Zakład Archiwistyki
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Archiwistyki na UAM powstał 22 listopada 1972 r. Założycielem i pierwszym kierownikiem Zakładu w latach 1972-1978 był profesor Franciszek Paprocki. Po nim funkcje kierownicze pełnili profesorowie: Jerzy Strzelczyk (1978-1988) oraz Stanisław Sierpowski (1988-2012). Od roku akademickiego 1975/76 Zakład kształci studentów na kierunku: historia - specjalność archiwistyka. W roku akademickim 2008/2009 kierunek przyjął nazwę: historia - specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

 

Skład Osobowy

Profesorowie

prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska, Kierownik Zakładu, pok. 3.115

prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, em., pok. 3. 115

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski, pok. 3. 116

Adiunkci

dr Magdalena Biniaś-Szkopek, pok. 3. 97

dr hab. Rafał Galuba, pok. 3. 115

dr Magdalena Heruday-Kiełczewska, pok. 3. 97

dr Zuzanna Jaśkowska, pok. 3. 97

Doktoranci

mgr Krzysztof Rataj, pok. 3. 116

 

Kierunki badań naukowych

• Teoria i metodyka archiwalna

• Historia archiwów

• Zarządzanie dokumentacją współczesną

• Zarządzanie archiwami

• Rozwój form kancelaryjnych

• Kancelaria współczesna

• Prawo archiwalne

• Archiwa wyodrębnione

• Archiwa zagraniczne

• Komputeryzacja archiwów

• Informacja naukowa

• Edytorstwo źródeł historycznych

• Biografistyka

• Regionalistyka

 

Dydaktyka

Zakład Archiwistyki kształci studentów na specjalności „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” na studiach stacjonarnych i eksternistycznych pierwszego i drugiego stopnia. Dwustopniowy system kształcenia umożliwia ukończenie studiów licencjackich, jak i magisterskich. Program kształcenia ma charakter uniwersalny i nowoczesny. Obejmuje on standardowe przedmioty nauczania, jak: rozwój form kancelaryjnych, teoria i metodyka archiwalna, historia archiwów, prawo archiwalne, edytorstwo źródeł, ochrona dziedzictwa kulturowego, regionalistyka oraz języki obce. Ważne miejsce w programie kształcenia zajmuje problematyka zarządzania oraz informatyka i informacja naukowa. Obejmuje ona zagadnienia zastosowania komputera w archiwach i biurowości, zarządzania dokumentacją i archiwami, problematykę kancelarii współczesnej, archiwów elektronicznych i archiwalnych baz danych, a także szeroko rozumianej informacji naukowej oraz zarządzania nią w skomputeryzowanych systemach informacyjnych. W zakresie realizacji programu nauczania Zakład Archiwistyki ściśle współpracuje z doświadczonymi pracownikami archiwów i urzędów poznańskich. Integralną częścią programu studiów są dwie miesięczne praktyki archiwalne. Studenci zdobywają również doświadczenia zawodowe uczestnicząc w stażach i wolontariatach. W ramach studiów działa Studenckie Koło Naukowe SAP, które umożliwia studentom rozwijanie zainteresowań naukowych.

 

Publikacje (wybór)

Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, wyd. I (1992), wyd. II (1995, wyd. III (1998), wyd. IV (2001), wyd. V, Poznań 2004

Archiwa bankowe, pod red. S. Sierpowskiego, Poznań 1995

S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych, Poznań 1998

J. Wiśniewski, Archiwalia w bibliotekach i muzeach, Poznań 2000

Technika archiwalna w XX wieku, pod red. S. Sierpowskiego i J. Wiśniewskiego, Poznań 2001

I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006

R. Galuba, Archiwa. Przepisy metodyczne (2002-2007), Poznań 2007

R. Galuba, Archiwa. Przepisy prawne (2000-2007), Poznań 2007

Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania Procesu Bolońskiego, pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej, Poznań 2009

K. Stryjkowski, Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011

R. Galuba, Archiwa państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności, Poznań 2012

Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej i K. Stryjkowskiego, Poznań 2012

Nowe funkcje archiwów, pod red. Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2015, ss.220

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości