Pracownia Bohemistyczna

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pracownia powołana została oficjalnie decyzją JM Rektora UAM we wrześniu 2006 roku jako jednostka organizacyjna w ramach Instytutu Historii UAM. W ramach działalności badawczej zrealizowano i rozliczono grant MNiSzW pt. Czeskie wpływy kulturowe w tradycji duchowej i materialnej państwa Piastów (X – druga połowa XIV wieku) – zakończony w listopadzie 2011 roku; obecnie realizowany jest grant NPRH Dzieje (arcy)biskupstwa poznańskiego X–XX wiek. U źródeł polskiego chrześcijaństwa i Kościoła, a pracownicy realizują jako wykonawcy także kilka innych grantów w ramach NPRH, NCN oraz czeskich instytucji naukowych. Z inicjatywy Pracowni utworzono wspólnie z Instytutem Filologii polskiej kierunek studiów (I i II stopień) „Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskieˮ (obecnie wygaszany), a współcześnie trwają prace nad nowym kierunkiem „Humanistyczne studia środkowoeuropejskieˮ (wspólnie z Instytutem Filologii Słowiańskiej i Instytutem Filologii Polskiej UAM), który powinien zostać uruchomiony od roku akademickiego 2018/19.

 

Pracownicy i doktoranci:

prof. zw. dr hab. Józef Dobosz

dr Marzena Matla

dr Marcin Danielewski

mgr Adam Kaja

mgr Wojciech Jasiński

mgr Ziemowit Kraska

mgr Jakub Wojtczak

 

Tematyka zajęć prowadzonych w latach 2000–2013 wykładów i seminariów:

1. Seminarium magisterskie – historia średniowiecza (początki państwowości piastowskiej, Polska w dobie rozbicia dzielnicowego; dzieje Kościoła polskiego w wiekach średnich, regionalistyka, stosunki polsko-czeskie w średniowieczu, początki dyplomatyki polskiej i dzieje wczesnych kancelarii, biografistyka, kultura średniowiecza);

2. Seminarium licencjackie – z zakresu historii średniowiecza, z naciskiem na dzieje Czech i relacji polsko-czeskich;

3. Wykłady fakultatywne: Rycerstwo i rody rycerskie w Polsce średniowiecznej – narodziny, rozwój, znaczenie; Pierwsze wieki Kościoła w Polsce; Prawo książęce w Polsce piastowskiej; Biografia w warsztacie historyka mediewisty;

4. Zajęcia w ramach specjalności Bohemistyka i ścieżek międzyprzedmiotowych (historia Czech, język czeski itp.);

5. Dla „Filologiczno-historycznych studiów środkowoeuropejskich” wykłady a także ćwiczenia kursowe z zakresu średniowiecza polskiego i powszechnego; dziejów społeczeństwa i kultury w Europie Środkowej;

6. Wykład dla studiów podyplomowych: Historia kultury średniowiecznej;

7. Wykłady dla studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej: Historia Czech oraz Historia Europy Środkowej (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM); Historia Polski (966–1795) dla Instytutu Filologii Polskiej UAM

8. Seminarium doktorskie.

 

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Pracownię Bohemistyczną:

– Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 2004

– Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów, Gniezno 2005

– Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy, Poznań 2006

– Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, Gniezno 2006

– Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów – mediewista wobec źródła, Gniezno 2007

– Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznych Czechach i Polsce, Gniezno 2008

– Święty Brunon z Kwerfurtu i jego epoka, Gniezno 2009

– Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistów: Commemoratio praeteritorum – społeczności średniowieczne wobec przeszłości, Gniezno 2009

– Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, Gniezno 2011

– Polska i jej sąsiedzi w X–XIII wieku – czy istniał środkowoeuropejski model państwa, władzy, gospodarki, społeczeństwa i kultury? [VII sekcja IV Kongresu Mediewistów Polskich, Poznań 2011

– IV polsko-czesko-niemieckie forum młodych mediewistów – Władza i jej struktury w Europie Środkowej w X – do początku XVI wieku, Gniezno 2012

– Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań 2014

– Chrystianizacja „Młodszej Europyˮ, Poznań 2015

– Tradycje i nowoczesność – początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, Poznań 2015

– Władca i sacrum w Młodszej Europie we wczesnym średniowieczu (IX-XII w.), Gniezno 2015

– Mediewiści rocznik 1916. W stulecie urodzin Aleksandra Gieysztora i Gerarda Labudy, Warszawa – Poznań 2016

– Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, Poznań 2016

– Europa Christiana. Konwersja władcy, sakralizacja władzy, chrystianizacja poddanych, Gniezno 2016

– U źródeł piastowskiej państwowości. Miejsce i rola grodów w formowaniu się struktury wczesnopaństwowej (I. Konfrontacje Grzybowskie – piastowskie dzieje na środkowoeuropejskim tle), Grzybowo 2017

– Liturgy and Politics in the Middle Ages: An Overlooked Legacy of Ernst H. Kantorowicz, Poznań 2017

– Arcybiskupstwo Poznańskie w dziejach, Poznań 2017

 

Ważniejsze publikacje:

– Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła – teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25–28 września 2007 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2009, Wydawnictwo IH UAM, ss. 323

– Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno – Poznań 2011, ss. 320

– Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004 roku, red. J. Dobosz, ss. 258

– Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27–29 września 2005 roku, red. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2007, ss. 342

– Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21–24 września 2006 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 396

Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe UAM, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, Poznań 2014, ss. 291

Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 338

Chrystianizacja „Młodszej Europyˮ, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, Poznań 2016, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 318

Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, red. J. Dobosz, Gniezno 2016, ss. 820

 

 

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 106 gości