Rada Instytutu Historii

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu Historii w roku akademickim 2017/2018

3 października 2017

7 listopada 2017

5 grudnia 2017

9 stycznia 2018

6 lutego 2018

6 marca 2018

10 kwietnia 2018

8 maja 2018

5 czerwca 2018

19 czerwca 2018

 


 

Skład Rady Instytutu Historii w latach 2016-2020

Nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora:

1. dr hab. Katarzyna Balbuza

2. dr hab. Konrad Białecki

3. dr hab. Maciej Bugajewski, prof. UAM

4. prof. dr hab. Ilona Czamańska

5. dr hab. Małgorzata Delimata-Proch

6. dr hab. Rafał Dobek

7. prof. dr hab. Józef Dobosz

8. dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM

9. dr hab. Maciej Dorna

10. dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM

11. dr hab. Maciej Franz, prof. UAM

12. dr hab. Rafał Galuba

13. prof. dr hab. Zbyszko Górczak

14. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, prof. UAM

15. prof. dr hab. Kazimierz Ilski

16. dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM

17. prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

18. prof. dr hab. Tomasz Jasiński

19. dr hab. Violetta Julkowska, prof. UAM

20. prof. dr hab. Jan Jurkiewicz

21. dr hab. Krzysztof Kaczmarek, prof. UAM

22. dr hab. Jerzy Kołacki

23. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

24. dr hab. Anna Kotłowska

25. prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski

26. dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM

27. dr hab. Krzysztof Królczyk

28. prof. dr hab. Waldemar Łazuga

29. dr hab. Roman Macyra, prof. UAM

30. prof. dr hab. Krzysztof Makowski

31. dr hab. Aleksander Małecki

32. dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska, prof. UAM

33. dr hab. Krzysztof Marchlewicz, prof. UAM

34. dr hab. Przemysław Matusik, prof. UAM

35. dr hab. Maciej Michalski

36. dr hab. Marek Mikołajczyk, prof. UAM

37. prof. dr hab. Witold Molik

38. dr hab. Maria Musielak, prof. UAM

39. dr hab. Jarosław Nikodem, prof. UAM

40. dr hab. Piotr Okulewicz

41. dr hab. Jędrzej Paszkiewicz, prof. UAM

42. dr hab. Zdzisław Pentek, prof. UAM

43. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. UAM

44. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński

45. dr hab. Krzysztof Rzepa, prof. UAM

46. prof. dr hab. Tomasz Schramm

47. prof. dr hab. Maciej Serwański

48. dr hab. Dariusz Sikorski, prof. UAM

49. dr hab. Edward Skibiński, prof. UAM

50. dr hab. Dorota Skotarczak, prof. UAM

51. dr hab. Izabela Skórzyńska, prof. UAM

52. dr hab. Maria Solarska, prof. UAM

53. dr hab. Paweł Stróżyk

54. dr hab. Krzysztof Stryjkowski, prof. UAM

55. dr hab. Ewa Syska

56. dr hab. Damian Szymczak

57. dr hab. Witold Tyborowski

58. dr hab. Wiktor Werner, prof. UAM

59. dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM

60. dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. UAM

61. dr hab. Ryszard Wryk, prof. UAM

62. prof. dr hab. Wojciech Wrzosek

63. prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa

64. prof. dr hab. Stefan Zawadzki

65. dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM

 

Pracownicy niemający tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

1. dr Magdalena Biniaś-Szkopek

2. dr Lucyna Błażejczyk-Majka

3. dr Justyna Budzińska

4. dr Tomasz Falkowski

5. dr Marcin Graban

6. dr Magdalena Heruday-Kiełczewska

7. dr Alina Hinc

8. dr Anna Idzikowska –Czubaj

9. dr Agnieszka Jakuboszczak

10. dr Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz

11. dr Karol Kościelniak

12. dr Marzena Matla

13. dr Mariusz Menz

14. dr Jan Miłosz

15. dr Anita Napierała

16. dr Regina Pacanowska

17. dr Anna Piesiak-Robak

18. dr Piotr Pokora

19. dr Małgorzata Praczyk

20. dr Łukasz Różycki

21. dr Romuald Rydz

22. dr Justyna Strykowska

23. dr Anna Tatarkiewicz

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

1. mgr Aleksandra Jagodzińska

2. mgr inż. Małgorzata Nowacka

 

22 studentów i doktorantów

 

Zaproszeni

1. prof. dr hab. Przemysław Hauser

2. prof. dr hab. Stefan Kowal

3. prof. dr hab. Maria Kujawska

4. dr hab. Bohdan Lapis, prof. UAM

5. prof. dr hab. Karol Olejnik

6. prof. dr hab. Stanisław Sierpowski

7. prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

8. prof. dr hab. Witold Szulc, prof. UAM

9. prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

10. dr hab. Zbysław Wojtkowiak, prof. UAM

 
free pokerfree poker