Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

 

1992

Leszek Gondek: [1] Polska karząca, [2] 17 września 1939. Agresja Stalina na Polskę; rec.: prof. dr hab. Bogusław Drewniak, prof. dr hab. Włodzimierz, Jastrzębski prof. dr Czesław Łuczak

 

1998

Piotr Radzikowski: dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego; rec.: prof. dr hab. Antoni Czubiński, prof. dr hab. Longin Pastusiak, prof. dr hab. Franciszek Ryszka

 

2000

Wiesław Burger: Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej zachodnioniemieckich partii CDU/CSU, SPD, SDP w latach 1955-1989; rec.: prof. dr hab. Antoni Czubiński, prof. dr hab. Karol Fiedor, prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Jan Sobczak: Cesarz Mikołaj II. Młodość i pierwsze lata panowania 1868-1900; Rosja XIX i XX wieku. Studia i szkice; rec.: prof. dr hab. Antoni Czubiński, prof. dr hab. Sławomir Kalembka, prof. dr hab. Piotr Łossowski

 

2001

Jadwiga Kiwerska: Gra o Europę : bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku; rec.: prof. dr hab. Krzysztof Michałek, prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, prof. dr hab. Andrzej Skrzypek

Bogusław Polak: dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego; rec.: prof. dr hab. Tadeusz Dubicki, prof. dr hab. Benon Miśkiewicz, prof. dr hab. Tadeusz Panecki

Włodzimierz Stępiński: Dzieje Prus i Pomorza w XIX i XX wieku; prof. dr hab. Witold Molik, prof. dr hab. Bogdan Wachowiak, prof. dr hab. Edward Włodarczyk

 

2002

Dorota Żołądź-Strzelczyk: Dziecko w dawnej Polsce; rec.: prof. dr hab. Jadwiga Krzyżaniakowa, prof. dr hab. Lech Mokrzecki, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

 

2003

Kazimierz Kozłowski: Od października '56 do Grudnia '70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970); rec.: prof. dr hab. Czesław Osękowski, prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, prof. dr hab. Roman Wapiński

 

2004

Marek Cetwiński: Metamorfozy śląskie; rec.: prof. dr hab. Jadwiga Krzyżaniakowa, prof. dr hab. Jacek Matuszewski, prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

2005

Henryk Herman: Działania specjalne (wczoraj ? dziś ? jutro); rec.: prof. dr hab. Karol Olejnik, prof. dr hab. Tadeusz Panecki, prof. dr hab. Lech Wyszczelski

Tadeusz Kmiecik: Sztab generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 1918-1939; rec.: prof. dr hab. Czesław Grzelak, prof. dr hab. Jerzy Przybylski, prof. dr hab. Wiesław Wróblewski

 

2012

Żerko Stanisław: Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939; recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński, prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

2013

Barciak Antoni: na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski, prof. dr hab. Wojciech Iwańczak, prof. dr hab. Jerzy Rajman, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa

 

2014

Ilski Kazimierz, na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Maria Dzielska, prof. dr hab. Danuta Musiał, ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

Jurkiewicz Jan, Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy, cz. I: W kręgu latopisów litewskich, recenzenci: prof. dr hab. Urszula Augustyniak, prof. dr hab. Marceli Kosman, prof. dr hab. Piotr Łossowski, prof. dr hab. Jan Tęgowski

Karwat Janusz, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w historiografii i kulturze. Próba analizy i syntezy, recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Dworecki, prof. dr hab. Czesław Grzelak , prof. dr hab. Andrzej Wojtas, prof. dr hab. Janusz Wojtasik

Makowski Krzysztof, na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Caban, prof. dr hab. Witold Molik, prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński, prof. dr hab. Andrzej Szwarc

 

2015 r.

Górczak Zbyszko, Kariery majątkowe rodzin aspirujących do kręgu elity możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI w., recenzenci: prof. dr hab. Antoni Barciak, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Alicja Szymczak, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

Prostko-Prostyński Jan, na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Maria Dzielska, prof. dr hab. Jan Iluk, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, prof. dr hab. Marek Wilczyński

 

2016 r.

Drozd Roman, na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, prof. dr hab. Eugeniusz Koko, prof. dr hab. Włodzimierz Mokry

Grzesik Ryszard, na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Idzi Panic, prof. dr hab. Roman Michałowski, prof. dr hab. Stanisław A. Sroka, prof. dr hab. Andrzej Wędzki

Matuszak Zygmunt, Generał brygady Jan II Lachowicz, żołnierz nieznany, recenzenci: prof. dr hab. Marek Jabłonowski, prof. dr hab. Michał Klimecki, prof. dr hab. Karol Olejnik, prof. dr hab. Lech Wyszczelski

Możejko Beata, Peter von Danzig. Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475, recenzenci: prof. dr hab. Marek Cetwiński, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, prof. dr hab. Józef Śliwiński

 
free pokerfree poker