Zakład Historii Starożytnego Wschodu
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Historii Starożytnego Wschodu, jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Instytutu Historii UAM, został powołany do życia w 1995 r. Zakład powstał na bazie Zakładu Historii Starożytnej, którego kierownikiem przez wiele lat była prof. Julia Zabłocka. Od 1 września 1999 r. funkcję kierownika pełni prof. Stefan Zawadzki.

 

Skład osobowy

prof. dr hab. Stefan Zawadzki, pokój 3.158

dr Radosław Tarasewicz, pokój 3.157

dr hab. Witold Tyborowski – Kierownik Zakładu, pokój 3.159

 

Doktoranci

mgr Krzysztof Kałek, pokój 3.158

 

Badania

Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na dziejach starożytnej Mezopotamii. Warto podkreślić, iż badania pracowników Zakładu opierają się głównie na niepublikowanych tabliczkach klinowych zgromadzonych w ośrodkach muzealnych na całym świecie, w tym przede wszystkim w Muzeum Brytyjskim w Londynie.

 

Prof. dr hab. Stefan Zawadzki

Początkowo zajmował się głównie dziejami Asyrii w I tys. przed Chrystusem. Od wielu lat głównym nurtem badań są dzieje Babilonii w I tys. przed Chrystusem. Prace prof. Stefana Zawadzkiego poruszają kwestię historii politycznej, gospodarczej, społecznej i religijnej Babilonii. Aktualne tematy badawcze: ofiary ze zwierząt w kalendarzu kultowym w nowobabilońskim Sippar (koniec VII - początek V w. przed Chr.)

 

Dr Radosław Tarasewicz

Badania dotyczące przede wszystkim gospodarki hodowlanej w I tys. przed Chrystusem. Celem tych badań jest pokazanie roli i znaczenia hodowli udomowionych gatunków zwierząt, które były własnością wielkich instytucji (świątynie), jak i osób prywatnych (babilońscy przedsiębiorcy). Aktualne tematy badawcze: zwierzęta w gospodarce pozainstytucjonalnej w okresie nowobabilońskim i perskim, ofiary ze zwierząt w kalendarzu kultowym w nowobabilońskim Sippar (koniec VII - początek V w. przed Chr.), Neo-Babylonian Documents from the City of Ur in the British Museum,

 

Dr Witold Tyborowski

Zajmuje się badaniami nad społeczeństwem, gospodarką i prawem okresu starobabilońskiego (I poł. 2 tys. przed Chr.) oraz stosowaniem prawa w praktyce społecznej. Spośród tych zagadnień szczególną uwagę poświęca zjawiskom gospodarczym i prawnym takim jak spółka oraz najem. Obok nich podejmuje badania nad aktywnością niektórych osób w sferze gospodarczej i administracyjnej, a także życiem i działalnością kapłanek w Sippar. Obok Babilonii zainteresowania badawcze obejmują wybrane zagadnienia z historii starożytnego Izraela.

 

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości