drAgnieszka Smólczyńska-Wiechetek

Smólczyńska-Wiechetek

Agnieszka Smólczyńska- Wiechetek-  (ur. 1979) – wschodoznawca, politolog, zatrudniona od 1 października 2018 roku na stanowisku adiunkt w Zakładzie Badań nad Przemianami Politycznymi i Społecznymi Europy Wschodniej i Azji Instytutu Wschodniego UAM (od 2020 Katedry Studiów Wschodnich Wydziału Historii UAM) . W latach 2010-13 asystent w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka European  Association of the Schools of Political Studies przy Radzie Europy (2017).

Od 2013 roku prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, wcześniej związana ze  Stowarzyszeniem Młodych Twórców „Ku Teatrowi”. Koordynator i pomysłodawca inicjatyw na rzecz  rozwoju i wsparcia dialogu międzynarodowego i międzykulturowego m.in. Nowa Narracja:  debata polsko–rosyjska, Konkurs na najlepszy tekst analityczny. Od urodzenia związana z Poznaniem.

Badawczo zajmuję się problematyką Dalekiego Wschodu Rosji w kontekście studiów o granicach, badaniem kondycji społeczeństwa obywatelskiego Federacji Rosyjskiej oraz aktywnością obywatelską Rosjan.

Poza tym  interesuję się aktywnością społeczną i kulturalną Polaków związanych z  Krajem Nadmorskim w latach 1878 – 1930 („Polacy w Kraju Nadmorskim 1878 – 1930. Świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego”). W ramach tej inicjatywy prowadzę:

-  badania dotyczące pobytu B. Dybowskiego w Kraju Zabajkalskim, Kraju Nadmorskim i Kamczatce  w latach 1878 – 1884.
- zajmuję się popularyzacja dorobku Benedykta Dybowskiego w Rosji
-  badania nad twórczością Stanisława Marii Salińskiego i popularyzacja jego dorobku w Rosji– „Analiza tekstów literackich i wątków historycznych dotyczących Kraju Nadmorskiego w powieści „Hieroglify”.

Zajmuję się także przekładem na j. rosyjski i białoruski.