Historia, specjalność nauczycielska

 

Tryb studiowania:

- stacjonarny

- niestacjonarny

 

Poziomy studiowania:

- licencjacki

- magisterski

 

Przedmiotem studiów są:

- uniwersalny, pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności

- przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka

- przedmioty specjalistyczne z zakresu dydaktyki historii, pedagogiki, psychologii;

- interdyscyplinarne wykłady, konwersatoria, warsztaty oraz ćwiczenia w zakresie szkolnej edukacji historycznej, wiedzy o społeczeństwie, edukacji europejskiej, edukacji regionalnej, edukacji międzykulturowej, kultury historycznej;

- praktyki pedagogiczne (ogólnopedagogiczne oraz przedmiotowe) z zakresu "historii", "wiedzy o społeczeństwie", "historii i społeczeństwa".

 

Studia I stopnia licencjackie przygotowują do:

nauczania "historii i społeczeństwa" w szkole podstawowej;

 

Studia II stopnia magisterskie

dla osób, które nie ukończyły specjalności nauczycielskiej na I stopniu studiów

przygotowanie do nauczania "historii" w gimnazjum, "historii" oraz "historii i społeczeństwa" w szkole ponadgimnazjalnej;

dla osób, które ukończyły specjalność nauczycielską na I stopniu studiów

przygotowanie do nauczania "historii" i "wiedzy o społeczeństwie" w gimnazjum, "historii", "historii i społeczeństwa" oraz "wiedzy o społeczeństwie" w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Programy studiów

Efekty kształcenia

 

Jeśli chcesz studiować w Instytucie Historii UAM w Poznaniu przejdź do rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 155 gości