Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Nauk Pomocniczych Historii powstał w 1969 r., zaś obecną nazwę uzyskał w r. 1982. Założycielką i wieloletnią Kierowniczką Zakładu była była światowej sławy mediewistka Brygida Kürbis (1921-2001), po której w 1991 r. funkcję Kierownika objął Tomasz Jasiński.

 

Skład osobowy

prof. dr hab. Tomasz Jasiński - Kierownik Zakładu, gab. 224

dr hab. Zbysław Wojtkowiak - profesor UAM, gab. 305

dr hab. Jan Prostko-Prostyński - adiunkt, gab. 106

dr hab. Edward Skibiński, prof. UAM - adiunkt, gab. 303

dr hab. Paweł Stróżyk - adiunkt, gab. 304

dr hab. Rafał Witkowski - adiunkt, gab. 304

dr Andrzej Biernacki - starszy wykładowca, gab. 121

dr Maciej Dorna - adiunkt, gab. 224

dr Miłosz Sosnowski - adiunkt, gab. 224

dr Ewa Syska - adiunkt, gab. 305

dr Danuta Zydorek - gab. 303

 

Badania

Zakład prowadzi badania nad szerokim spektrum zagadnień związanych z naukami pomocniczymi historii, źródłoznawstwem historycznym oraz edytorstwem. Są to m.in. studia nad:

● dziejopisarstwem środkowoeuropejskim

● hagiografią średniowieczną

● paleografią, kodykologią, dyplomatyką, epigrafiką, sfragistyką i heraldyką

● historią historiografii, historią oraz teorią źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii

Zakres chronologiczny badań obejmuje wszystkie epoki historyczne, od klasycznego antyku począwszy.

Oprócz powyższych pracownik Zakładu, dr Andrzej Biernacki, kieruje badaniami archeologicznymi w Novae (Swisztow, Bułgaria) w ramach Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz polsko-ukraińskimi badaniami archeologicznymi na Chersonezie Taurydzkim.

 

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu:

● obowiązkowe dla studentów studiów licencjackich konwersatoria dotyczące problemów źródłoznawczych charakterystycznych dla spuścizny źródłowej poszczególnych epok historycznych (tzw. przegląd źródeł)

● wykład obowiązkowy dla studentów pierwszego roku wszystkich kierunków (Nauki Pomocnicze Historii)

● lektoraty specjalistyczne: łaciny średniowiecznej (z elementami paleografii i kodykologii), angielski, litewski

● szerokie spektrum uzupełniających wykładów monograficznych, których lista ogłaszana jest każdego semestru

● seminaria licencjackie, magisterskie oraz doktorskie

 
free pokerfree poker