„Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”

Czasopismo naukowe, którego właścicielem jest Instytut Historii UAM. W latach 1984-2009 pismo ukazywało się jako wydawnictwo ciągłe, a zeszyty miały charakter tematyczny. Od 2009 roku ukazuje się jako rocznik o tematyce zróżnicowanej, choć zdarzają się też numery tematyczne. Czasopismo poświęcone jest wszelkim sprawom dotyczącym regionu Europy Południowo-Wschodniej i ma charakter interdyscyplinarny. Na jego łamach ukazują się artykuły z zakresu historii, etnologii, historii sztuki, archeologii, socjologii, nauk politycznych, filologii i innych nauk, głównie humanistycznych. Artykuły wydawane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim, rzadziej w słowiańskich językach bałkańskich. Czasopismo zawiera również recenzje, sprawozdania, biografie wybitnych uczonych zajmujących się Bałkanami.

„Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”

The scientific journal is owned by the Institute of History, Adam Mickiewicz University, Poznań. Between 1984 and 2009 published as a serial (thematic issues), from 2009 switched to yearly issues (thematic and mixed). The journal deals with the area of South-East Europe, retaining an interdisciplinary approach within the general field of humanities. The issues contain articles from a variety of domains, such as history, ethnology, art history, politics, and other humanistic ranges. The content is published in Polish, English, Russian, French, German and the Slavic languages of the Balkan Peninsula. Moreover the journal contains reviews, reports and biographies of great scholars interested in the Balkan issues.

Kolegium redakcyjne / Editorial board

Damir Agičić (Zagreb), Ilona Czamańska (Poznań), Kazimierz Dopierała (Gniezno), Agop Garabedyan (Sofia), Jerzy Hauziński (Słupsk), Ion Ieremia (Chişinău), Kazimierz Ilski (Poznań), Leszek Mrozewicz (Poznań), Zdzisław Pentek (Poznań), Irena Stawowy-Kawka (Kraków), Witold Szulc (Poznań), Elżbieta Znamierowska-Rakk (Warszawa)

Adres redakcji / Postal address

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-614 Poznań, ul. Umultowska 89D

Redaktorzy naczelni / Editor-in-chief

Ilona Czamańska, Witold Szulc

Sekretarz redakcji / Assistant editor

Zdzisław Pentek, Jędrzej Paszkiewicz

 

Zasady przyjmowania materiałów do publikacji

Materiały do najnowszego numeru czasopisma można przesyłać za pośrednictwem strony czasopisma:

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/about/submissions#onlineSubmissions

Są one oceniane przez recenzentów (według załączonego obok formularza) i dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny przyjmowane do publikacji.

 

Rules of Publication

Articles, reviews, reports should be sent via the periodicals website

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/about/submissions#onlineSubmissions

Articles sent to Balcanica Posnaniensia. Acta et studia shall be reviewed anonymously by two independent critics according to the double-blind review process rule.

 

Lista recenzentów

 

Najnowsze tomy / Latest volumes

 

 • Balcanica Posnaniensia Acta et studia, t. XXI, 2014
 • red. Ilona Czamańska, Witold Szulc
 • Wydawnictwo: Instytut Historii UAM, Poznań 2014
 • ISBN: 978-83-63047-59-7; ISSN: 0239-4278
 • Liczba stron: ss. 210
 • Pobierz Spis treści

 

 • „Balcanica Posnaniensia Acta et studia”, t. XX, 2013
 • red. Ilona Czamańska, Witold Szulc
 • Wydawnictwo: Instytut Historii UAM, Poznań 2013
 • ISBN: 978-83-63047-17-7; ISSN: 0239-4278
 • Liczba stron: ss. 256
 • Pobierz Spis treści

 

 • „Balcanica Posnaniensia Acta et studia”, t. XIX, 2012
 • Koegzystencja narodów i kultur na Bałkanach
 • red. Ilona Czamańska, Witold Szulc
 • Wydawnictwo: Instytut Historii UAM, Poznań 2012
 • ISBN: 978-83-63047-17-7; ISSN: 0239-4278
 • Liczba stron: ss. 340.
 • Pobierz

 

BALCANICA POSNANIENSIA formularz recenzyjny

Wytyczne redakcyjne do publikacji

Text Preparation Guidelines

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji

Rules of Reviewing the Publications in “Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości