Pracownia Historii Bizancjum

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Pracownia Historii Bizancjum zalicza się do najmłodszych jednostek naukowo-dydaktycznych Instytutu Historii UAM − powstała w 2003 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Kazimierza Ilskiego, który do dziś pełni funkcję jej kierownika.

Pod patronatem Pracowni ukazują się dwie serie wydawnicze: „Labarum”, na łamach której ukazują się monografie oraz wykłady z historii kultury i cywilizacji bizantyńskiej wygłoszone przez gości UAM, oraz „Rhomaioi. Źródła do historii Bizancjum”, czyli bilingwiczne wydania tekstów źródłowych z komentarzem.

 

Skład osobowy

W skład pracowni wchodzą:

Kierownik:

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, pokój 3.152

Adiunkt:

dr hab. Anna Kotłowska, pokój 3.153

https://amu.academia.edu/AnnaKot%C5%82owska

dr Łukasz Różycki, pokój 3.101

https://amu.academia.edu/%C5%81ukaszR%C3%B3%C5%BCycki

Doktoranci:

Mgr Małgorzata Chmielarz, pokój 3.153

Mgr Wojciech Nadobnik, pokój 3.152

Mgr Daria Olbrycht, pokój 3.152

 

Badania

Pracownia Historii Bizancjum prowadzi badania nad historią cywilizacji i kultury bizantyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnych dziejów Cesarstwa Bizantyńskiego, kultury materialnej, zjawisk gospodarczych schyłku starożytności, historii Kościoła, dziejów militarnych i historii literatury, a zwłaszcza historiografii i kronikarstwa. W obszarze zainteresowania pracowników Pracowni leżą również badania nad podstawami ideologicznymi władzy cesarskiej oraz relacje państwa i Kościoła doby Bizancjum.

 

Dydaktyka

Pracownia prowadzi zajęcia kursowe oraz kilka fakultatywnych ścieżek, m.in.:

Formy Cesarstwa Rzymskiego 44 p.n.e. - 1204 n.e. – ścieżka przedmiotowa (120 godzin) analizująca dzieje Cesarstwa Rzymskiego od antyku do IV wyprawy krzyżowej

Kultura literacka Cesarstwa Rzymskiego – ścieżka przedmiotowa (120 godzin) analizująca spuściznę literacką Cesarstwa Rzymskiego, połączona z nauką języka greckiego lub łacińskiego (do wyboru)

Z dziejów wojskowości rzymskiej i bizantyńskiej – ścieżka przedmiotowa (60 godzin) poświęcona militarnym aspektom dziejów Cesarstwa

Wybrane zagadnienia z historii Bizancjum I i II – ścieżka przedmiotowa na II stopniu studiów (2x60 godzin) pomyślana jako uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej na I stopniu studiów

 

Pracownia Historii Bizancjum prowadzi również seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz lektoraty specjalistyczne z języka łacińskiego i języka greckiego epoki bizantyńskiej.

Zapraszamy na nasze zajęcia!

 

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 152 gości