Zakład Najnowszej Historii Polski
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Najnowszej Historii Polski powstał w 1982. Jego pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Edmund Makowski (w latach 1982– 2000), kolejnym prof. dr hab. Przemysław Hauser (2000 – 2012). Obecnie Zakładem kieruje prof. dr hab. Stanisław Jankowiak. Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu historii Polski w latach 1918 – 2004.

 

SKŁAD OSOBOWY

Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – kierownik Zakładu

Dr hab. Ryszard Wryk

Dr Agnieszka Sawicz

Dr Piotr Okulewicz

Dr Konrad Białecki

 

BADANIA

Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak prowadzi badania z zakresu stosunków polsko-niemieckich po II wojnie światowej, historii Wielkopolski w latach 1945 – 1956, buntów społecznych okresu PRL, ze szczególnym uwzględnieniem Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz Marca 1968 r.

Dr hab. Ryszard Wryk prowadzi badania z zakresu historii społecznej Polski w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii historiografii a także dziejów polskiego ruchu olimpijskiego i akademickich związków sportowych.

Dr Agnieszka Sawicz prowadzi badania z zakresu stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r.

Dr Piotr Okulewicz prowadzi badania z zakresu historii Polski w okresie XX-lecia międzywojennego ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej obozu sanacyjnego oraz dziejów tego obozu w Wielkopolsce.

Dr Konrad Białecki prowadzi badania z zakresu historii Kościołów w Polsce po II wojnie światowej, polityki wyznaniowej europejskich państw komunistycznych oraz wystąpień społecznych w okresie PRL ze szczególnym uwzględnieniem Poznańskiego Czerwca 1956 r.

 

DYDAKTYKA

Pracownicy Zakładu Najnowszej Historii Polski prowadzą ćwiczenia i wykłady dla studentów III roku studiów licencjackich wszystkich specjalizacji oraz konwersatoria i proseminaria w ramach specjalności: Historia PRL i Europa w XX wieku. Ponadto prof. dr hab. Stanisław Jankowiak prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu historii Polski w XX wieku. Poza Instytutem Historii pracownicy Zakładu Najnowszej Historii Polski prowadzą także zajęcia na Wydziale Anglistyki i Wydziale Neofilologii.

 

Doktoranci Zakładu Najnowszej Historii Polski

Mgr Błażej Bubnowicz – Absolwent IH UAM. Zajmuje się dziejami Uniwersytetu Poznańskiego. Losy jego pracowników podczas drugiej wojny światowej są tematem przygotowywanej przez niego rozprawy doktorskiej. Ponadto w polu jego zainteresowań znajduje się najnowsza historia Polski oraz Pomorza Zachodniego i Kamienia Pomorskiego, z którego pochodzi.

 

Mgr Tomasz Ceglarz – Absolwent IH UAM. Główny temat jego zainteresowań badawczych stanowi historia Polski po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej okresu PRL. Prowadzone prace badawcze: działalność Klubów Inteligencji Katolickiej w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., wybory w PRL, proces transformacji ustrojowej w Polsce w wymiarze centralnym i lokalnym (1989-1991), dzieje miasta Szczecinka w drugiej połowie XX w. Realizowany projekt rozprawy doktorskiej:

„Kluby Inteligencji Katolickiej w mniejszych miastach Polski 1980-1990”. Uczestnik prac powołanego przez Instytut Pamięci Narodowej zespołu badawczego realizującego projekt naukowy „Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych inicjatyw antysystemowych w latach osiemdziesiątych XX w.”

 

Mgr Sabina Haszyńska – Absolwentka IH UAM. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się relacje państwo-Kościół po II wojnie światowej a także dzieje zbrojnego podziemia antykomunistycznego w Polsce.

 

Mgr Jakub Józefiak – Ukończył prawo oraz historię ze specjalnością History and civilisation of English-speaking countries na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się historią Polski w latach 1945-1989, obecnie pisze doktorat dotyczący weryfikacji narodowościowej w Wielkopolsce w latach 1945-1950.

 

Mgr Marcin Jurek – Absolwent IH UAM. Interesuje się historią PRL, a szczególnie dziejami powojennego podziemia antykomunistycznego. Pod kierunkiem prof. Stanisława Jankowiaka przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą podziemia niepodległościowego w Wielkopolsce w latach 1945-1956. Jest pracownikiem poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Mgr Bartłomiej Kapica – Absolwent IH UAM. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów opozycji w PRL, a także historii PZPR. Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej poruszają temat środowiska rewizjonistów marksizmu w PRL w latach 1956-1968.

 

Mgr Mariusz Niestrawski – Absolwent IH UAM. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się na historii politycznej i militarnej dwudziestolecia międzywojennego i drugiej wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów II Rzeczypospolitej. Projekt rozprawy doktorskiej dotyczy historii polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1918-1921.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości