Pracownia Historii Wizualnej
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Pracownia Historii Wizualnej jest jedyną taką placówką w Polsce, założoną w 2013 r. Jej powstanie związane jest z coraz szerzej obserwowanym zainteresowaniem możliwością wykorzystania filmu, Internetu czy fotografii w naukach historycznych. Zarówno do badań przeszłości, ale także dla promowania wiedzy historycznej bądź w edukacji. Pracownia zajmuje się też historią mediów i kultury popularnej.

 

Skład osobowy:

Kierownik

prof. dr hab. Dorota Skotarczak

Adiunkci:

dr Regina Pacanowska

dr Christopher Korten

Doktoranci:

mgr Ewa Martinek

 

Badania:

Pracownia Historii Wizualnej zajmując się nowymi zagadnieniami w naukach historycznych, aczkolwiek w zgodzie z obowiązującymi w niej kanonami, dąży do wypracowania metod i strategii badawczych charakterystycznych dla historii wizualnej. W oparciu o nie jej pracownicy i doktoranci starają się rozwiązywać szereg konkretnych problemów badawczych. Należy do nich kwestia wykorzystania materiałów wizualnych (film, fotografia, Internet i in.) jako źródła historycznego. Prócz tego zajmują się historią kultury popularnej – zwłaszcza w PRL-u, ze szczególnym uwzględnieniem mediów masowych. Także historią reklamy. Prowadzą też badania nad wykorzystaniem mediów w edukacji historycznej czy w ogóle nad upowszechnieniem wiedzy historycznej za pomocą mediów, w tym również w muzeach multimedialnych. Przedmiotem zainteresowania są wszelkie formy wizualizacji przeszłości.

 

Dydaktyka:

Od roku akademickiego 2013/2014 Pracownia Historii Wizualnej uruchomi specjalizację przedmiotową Media wizualne w warsztacie historyka. Dzięki niej studenci będą mogli się zapoznać z kwestiami tyczącymi się mediów, z którymi spotkać się może historyk w swej działalności naukowej, edukacyjnej lub popularyzatorskiej. W ramach tej specjalności prowadzone będą zajęcia dotyczące wykorzystania materiałów wizualnych jako źródeł historycznych, współczesnych form wizualizacji historii, filmu historycznego, filmu socrealistycznego, treści historycznych w Internecie, historii reklamy. Poza tym pracownicy i doktoranci, jak dotychczas, będą prowadzili zajęcia na innych specjalnościach, dotyczące kultury masowej, mediów w edukacji, wiedzy o sztuce, historii kina.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości