Rekrutacja

 

Rekrutacja na wszystkie specjalności kierunku HISTORIA, prowadzone w Instytucie Historii UAM oraz na kierunek HUMANISTYKA W SZKOLE – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, oraz GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH, przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną. Rekrutacja przebiega za pośrednictwem stron internetowych. Z chwilą rozpoczęcia procesu rekrutacji udostępniona zostanie możliwość rejestracji w systemie i zgłoszenia danych, niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Odwiedź stronę www.rejestracja.amu.edu.pl.

 

Rekrutacja na I etap studiów stacjonarnych (studia licencjackie)

W postępowaniu rekrutacyjnym na I etap studiów w Instytucie Historii UAM brany jest pod uwagę wynik uzyskany na maturze z wybranych przedmiotów, pomnożony przez współczynnik, określający ważność (wagę) danego przedmiotu. Wyniki zestawione będą w formie listy kandydatów w systemie punktowym od 0 do 100.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2015/2016 brane będą pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

• język polski

• język obcy (nowożytny)

• dowolny inny przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą notę na maturze.

Różna waga przedmiotów zależy od tego czy kandydat zdawał dany przedmiot w zakresie podstawowym czy rozszerzonym. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tryb I odnosi się do kandydatów zdających tzw. „nową maturę”, tryb II dotyczy kandydatów posiadających tzw. „starą maturę”.

 

Rekrutacja na II etap studiów stacjonarnych (studia magisterskie)

W postępowaniu rekrutacyjnym na II etap studiów w Instytucie Historii UAM brana jest pod uwagę ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I etapu. Osoby, które nie ukończyły na etapie licencjackim kierunku historia muszą dodatkowo odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Zasada ta nie dotyczy specjalności „Kultura klasyczna”, na której wymagana jest znajomość dwóch języków nowożytnych, języka (staro-)greckiego lub łaciny, dwa listy polecające od nauczycieli akademickich, i odbywa się rozmowa kwalifikacyjna.

UWAGA: Podobnie, jak w wypadku studiów I stopnia, rekrutacja przeprowadzana jest przez strony internetowe (www.rejestracja.amu.edu.pl).

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne (zaoczne i eksternistyczne)

Rekrutacja dla studentów studiów niestacjonarnych i eksternistycznych polega na zarejestrowaniu się w systemie rekrutacji na stronach internetowych (www.rejestracja.amu.edu.pl). Przyjmowane będą osoby, aż do wypełnienia limitu miejsc.

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat procesu przeprowadzania rekrutacji dostępne są na stronie głównej Uniwersytetu (www.rejestracja.amu.edu.pl) w Portalu Kandydata.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 137 gości