prof. UAM dr hab.Anita Napierała

Pracownia Historii Kultury

Obszar zainteresowań badawczych

 • Historia życia codziennego / prywatnego XIX i XX w wieku (do 1939r.)
 • Społeczno-kulturowe aspekty historii medycyny i higieny
 • Społeczno-kulturowe aspekty historii nauki
 • Historia kultury XIX wieku.

Dydaktyka

 • Historia życia prywatnego (XIX w.), (wykład monograficzny)
 • Cywilizacja miasta; kultura miasta (konwersatorium)
 • E-historia (ćwiczenia)
 • Turystyka i rekreacja w dziejach (konwersatorium)
 • Badanie dziejów kultury (konwersatorium)
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Pełnione funkcje

 • Członkini Zespołu ds. promocji Wydziału Historii
 • Opiekunka III roku studiów – kierunek historia ogólna
 • Koordynatorka ds. sylabusów Pracowni Historii Kultury

Wybrane publikacje

Monografie:

Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego, Poznań 2008

Higiena prywatna w polskich publikacjach popularnych i popularnonaukowych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Koncepcje i porady. Poznań 2018

Artykuły:

Fotografia prasowa „Światowida”, jako dokument życia społecznego, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, pod red. V. Julkowskiej, Poznań 2012, s. 113-124.

Publiczna strona życia prywatnego. O zdrowiu, higienie i długowieczności na łamach poradników i czasopism higienicznych w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013, s.  349-365.

Małżeństwo higieniczne. Koncepcje, wskazania i porady dotyczące higieny życia małżeńskiego w publikacjach medycznych i higienicznych XIX i początku XX w. [w:] Kobieta-mężczyzna. Jedna przestrzeń-dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 525-539.

Edukacja historyczna 2.0. Kreatywnie, interaktywnie, efektywnie? [w:] Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2016, s. 66-74.

Świat będzie należał do trzeźwych i wstrzemięźliwych”, czyli o zgubnych skutkach nadużywania alkoholu w polskim piśmiennictwie higienicznym okresu międzywojennego, [w:] Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918-1939), pod red. W. Korpalskiej i W. Ślusarczyka, Bydgoszcz 2017, s. 299-315.

Dieta a długowieczność, czyli o makrobiotyce i innych zaleceniach dietetycznych w piśmiennictwie higienicznym XIX wieku, [w:] Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, pod red. J. Żychlińskiej, A. Głowackiej-Penczyńskiej, Bydgoszcz 2018, s. 154-165.

Dlaczego się nie żenią?”. O przyczynach starokawalerstwa w humorystycznych narracjach polskich publikacji popularnych od drugiej połowy XIX do początku XX wieku, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „O mężczyźnie (nie) zwyczajnie”, Łódź-Olsztyn 2019, s. 305-322.

Post i kuracja głodem w zaleceniach żywieniowych przyrodolecznictwa od końca XIX do połowy XX w. [w:] Historia diety i kultury odżywiania t.2. Praktyki żywieniowe w Europie w kontekście społeczno-kulturowym. Ciągłość i zmiana, pod red. B. Płonki-Syroki, A. Syroki, Wrocław 2020, s. 145-158.