Zakład Historii Kultury
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Historii IH UAM powstał w 1993 roku z inicjatywy prof. UAM dr hab. Bohdana Lapisa w miejsce istniejącej od 1990 roku Pracowni Historii Kultury. Obecnym kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Maciej Serwański.

 

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zakładu obejmuje studia nad kulturą w skali lokalnej i globalnej, ujęte w historycznej perspektywie od momentu zaistnienia kultury do współczesności. Obok zagadnień związanych z zagadnieniami teoretycznymi pracownicy Zakładu prowadzą badania nad wybranymi problemami historii kultury w poszczególnych okresach historycznych. Badania te koncentrują się wokół kwestii wzorów, motywów i funkcji kultury w określonych obszarach tematycznych: władzy i relacji politycznych, życia prywatnego, religii i kultu, nauki, etyki, mediów oraz komunikacji i antropologii kulturowej.

 

Obecne podjęte tematy badawcze:

- Ekonomia kultury

- Teorie higieniczne w XIX i XX wieku

- Kultura okresu PRL-u

- Mediewalizm i jego romantyczne przejawy

- Kształtowanie się tożsamości etnicznej Słowian w XIX wieku

- Kulturowe korzenie nowożytnych rewolucji.

 

Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Autorski program studiów realizowany jest na specjalności historia kultury w ramach specjalności ogólnohistorycznej. Tematyka zajęć, prowadzonych w formie seminariów i konwersatoriów, powiązana jest z działalnością badawczą Zakładu i polega na analizie wybranych zjawisk kulturowych z różnych, wymienionych wyżej obszarów.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie domowej zakładu www.kultura.amu.edu.pl.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości