Konkurs wiedzy historycznej o Janie Kilińskim

 

W dniu 3 marca 2016 roku, jednocześnie w siedmiu szkołach na terenie miasta i gminy Trzemeszno, odbył się konkurs wiedzy historycznej poświęcony życiu i działalności oraz pamięci urodzonego w Trzemesznie bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej, Jana Kilińskiego.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowa nr 2 w Trzemesznie oraz ze Szkoły Podstawowej w Trzemżalu i w Kruchowie, a ponadto gimnazjaliści z szkół w Trzemesznie, Trzemżalu i Kruchowie. Organizacją konkursu oraz przygotowaniem pytań testowych, oddzielnie w zakresie obu poziomów kształcenia, zajęli się członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu: dr hab., prof. UAM Violetta Julkowska, reprezentująca Instytut Historii UAM w Poznaniu, mgr Andrzej Leśniewski – prezes Towarzystwem Przyjaciół Zabytków Położonych na Terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, mgr Krystyna Kwaśniewska dyrektor SP nr 1 w Trzemesznie oraz bibliotekarka mgr Aldona Trzecińska i nauczycielka historii mgr Renata Gezella-Figaj z SP nr 2 w Trzemesznie.

Uczniowie przygotowywali się do konkursu tuż po powrocie z ferii zimowych, mając do dyspozycji nową publikację książkową Jan Kiliński. Historia i pamięć, pod red. Violetty Julkowskiej (2015) przygotowaną we współpracy Instytutu Historii UAM w Poznaniu z Towarzystwem Przyjaciół Zabytków Położonych na Terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, a także z udziałem lokalnych władz samorządowych i przedsiębiorców. Książka ta była jednocześnie nagrodą dla wszystkich laureatów konkursu i ich opiekunów.

Poziom odpowiedzi na niełatwe pytania konkursowe okazał się bardzo wysoki a przy tym wyrównany. Organizatorzy już wcześniej podjęli decyzję o przyznaniu nagród książkowych trzem najlepszym uczestnikom konkursu z każdej placówki biorącej w nim udział.

Uroczysty Finał Konkursu z udziałem 23 laureatów odbył się 10 marca – w gościnnych murach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie, która nota bene nosi imię Jana Kilińskiego. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Instytutu Historii UAM oraz przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Trzemeszno a także Starostwa Gnieźnieńskiego, którzy wręczali laureatom oraz nauczycielom historii okolicznościowe dyplomy i książki.

Uczniowie SP nr 1 w Trzemesznie zaskoczyli przybyłych gości piosenką – „rapowanką” o Janie Kilińskim.

 


 

 

Dwuwydziałowy projekt dla Grup patronackich z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

 

Dwuwydziałowy projekt dla Grup patronackich z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego realizowany jest we współpracy z Instytutem Historii UAM oraz Instytutem Filologii Polskiej UAM. Projekt ten odpowiada założeniom ministerialnej koncepcji edukacji historycznej i polonistycznej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Adresowany jest on do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Projekt rozpoczął się w 2013 roku i z sukcesami rozwijał się w kolejnych latach. W listopadzie 2016 roku podpisane zostały kolejne umowy między Instytutami Historii i Filologii Polskiej oraz szkołami z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego rozpoczynające kolejną edycję projektu (2017-2019).

Praca nad projektem przebiega w następujący sposób: z pośród uczniów szkół biorących udział w projekcie tworzone są Grupy patronackie, które realizują roczny projekt na jeden, uzgodniony wcześniej temat. Praca uczniów odbywa się w szkołach pod okiem nauczycieli będących koordynatorami projektu (I, III oraz V etap pracy) oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pod okiem wykładowców z obu Instytutów (II oraz IV etap). Celem projektu jest przygotowanie prezentacji przedstawiającej wyniki pracy uczniów z poszczególnych szkół, które podlegają następnie ewaluacji dokonywanej przez jury składające się z pracowników obu Instytutów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach ostatniego etapu projektu. W wyniku projektu uczniowie wzbogacają swoją wiedzę w obszarze historii regionalnej i przyczyniają się do lepszego zrozumienia kultury, historii oraz języka ich „małych ojczyzn”. Jednocześnie koordynatorzy projektu ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oferują wsparcie o charakterze merytorycznym przez cały okres realizowania projektu.

Dotychczasowe tematy realizowane w ramach projektu:

(2013-2014) Mniejszości narodowo-etniczne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

(2014-2015) Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce. Historia i kultura

(2015-2016) Festiwal filmów biograficznych

(2016-2017) Prawda czy fikcja? Czytamy i rozmawiamy o książkach

 

Galeria

Podpisanie umów, 22.11.2016

 

Kontakt – koordynatorzy projektu:

Instytut Historii UAM

Dr Małgorzata Praczyk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Instytut Filologii Polskiej UAM

Dr Emilia Kledzik Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dr Błażej Osowski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 

 

Podręcznik dla nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej

 

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT wspólnie z pracownikami naukowymi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz poznańskimi nauczycielami, przygotowało publikację elektroniczną dla nauczycieli, edukatorów oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej. Wydawnictwo pt. Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, ma za zadanie wskazać w jaki sposób realizować tematykę regionalną w trakcie szkolnych i pozaszkolnych zajęć.

Dzięki wsparciu przedstawicieli Wydziału Historycznego, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziału Teologicznego, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz nauczycieli podręcznik zyskał interdyscyplinarny wymiar. Wśród bogatej oferty artykułów nauczyciele takich przedmiotów jak: język polski, historia i społeczeństwo, przyroda, geografia, plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, religia i etyka na wszystkich etapach edukacyjnych z pewnością znajdą coś dla siebie.

Koordynatorem prac nad podręcznikiem ze strony Instytutu Historii UAM jest dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska. Honorowego Patronatu projektowi udzielił Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

Podręcznik można pobrać ze strony Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT:

www.poznan.pl/mim/trakt/pobierz-podrecznik,p,20443,20445,24370.html

Podręcznik jest częścią większego projektu pod tym samym tytułem. W jego trakcie odbyły się m.in. warsztaty dla nauczycieli realizowane wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, seminarium dla nauczycieli oraz spotkania ze studentami specjalizacji nauczycielskiej.

 

Zdjęcia:

Partnerzy, Patroni i Mecenasi projektu

 

Okładka podręcznika Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

 

Wycieczka w ramach projektu dla studentów historii UAM o specjalności nauczycielskiej

 

Efekty burzy mózgów w trakcie warsztatów dla nauczycieli w ODN w Poznaniu

 

 


 

Początek. Odnowa


Cel ogólny projektu:

Celem projektu „Początek. Odnowa” jest aktywny, twórczy udział młodzieży z wybranych szkół ponadgimnazjalnych Poznania w cyklu działań zmierzających do zdobycia  aktualnej wiedzy na temat początków państwa polskiego oraz rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza świadomego, kulturalnego i krytycznego udziału w debacie publicznej.

Projekt towarzyszy inicjatywie edukacyjno-artystycznej Teatru Animacji we współpracy z partnerami czeskim i niemieckim wokół problematyki początków państwa/wspólnoty polskiej w kontekście historii Europy Środkowo-Wschodniej i w związku z „Małym Milenium 2016 roku”.

 

Cele szczegółowe projektu:

- Zdobycie i pogłębienie aktualnej wiedzy nt. historii początków państwa polskiego

- Rozwijanie umiejętności pracy w zespole

- Opanowanie i doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych

- Rozwijanie umiejętności udziału w debacie publicznej i prowadzenia sporu

- Aktywny udział w wybranych formach kultury historycznej.

 

Współpraca/partnerstwo:

Teatr Animacji Poznań, Zakład Dydaktyki historii Instytut Historii UAM Poznań, Muzeum Pierwszych Piastów  na Lednicy

I Liceum Ogólnokształcące, XIV Liceum Ogólnokształcące, XXV Liceum Ogólnokształcące,  Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu.

 

Formuła:

Akademia wiedzy i umiejętności

 

Opis projektu:

Projekt „Początek. Odnowa” wpisuje się w trwałą i żywą tradycję „Potyczek Teatralnych” realizowanych z powodzeniem przez Teatr Animacji w Poznaniu. Zarazem jest on częścią projektu artystyczno-edukacyjnego poświęconego legendarnym, wpisującym się w środkowo-wschodnioeuropejską  historię i pamięć fundacyjną, początkom państwa polskiego. Adresatami projektu jest młodzież z poznańskich szkół. Celem ogólnym projektu  jest aktywny, twórczy udział młodzieży w cyklu działań zmierzających do aktualizacji i pogłębienia wiedzy na temat początków państwa polskiego oraz rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza świadomego, kulturalnego i krytycznego udziału w debacie publicznej. Formuła projektu przewiduje długofalowe działania edukacyjne.

Przekonani, że pamięć fundacyjna wspólnoty powinna łączyć nie dzielić, że aby pamięć spełniła swoje zadanie społeczne, powinna rozwijać się w związku z historią jako pamięć historyczna, chcemy skupić środowisko młodych, teatralne, środowisko akademickie i nauczycieli, aby wspólnie, aktywnie, twórczo i w sposób atrakcyjny odnowić wiedzę na temat początków państwa polskiego oraz przedstawić ją sobie i innym w formie warsztatów i debat.

 

Początek. Odnowa

24 luty – 31 marca  2014

Formuła

Wykładowcy

Tytuł

Gdzie

Kiedy

Dla kogo

Akademia wiedzy

 

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński

Instytut Historii UAM

Początek. Odnowa

Instytut Historii UAM

Sala 331

24 lutego

Poniedziałek 2014 godz. 16.45 – 18.00

Uczniowie uczestnicy projektu

młodzież uczestnicy potyczek teatralnych

Prof. dr hab. Józef Dobosz

Instytut Historii UAM

Początki piastowskiego państwa - legenda i historia

Instytut Historii UAM

Sala 331

24.03. 2014

Poniedziałek

16.45 – 18.00

Uczniowie uczestnicy projektu

Młodzież uczestnicy potyczek teatralnych

Akademia umiejętności

Dr Justyna Budzińska

Dr hab. Izabela Skórzyńska

Dr Justyna Strykowska

Warsztaty

Dydaktyczne

Instytut Historii UAM

Sala 222

03.03.14

Poniedziałek 16.45 – 19.00

17.03.14

16.45- 19.00

Uczniowie uczestnicy projektu

Aktorzy TA

Warsztaty artystyczne

Teatr Animacji

10.03.14

Poniedziałek

15.00-18.00

Uczniowie uczestnicy projektu

Akademia   wiedzy

i

umiejętności

Debata

Jakiej historii początku dziś potrzebujemy?

Teatr Animacji

31 marca

Poniedziałek 2014

Spotkanie w TA 15.00

Rozpoczęcie debaty: 17.30

Uczniowie uczestnicy projektu

Uczestnicy potyczek teatralnych

Uczniowie poznańskich szkół ponadgimnazjalnych

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości