Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład wywodzi się z Seminarium Historycznego Uniwersytetu Poznańskiego, z którego wyodrębnił się w 1956 r. Przez kilkadziesiąt lat jego pracami kierował prof. Jerzy Topolski. Zespół realizuje badania w zakresie historii Polski i powszechnej XVI-XVIII w., jak również rozległy program współpracy krajowej i międzynarodowej. Wśród ośrodków, z którymi współpracują pracownicy Zakładu wymienić należy zwłaszcza Wrocław, Toruń, Kraków i Warszawę, a także liczne placówki zagraniczne, przede wszystkim z Francji i Litwy.

Skład osobowy

Kierownik Zakładu

prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski

 

Profesorowie

prof. UAM dr hab. Maciej Forycki (urlop)

prof. zw. dr hab. Jan Jurkiewicz (emeritus)

prof. zw. dr hab. Maciej Jerzy Serwański (emeritus)

prof. UAM dr hab. Marian Drozdowski (emeritus)

 

Adiunkci

dr hab. Aleksander Małecki

dr hab. Agnieszka Jakuboszczak

dr Igor Kraszewski

dr Bernadetta Manyś

dr Andrea Mariani (etat w ramach grantu NCN)

 

Współpracownicy

dr Jarosław Pietrzak (staż w ramach programu NCN FUGA4)

 

Doktoranci

mgr Marcin Bzdawka

mgr Grzegorz Glabisz

mgr Paulina Grobelna

mgr Michał Hirsch

mgr Tomasz Kościański

mgr Anna Lepalczyk

mgr Artur Makowski (studia niestacjonarne)

mgr Teresa Malinowski

mgr Robert Tomczak

 

 

Strona domowa: www.zhnxviii.amu.edu.pl

 
free pokerfree poker