Zakład Historii Polski XIX i XX wieku
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Historii Polski XIX i XX w. został utworzony w ramach powstałego w 1956 roku Instytutu Historycznego. Kierowali nim prof. dr hab. Witold Jakóbczyk (1956-1979), prof. dr hab. Lech Trzeciakowski (1979-2001), od 2002 jego kierownikiem jest prof. dr hab. Witold Molik. Długoletnim pracownikiem Zakładu był prof. dr hab. Zbigniew Dworecki (1961-2002) specjalizujący się w badaniach nad dziejami Wielkopolski i stosunków polsko-niemieckich w okresie II Rzeczpospolitej.

 

SKŁAD OSOBOWY

Profesorowie:

prof. dr hab. Witold Molik, Kierownik Zakładu, pok. 3.56

prof. dr hab. Krzysztof Makowski, pok. 3.57

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik, pok. 3.75

prof. dr hab. Zbigniew Dworecki, em., pok. 3.75

prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, em., pok. 324

 

Adiunkci:

dr hab. Jerzy Kołacki, pok. 3.76

dr Alina Hinc, pok. 3.76

 

Doktoranci:

mgr Karolina Filipowska, pok. 3.57

mgr Alina Kucharska, pok. 3.75

mgr Anna Magdzińska, pok. 3.57

mgr Agnieszka Wajroch, pok. 3.75

mgr Andrzej Bucholz, pok. 3.56

mgr Tomasz Rogoziński, pok. 3.75

 

BADANIA

Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach:

• dzieje ziem polskich pod zaborami, ze szczególnym uwzględnieniem Poznańskiego, demografii historycznej, dziejów struktur społecznych (zwłaszcza inteligencji, ziemiaństwa), procesów migracyjnych, dziejów kobiet i rodziny

• kwestie narodowościowe w XIX-XX w. (dzieje Niemców i Żydów)

• dzieje historiografii polskiej i niemieckiej w kontekście europejskim

• kultura pamięci i polityka historyczna w XIX-XX w

• historia Kościoła, historia idei w XIX-XX w.

• kultura polska pod zaborami

• dzieje miast w XIX i XX w.

. biografistyka, zwłaszcza wybitnych Wielkopolan XIX i XX w.

• najnowsza historia Polski a zwłaszcza Wielkopolski (po 1918 r.)

• historia Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX w

• historia podróży i podróżopisarstwa

• dzieje nauki i uniwersytetów w XIX i XX w.

 

DYDAKTYKA

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady kursowe i proseminaria z przedmiotu: Historia Polski. XIX w. oraz Historia Powszechna XIX i XX w. (po 1945 r.).

W ramach specjalizacji przedmiotowej: Historia XIX w. prowadzą także konwersatoria dotyczące: warsztatu naukowego historyka i głównych nurtów historiografii XIX w., przemian społeczno-kulturowych w XIX-wiecznej Europie, dziejów Wielkopolski na tle historii Polski w XIX w. A w ramach specjalizacji: Historia XX w., prowadzone są zajęcia dotyczące podstawowych problemów z historii powszechnej XX w.

Ponadto na specjalności Turystyka historyczna i animacja historii prowadzone są zajęcia: Dzieje podróżowania i turystyki oraz Dzieje i zabytki Wielkopolski.

W Zakładzie prowadzone są również przez prof. prof. W. Molika, K. Makowskiego i prof. UAM dr. hab. P. Matusika seminaria magisterskie, a dr hab. J. Kołacki prowadzi lektorat specjalistyczny z j. niemieckiego.

Prof. K. Makowski prowadzi także zajęcia dotyczące dziejów Żydów w XIX i XX w. na kierunku hebraistyka.

 

Dodatkowa działalność dydaktyczna pracowników Zakładu Historii Polski XIX i XX w.

dr hab. Jerzy Kołacki

• koordynator i opiekun z ramienia Instytutu Historii i Wydziału Historycznego UAM polsko-niemiecko-francuskich studenckich warsztatów naukowych organizowanych przez Uniwersytet w Jenie oraz Stowarzyszenie „Rendez-vous mit der Geschichte” w Weimarze

 

dr Alina Hinc

• warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach akcji „Powtórka przed maturą”, od 2010 roku

• wykłady w ramach klasy akademickiej dla uczniów Zespołu Szkół w Kórniku, od 2011 roku

• działalność Studenckiego Koła Naukowego Historyków – Sekcja XIX-wieczna (w ramach Koła realizowany jest wspólny poznańsko-kiloński projekt badawczy pt. „Powstanie wielkopolskie 1918/1919 i powstanie marynarzy w Kilonii – porównanie”.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości