Zakład Historii Powszechnej XIX i XX wieku
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Historii Powszechnej XIX i XX specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu badań nad historią powszechną Europy XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii Niemiec, Francji, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Badania te dotyczą zarówno historii społeczno-politycznej, jak i historii kultury. Ponadto, Zakład realizuje badania w zakresie historii XX wieku obszarów pozaeuropejskich z uwzględnieniem zarówno ich historii politycznej oraz historii kulturowej.

 

SKŁAD OSOBOWY

Tomasz Schramm, Prof. dr hab., Kierownik Zakładu, p. 232

Tadeusz Kotłowski, Prof. dr hab., p.230

Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, dr hab. Prof. UAM, p. 226

Krzysztof Rzepa, dr hab. Prof. UAM, p. 229

Jakub Wojtkowiak, Prof. UAM dr hab., p. 231

Krzysztof Marchlewicz, dr hab. Prof. UAM, p. 231

Marek Mikołajczyk, dr hab., p. 234

Wojciech Krzyżaniak, dr, p. 229

Dorota Mazurczak, dr, p. 231

Małgorzata Praczyk, dr, p. 231

 

BADANIA

Niektóre spośród istniejących obecnie projektów badawczych realizowanych przez pracowników Zakładu Historii Powszechnej XIX i XX wieku dotyczą następującej tematyki:

• Polacy w Armii Czerwonej

• Rehabilitacja oficerów Armii Czerwonej ofiar Wielkiej Czystki

• Rola Francji w procesie integracji europejskiej 1945-2008

• Uwarunkowania brytyjskiej polityki wobec Polski. XVIII – XX wiek

• Narodziny metropolii kulturalnej. Berlin 1871-1914

• Stosunki polsko niemieckie po II wojnie światowej

• Niemiecka myśl polityczna po II wojnie światowej

• Gospodarka czy polityka? Historia gospodarcza NRD

• Germanizacja Europy. Przykład Alzacji i Wielkopolski

• R. Witting – nadburmistrz Poznania i współtwórca Republiki Weimarskiej

• Wielkopolska Solidarność. 1980-1981

• SPD a Kwestia Polska przed 1914 rokiem

• Bilans II Rzeczypospolitej. Jak Polacy przeżywali I wojnę światową

• Poznańskie i strasburskie pomniki XIX i XX wieku

 

DYDAKTYKA

Zakład Historii Powszechnej XIX i XX wieku prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia w zakresie historii powszechnej XIX i XX wieku. Ponadto Zakład oferuje zajęcia dotyczące dwudziestowiecznej Europy na studiach magisterskich w ramach specjalności pt. „Europa w XX wieku. Od podziałów do zjednoczenia”. Specjalność ta poszerza istotnie wiedzę o Europie XX wieku zarówno w zakresie historii politycznej jak i w zakresie historii społecznej oraz historii kultury europejskiej. Zakład prowadzi także zajęcia prowadzone w ramach specjalizacji pt. „Historia obszarów pozaeuropejskich w XX wieku”.

 
free pokerfree poker