Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii powstał w 1998 r. w wyniku rozdzielenia dotychczasowego Zakładu Historii Nowożytnej i Metodologii Historii, którego długoletnim kierownikiem był prof. Jerzy Topolski. Kierownikiem nowopowstałego Zakładu został prof. dr hab. Wojciech Wrzosek. Obecnie zatrudnionych w Zakładzie jest 3 profesorów i 3 adiunktów, którzy szanując dziedzictwo myśli Jerzego Topolskiego rozwijają własne, często awangardowe i nowatorskie drogi refleksji nad historiografią.

 

SKŁAD OSOBOWY:

Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek – kierownik Zakładu,

Prof. UAM dr hab., Ewa Domańska,

Prof. UAM dr hab. Wiktor Werner,

dr hab. Maria Solarska,

dr Tomasz Falkowski,

 

Doktoranci

mgr Katarzyna Florczyk

 

BADANIA:

Pracownicy Zakładu specjalizują się w dwóch szeroko pojętych i powiązanych ze sobą domenach badawczych. Są nimi: teoria i metodologia historii oraz historia historiografii.

Rozkład zainteresowań badawczych pracowników Zakładu przedstawia się następująco: Prof. Wojciech Wrzosek: specyfika myślenia historycznego, metafory historiograficzne, problem prawdy w historiografii; prof. UAM dr hab. Ewa Domańska: współczesna teoria i historia historiografii, porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych, nieeuropejskie podejścia do przeszłości; prof. UAM dr hab. Wiktor Werner: historia intelektualna kultury europejskiej XVII-XX w., obecność myślenia historycznego w różnych dyskursach naukowych i religijnych oraz w kulturze popularnej, historia nauki od XVIII do XX wieku; dr hab. Maria Solarska: historiografia jako praktyka kulturowa, historyczne konstrukcje naturalności, społeczna i historyczna problematyzacja rodzaju (gender, genre); dr Tomasz Falkowski: metodologicznie zorientowana historia historiografii XX wieku, specyfika historii nauki jako dyscypliny badawczej.

 

DYDAKTYKA:

Wprowadzenie do historii – zapoznaje z podstawowymi pojęciami wiedzy humanistycznej (kultura, społeczeństwo, nauka, wiedza, państwo) obecnymi w historiografii.

Metodologia historii przedstawia metody analizy i interpretacji wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych obecnych w historiografii.

Historia historiografii prezentuje refleksję nad dziejami oraz funkcjonowaniem historii w kulturze.

Logika i retoryka narracji historycznej przybliża językową i myślową specyfikę historiografii oraz rolę języka w kształtowaniu poznania historycznego.

Seminaria licencjackie i magisterskie związane z zainteresowaniami badawczymi pracowniczek i pracowników Zakładu

Zajęcia prowadzone w ramach dwóch specjalizacji: poświęconej znaczeniu kategorii Gender w historii, oraz związanej z problemami znaczenia wiedzy historycznej w kulturze europejskiej.

Zajęcia fakultatywne (w j. polskim i angielskim) zapoznające studentów z współczesnym stanem wiedzy w obszarach badawczych interesujących pracowniczki i pracowników Zakładu

 

VARIA:

Z Zakładem Metodologii Historii i Historii Historiografii związanych jest wiele naukowych, dydaktycznych i wydawniczych inicjatyw jego Pracowniczek i Pracowników; realizowany jest finansowany przez Fundacje Nauki Polskiej program „Mistrz”, wydawane jest pismo o historycznej i ogólnohumanistycznej tematyce „Sensus Historiae”, działa Interdyscyplinarne Seminarium Historyczne.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 101 gości