Zakład Historii Gospodarczej
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Historii Gospodarczej poszczycić się może długą tradycją, którą zapoczątkował prof. Jan Rutkowski (1886-1949), powołany w 1920 r. na Katedrę Historii Gospodarczej w ramach Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego. Od tego czasu Katedra przeszła kilka przekształceń instytucjonalnych, działając od lat 50. XX wieku po dziś dzień jako Zakład Historii Gospodarczej.

Z Zakładem związane jest czasopismo, Studia Historie Oeconomicae, wydawane nieprzerwanie od 1967 roku w formule rocznika. W chwili obecnej czasopismo wydawane jest w języku angielskim i otwiera swoje łamy na publikacje wyników badań historyków i historyków gospodarczych, ekonomistów, prawników, filozofów czy socjologów.

Prócz badań naukowych, istotną częścią działalności Zakładu jest aktywność dydaktyczna. Zakład od ośmiu lat realizuje autorską specjalność w ramach studiów historycznych – socjoekonomikę. Łączy ona wiedzę i doświadczenie nauk humanistycznych i społecznych, tradycyjnie podzielone między historię, ekonomię, socjologię czy prawo. Istotą socjoekonomiki jest odkrywanie, wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów powstających w wyniku wzajemnych oddziaływań pomiędzy społeczeństwem, gospodarką, techniką i kulturą.

 

Strona domowa Zakładu Historii Gospodarczej:

www.zhg.amu.edu.pl

 

Strona domowa Studia Historiae Oeconomicae:

www.zhg.amu.edu.pl/sho

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 150 gości