Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

 

Studia licencjackie o profilu ogólnoakademickim

 

Studia, które kompleksowo przygotują Cię do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego!

Humanistyka w szkole to nowoczesna, interdyscyplinarna propozycja studiów przygotowana wspólnie przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Historii. Dzięki temu połączeniu studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej. Praktyczny profil i modułowy program studiów zapewniają pełne i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

 

Jedna edukacja - więcej możliwości, czyli to, co nasz wyróżnia

- specjalistyczna wiedza z zakresu dydaktyki języka polskiego i historii oraz wiedza pedagogiczno-psychologiczna;


- praktyczny wymiar studiów - 180 godzin praktyk z zakresu dydaktyki historii i języka polskiego, ale również z pedagogiki i psychologii;


- modułowy program studiów z mocno zaznaczonym wymiarem praktycznym.

 

Wiedza - rozwój - praktyka, czyli co zyskujesz?

- dyplom licencjata i kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego i historii w szkole podstawowej;


- specjalistyczną, nowocześnie zaprezentowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i pedagogiki;


- profesjonalne przygotowanie do pracy w szkole;


- możliwość kontynuowania edukacji na studiach II stopnia - wybierając albo studia historyczne, albo studia polonistyczne lub łącząc te dwa kierunki.


Informacje:

www.historia.amu.edu.pl

www. polonistyka.amu.edu.pl

 

Prezentacja kierunku

Program studiów

Efekty kształcenia

Jeśli chcesz studiować w Instytucie Historii UAM w Poznaniu przejdź do rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości