Zakład Bałkanistyki
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Bałkanistyki istnieje od 1989 roku (w latach 1989-1991 jako pracownia). Celem jego jest prowadzenie badań nad dziejami szeroko rozumianej Europy Południowo-Wschodniej od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. W zakresie organizacji badań naukowych Zakład szeroko współpracuje z Komisją Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu, wraz z nią organizując cykliczne międzynarodowe konferencje „Balcanicum”. W zakresie dydaktycznym Zakład współpracuje z Instytutem Filologii Słowiańskiej (prowadząc zajęcia na wspólnym kierunku bałkanistyka oraz zajęcia z historii na filologiach serbskiej, chorwackiej i bułgarskiej), Instytutem Filologii Romańskiej (zajęcia z historii Rumunii), Instytutem Językoznawstwa (zajęcia z historii Grecji, a także z Instytutem Orientalistyki (zajęcia z historii Arabów). Zakład wydaje również punktowane interdyscyplinarne czasopismo „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”.

 

SKŁAD OSOBOWY

Kierownik Zakładu prof. dr hab. Ilona Czamańska

Prof. UAM dr hab. Zdzisław Pentek

Dr hab. Jędrzej Paszkiewicz

Dr Wojciech Sajkowski (związany z Zakładem Bałkanistyki na zasadzie umowy o dzieło)

 

Doktoranci:

Mgr Filip Jakubowski

Mgr Paweł Michalak

Mgr Anna Skowronek-Józefiak

 

BADANIA

Projekt realizowany:

Polacy w Mołdawii – Mołdawianie w Polsce (Ilona Czamańska, projekt finansowany przez Ambasadę RP w Kiszyniowie)

Projekt w trakcie starań o finansowanie:

Wołosi – społeczność bez granic (Ilona Czamańska).

 

Projekty w przygotowaniu:

Historia Łacinników na ziemiach greckich XIII-XV w (Zdzisław Pentek)

Encyklopedia Bałkanów (Jędrzej Paszkiewicz)

Projekty, w których realizacji uczestniczą pracownicy Zakładu Bałkanistyki:

Historia i kultura dawnych Słowian ( kierownik: prof. UAM Adam Krawiec, uczestniczą: Ilona Czamańska, Zdzisław Pentek )

Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości (kierownik: prof. dr hab. Alina Nowicka – Jeżowa, uczestniczy: Ilona Czamańska)

 

Aktualne kierunki badań

Prof. UAM dr hab. Ilona Czamańska

Wołosi i prawo wołoskie

Historia i kultura państw rumuńskich

Polsko-mołdawskie związki genealogiczne

Kultura staropolska i jej związki z Europą Południowo-Wschodnią

Historia i kultura Słowian Południowych do XVIII wieku

Prof. UAM dr hab. Zdzisław Pentek

Łacinnicy na Bałkanach

Genealogia i heraldyka

Dr hab. Jędrzej Paszkiewicz

Turcja w bałkańskiej perspektywie politycznej i kulturowej

Grecja wobec problemów bezpieczeństwa na Bałkanach przed wybuchem II wojny światowej (1936-1940)

Ewolucja polityki bezpieczeństwa narodowego państw bałkańskich po zakończeniu „zimnej wojny”

Dr Wojciech Sajkowski

Bałkany w oczach społeczeństw Europy Zachodniej w epoce nowożytnej

Kultura XVIII wieku

 

DYDAKTYKA

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Bałkanistyki w roku akademickim 2012/2013.

Instytut Historii UAM

Historia Polski XVI-XVIII wieku (Ilona Czamańska)

genealogia (dla specjalności „Mediewistyka”) (Zdzisław Pentek)

Lektorat specjalistyczny języka włoskiego (Jędrzej Paszkiewicz)

Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego na Bałkanach w XIX i XX wieku (Jędrzej Paszkiewicz)

Etnocentryzm a wieloetniczność na Bałkanach (Jędrzej Paszkiewicz)

Contemporary political systems in the Balkans region (Jędrzej Paszkiewicz)

Ethnic background of contemporary socio-political movements in the Balkans (Jędrzej Paszkiewicz)

Peryferie Europy w XX wieku (Wojciech Sajkowski)

 

Seminaria magisterskie i licencjackie

Instytut Językoznawstwa UAM

Historia Grecji, II rok fil. nowogreckiej (Jędrzej Paszkiewicz)

 

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

Historia Chorwacji, II rok fil. chorwackiej (Jędrzej Paszkiewicz)

Historia Bułgarii (Zdzisław Pentek)

Historia Serbii (Ilona Czamańska)

Historia Bałkanów (Ilona Czamańska)

Historia państwa i prawa państw bałkańskich (Wojciech Sajkowski)

Zarys dziejów państw Europy Południowo-Wschodniej (Ilona Czamańska)

Nauki pomocnicze Bałkanistyki (Zdzisław Pentek)

Wprowadzenie do islamu (Zdzisław Pentek, Filip Jakubowski)

 

Instytut Orientalistyki

Historia krajów arabskich (od I tys. p.n.e. do współczesności) (Zdzisław Pentek)

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości