Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarzadzania Dokumentacją

 

Studia podyplomowe archiwistyki mają doskonalić i służyć pogłębieniu wiedzy, z uwzględnieniem m.in. problemów szczegółowych z zakresu polskiego prawa archiwalnego, kancelarii współczesnej (w tym kancelarii elektronicznej), archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną. Studia są przeznaczone dla osób zatrudnionych w archiwach wszystkich szczebli oraz innych instytucjach przechowujących materiały archiwalne i pozostałe rodzaje dokumentacji. Ich celem jest również zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami metodycznymi, dotyczącymi porządkowania archiwaliów, ich ewidencjonowania i udostępniania. Oferta zorganizowania Studiów Podyplomowych Archiwistyki zgodna jest z § 6 ust. 2 Regulaminu studiów podyplomowych w UAM.

 

Uzyskane kompetencje

W programie studiów uwzględniony został model kompetencji zawodowych archiwistów i zarządców dokumentacji przygotowany przez zespół roboczy Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz innych pracowników szkół wyższych, archiwów i instytucji zainteresowanych kształceniem archiwistów i rekomendowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Absolwent kończący Studia Podyplomowe Archiwistyki jest przygotowany m.in. do:

• pełnienia funkcji kierownika lub pracownika archiwum zakładowego i składnicy akt;

• pełnienia funkcji zarządzającego dokumentacją współczesną w różnych formach;

• właściwego tworzenia dokumentacji oraz do sprawowania nadzoru nad prawidłowym jej obiegiem;

• porządkowania archiwaliów, ich selekcji i ewidencjonowania;

• przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;

• przeprowadzania procesu brakowania dokumentacji.

 

Rekrutacja

Na studia mogą być przyjmowane osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim i magisterskim. Przewidywany jest także udział w studiach słuchaczy, którzy zajmują się w swoich miejscach pracy sprawami obsługi kancelaryjnej oraz pełnią funkcje archiwistów zakładowych nie posiadając wymaganych uprawnień. Dla osób takich, które nie posiadają dokumentów ukończenia studiów o specjalizacji archiwistycznej przewidziane są dodatkowe zajęcia z „podstaw archiwistyki”.

Informacji o studiach udzielają:

prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska (tel. 61 829 1536 , email: irena. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski (tel. 61 829 1502, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Zapisy kandydatów na studia przyjmuje mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka tel. +48 61 829 13 61 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 

Podyplomowe Studia Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

 

Studia podyplomowe historii i wiedzy o społeczeństwie mają na celu przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu. Prowadzone są osobno w zakresie historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Ich program i wymiar godzinowy zgodny jest z obowiązującym aktualnie zarządzeniem MENiS w sprawie studiów nadających kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w szkole.

 

Uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Absolwent uzyskuje przygotowanie merytoryczne oraz dydaktyczno-metodyczne:

• do nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej (już po licencjacie)

• do nauczania historii w gimnazjum oraz liceum (po studiach magisterskich)

• do nauczania WOS w gimnazjum

 

Rekrutacja

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne. Rekrutacja odbywa się osobno na studia w zakresie szkoły podstawowej oraz gimnazjum i liceum lub odpowiednio w zakresie WOS.


 

 

Studia Podyplomowe Historia w szkołach ponadgimnazjalnych

 

Jest to nowa oferta studiów podyplomowych doskonalących, których celem jest przygotowanie merytoryczne oraz dydaktyczno-metodyczne czynnych nauczycieli historii do realizacji nowych zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013 w ramach przedmiotów historia (zakres rozszerzony) oraz przedmiotu historia i społeczeństwo.

 

Uzyskane kompetencje

Studia podyplomowe przygotowują do nauczania historii zgodnie z nowymi wymogami podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotu historia oraz historia i społeczeństwo

 

Rekrutacja

Na studia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne

 

Szczegółowe informacje:

Prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Również na stronach www.ehistory.amu.edu.pl

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 154 gości