Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

 

1992

Leszek Gondek: [1] Polska karząca, [2] 17 września 1939. Agresja Stalina na Polskę; rec.: prof. dr hab. Bogusław Drewniak, prof. dr hab. Włodzimierz, Jastrzębski prof. dr Czesław Łuczak

 

1998

Piotr Radzikowski: dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego; rec.: prof. dr hab. Antoni Czubiński, prof. dr hab. Longin Pastusiak, prof. dr hab. Franciszek Ryszka

 

2000

Wiesław Burger: Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej zachodnioniemieckich partii CDU/CSU, SPD, SDP w latach 1955-1989; rec.: prof. dr hab. Antoni Czubiński, prof. dr hab. Karol Fiedor, prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Jan Sobczak: Cesarz Mikołaj II. Młodość i pierwsze lata panowania 1868-1900; Rosja XIX i XX wieku. Studia i szkice; rec.: prof. dr hab. Antoni Czubiński, prof. dr hab. Sławomir Kalembka, prof. dr hab. Piotr Łossowski

 

2001

Jadwiga Kiwerska: Gra o Europę : bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku; rec.: prof. dr hab. Krzysztof Michałek, prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, prof. dr hab. Andrzej Skrzypek

Bogusław Polak: dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego; rec.: prof. dr hab. Tadeusz Dubicki, prof. dr hab. Benon Miśkiewicz, prof. dr hab. Tadeusz Panecki

Włodzimierz Stępiński: Dzieje Prus i Pomorza w XIX i XX wieku; prof. dr hab. Witold Molik, prof. dr hab. Bogdan Wachowiak, prof. dr hab. Edward Włodarczyk

 

2002

Dorota Żołądź-Strzelczyk: Dziecko w dawnej Polsce; rec.: prof. dr hab. Jadwiga Krzyżaniakowa, prof. dr hab. Lech Mokrzecki, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

 

2003

Kazimierz Kozłowski: Od października '56 do Grudnia '70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970); rec.: prof. dr hab. Czesław Osękowski, prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, prof. dr hab. Roman Wapiński

 

2004

Marek Cetwiński: Metamorfozy śląskie; rec.: prof. dr hab. Jadwiga Krzyżaniakowa, prof. dr hab. Jacek Matuszewski, prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

2005

Henryk Herman: Działania specjalne (wczoraj ? dziś ? jutro); rec.: prof. dr hab. Karol Olejnik, prof. dr hab. Tadeusz Panecki, prof. dr hab. Lech Wyszczelski

Tadeusz Kmiecik: Sztab generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 1918-1939; rec.: prof. dr hab. Czesław Grzelak, prof. dr hab. Jerzy Przybylski, prof. dr hab. Wiesław Wróblewski

 

2012

Żerko Stanisław: Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939; recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński, prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

2013

Barciak Antoni: na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski, prof. dr hab. Wojciech Iwańczak, prof. dr hab. Jerzy Rajman, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa

 

2014

Ilski Kazimierz, na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Maria Dzielska, prof. dr hab. Danuta Musiał, ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

Jurkiewicz Jan, Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy, cz. I: W kręgu latopisów litewskich, recenzenci: prof. dr hab. Urszula Augustyniak, prof. dr hab. Marceli Kosman, prof. dr hab. Piotr Łossowski, prof. dr hab. Jan Tęgowski

Karwat Janusz, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w historiografii i kulturze. Próba analizy i syntezy, recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Dworecki, prof. dr hab. Czesław Grzelak , prof. dr hab. Andrzej Wojtas, prof. dr hab. Janusz Wojtasik

Makowski Krzysztof, na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Caban, prof. dr hab. Witold Molik, prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński, prof. dr hab. Andrzej Szwarc

 

2015 r.

Górczak Zbyszko, Kariery majątkowe rodzin aspirujących do kręgu elity możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI w., recenzenci: prof. dr hab. Antoni Barciak, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Alicja Szymczak, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

Prostko-Prostyński Jan, na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Maria Dzielska, prof. dr hab. Jan Iluk, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, prof. dr hab. Marek Wilczyński

 

2016 r.

Drozd Roman, na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, prof. dr hab. Eugeniusz Koko, prof. dr hab. Włodzimierz Mokry

Grzesik Ryszard, na podstawie dorobku naukowego, recenzenci: prof. dr hab. Idzi Panic, prof. dr hab. Roman Michałowski, prof. dr hab. Stanisław A. Sroka, prof. dr hab. Andrzej Wędzki

Matuszak Zygmunt, Generał brygady Jan II Lachowicz, żołnierz nieznany, recenzenci: prof. dr hab. Marek Jabłonowski, prof. dr hab. Michał Klimecki, prof. dr hab. Karol Olejnik, prof. dr hab. Lech Wyszczelski

Możejko Beata, Peter von Danzig. Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475, recenzenci: prof. dr hab. Marek Cetwiński, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, prof. dr hab. Józef Śliwiński

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości