Pracownia Bohemistyczna

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Działalność Pracowni Bohemistycznej, funkcjonującej w ramach Instytutu Historii UAM od września 2006, jest ukierunkowana na badania dziejów i kultury państwa polskiego i czeskiego w średniowieczu oraz stosunków polsko-czeskich.

 

BADANIA

Badania członków Pracowni koncentrują się w kilku obszarach:

1. Początki państwowości polskiej i czeskiej.

2. Polska i jej sąsiedzi w średniowieczu.

3. Historia i kultura średniowiecznych Czech.

4. Dzieje Polski w okresie rozbicia dzielnicowego.

5. Historia Kościoła.

6. Biografistyka.

 

DYDAKTYKA:

Prof. dr hab. Józef Dobosz

1. Historia Polski-wykład

2. Historia powszechna średniowiecza-wykład

3. Seminarium magisterskie – historia średniowiecza (początki państwowości piastowskiej, Polska w dobie rozbicia dzielnicowego; dzieje Kościoła polskiego w wiekach średnich, regionalistyka, stosunki polsko-czeskie w średniowieczu, początki dyplomatyki polskiej i dzieje wczesnych kancelarii, biografistyka, kultura średniowiecza).

4. Wykłady fakultatywne: Rycerstwo i rody rycerskie w Polsce średniowiecznej – narodziny, rozwój, znaczenie; Pierwsze wieki Kościoła w Polsce; Prawo książęce w Polsce piastowskiej.

5. Wykład dla studiów podyplomowych: Historia kultury średniowiecznej.

 

Dr Marzena Matla

1. Wstęp do badań historycznych – ćwiczenia.

2. Nauki pomocnicze historii – ćwiczenia.

3. Historia powszechna średniowiecza – ćwiczenia.

4. Historia Polski średniowiecznej – ćwiczenia.

5. Instytucje życia politycznego w średniowieczu – wykład.

6. Lektorat specjalistyczny (język czeski).

7. Myśl polityczna w Europie Środkowej.

8. Historia ustroju w Europie Środkowej.

9. Seminarium dyplomowe: Dzieje średniowiecza (Polski i Europy Środkowej), stosunki polsko-czeskie w średniowieczu.

 

Pracownia Bohemistyczna z ramienia Instytutu Historii UAM wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej UAM prowadzi kierunek: Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie.

Członkowie Pracowni angażują się również w ramach działalności klas akademickich z ramienia Instytutu Historii oraz przygotowanie akcji dla licealistów: „Powtórka przed...”.

 

VARIA

Konferencje:

Pracownia Bohemistyczna organizuje cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe (zainicjowane już w roku 2004 jako forum wymiany myśli między badaczami polskimi i czeskimi):

1. Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii, Gniezno 2004

2. Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów, Gniezno 2005

3. Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, Gniezno 21-24 września 2006

4. Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy, Poznań 2006

5. Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródeł - teoria i praktyka. Gniezno 25-28 września 2007 roku

6. Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznych Czechach i Polsce, Gniezno 15-18 września 2008

7. Colloquia mediaevalia Gnesnensia I: Święty Brunon z Kwerfurtu i jego epoka, Gniezno 6-8 maja 2009

8. Commemoratio praeteritorum – społeczności średniowieczne wobec przeszłości. III polsko-czeskie forum młodych mediewistów, Gniezno 14.-16. września 2009

9. Czeskie wpływy kulturowe w tradycji duchowej i materialnej państwa Piastów, Gniezno 22-24 września 2010

10. Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, Gniezno 7-9 czerwca 2011

11. IV Kongres Mediewistów Polskich, Poznań, 19-21 września 2011 r., sekcja VII: Polska i jej sąsiedzi w X–XIII wieku – czy istniał środkowoeuropejski model państwa, władzy, gospodarki, społeczeństwa i kultury?

12. – IV polsko-czesko-niemieckie forum młodych mediewistów – Władza i jej struktury w Europie Środkowej w X – do początku XVI wieku, Gniezno 2012

 

Wybrane publikacje:

Zbiorowe – redakcje:

Czechosłowacka Nowa Fala, red. M.Matla, L. Németh Vítová, Poznań 2012

Commemoratio praeteritorum – społeczności średniowieczne wobec przeszłości. III polsko-czeskie forum młodych mediewistów, red. J. Kujawiński, H. Krzyżostaniak, M.Matla, Poznań 2012

Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła – teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25–28 września 2007 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2009, Wydawnictwo IH UAM, ss. 323

Gnieźnieńskie koranacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno – Poznań 2011, ss. 320

Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004 roku, red. J. Dobosz, ss. 258

Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27–29 września 2005 roku, red. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2007, ss. 342

Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21–24 września 2006 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 396

Monografie:

Józef Dobosz, Kazimierz Sprawiedliwy, Poznań 2011, ss. 278.

Marzena Matla, Pierwsi Przemyslidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Ekspansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania, Poznań 2008, ss. 576

 

Projekty badawcze:

Realizacja projektu: Czeskie wpływy kulturowe w tradycji duchowej i materialnej państwa Piastów (X-druga połowa XIV w.), projekt MNiSW N N108 3701 33 kierowany przez prof. UAM dr hab. Józefa Dobosza, 2007-2011.

Udział w projekcie: „Historizace střední Evropy jako platforma pro vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních vědecko-výzkumných aktivit“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.3 (2012-2014), Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie:

Pracownia Bohemistyczna jest współorganizatorem międzywydziałowego kierunku: Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, łączącego historię i filologię polską i uprofilowane na Europę Środkową w wymiarze historycznym oraz kulturowym. W ramach kierunku dla studentów organizowane są warsztaty terenowe i zagraniczne wyjazdy naukowe.

 
free pokerfree poker