-lipiec 2005, stypendium Uniwersytetu we Fryburgu.

Działalność popularyzująca wiedzę o Antyku  (  za rok 2019)

03.04.2019 - warsztaty dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych - "Salve lucrum – zysk mile widziany" w ramach Dnia historyka w VLO w Poznaniu;

11.04.2019 - warsztaty w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki pt. "Dzień handlowy w mieście rzymskim”;

24, 26.09.2019- warsztaty ;."To, co nam zawdzięczamy Rzymianom" w czasie "Powtórki przed..." dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

21.10.2019- "Reformator, podróżnik, poeta i mędrzec - Solon". Wykład w ramach tzw. klas akademickich; I LO im. Kolberga w Kościanie;

25.10.2019 - wykład „Dla zdrowia i urody... Dbałość o higienę osobistą w starożytnym Rzymie”, promujący badania prowadzone na Wydziale Historii UAM w ramach tzw. Dnia kandydata.

20.11.2019 – wykład: „Ciąża, poród i połóg w starożytnym Rzymie. Na marginesie książki "Mater in statu nascendi..." Spotkanie otwarte w ramach Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;

03.12.2019- "Ostia, Rzym, Pompeje – topografia antycznego miasta". Wykład w ramach tzw. klas akademickich; I LO im. Kolberga w Kościanie.

13.12.2019 -"Ornentur postes et grandi ianua lauro" (Iuv. Sat. VI 78-81). Narodziny w starożytnym Rzymie”; wykład dla studentów I doktorantów w ramach konferencji studencko – doktoranckiej ‘Życie i śmierć w starożytności”.