Historia, specjalność mediewistyka

 

Tryb studiowania:

- stacjonarny

- niestacjonarny

- eksternistyczny

 

Poziomy studiowania:

- licencjacki

- magisterski

 

Przedmiotem studiów są:

- uniwersalny, pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności

- przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka

- pogłębione studia nad dziejami średniowiecza, zarówno europejskiego, jak i polskiego, prowadzone pod kierunkiem najlepszej w kraju kadry naukowej – profesorów i adiunktów - przedstawicieli poznańskiej szkoły mediewistycznej.

- wiedza teoretyczna, jak też praktyczny warsztat historyka-mediewisty, w tym z zakresu nauk pomocniczych historii, m.in. dyplomatyki, paleografii, kodykologii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, numizmatyki i innych.

- staże w muzeach i bibliotekach wielkopolskich.

 

Mediewistyka to studia adresowane do osób:

- sprecyzowanych zainteresowaniach

- chcących zgłębiać wiedzę o średniowieczu

- działających np. w bractwach rycerskich i grupach rekonstrukcyjnych

- chcących studiować historię w wyjątkowy i ciekawy sposób, pod opieką przedstawicieli poznańskiej szkoły mediewistycznej

- studiujących już inny kierunek, ale chcących pogłębiać swoje zainteresowania dotyczące średniowiecza.

 

Studia przygotowują do pracy w:

- muzeach i bibliotekach naukowych

- instytucjach kultury

- w charakterze animatorów kultury w środowiskach lokalnych, a także w roli specjalistów do spraw ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Programy studiów

Efekty kształcenia

 

Jeśli chcesz studiować w Instytucie Historii UAM w Poznaniu przejdź do rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości