dr Łukasz Różycki

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pokój 3.101

tel: 61 829 1523

 

Obszar zainteresowań badawczych

Archeologia antyczna, architektura rzymska i wczesnobizantyńska, rzymski obóz wojskowy i wczesnobizantyńskie miasto Novae (Moesia Inferior), rzymska i bizantyńska teoria wojny, dzieje Słowian, historia późnego antyku i Cesarstwa Bizantyńskiego

 

Udział w projektach badawczych

2014 Ekspert Narodowego Programu Leśnego (panel dziedzictwo)

2012 wykonawca grantu Bizantyńskie źródło do dziejów Słowian: "Teofilakt Simokatta, Historia; przekład z języka greckiego z komentarzem", wraz z dr hab. Anną Kotłowską, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H 12 0239 81)

2012-2015 wykonawca grantu Inwentaryzacja zabytków militarnych Pomorza (XIX i XX wiek) a tak że ich wykorzystanie w działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz turystyczno- krajoznawczej, wraz z dr. Andrzejem Drzewieckim, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H 11016780)

2007-2011 wykonawca grantu Mauricii Strategicon praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne, (grant promotorski N N108 076940)

 

Wybrane publikacje naukowe

Ł. Różycki, Fear - an aspect of Byzantine Psychological Warfare, Vox Patrum 35 (2015) t. 63. p. 459-473.

Ł. Różycki, Fear - elements of Slavic "Psychological Warfare", Journal of Ancient History and Archeology t. 2.1/2015, s. 23-29.

Ł. Różycki, Στρατοκῆρυξ oraz καντάτωρ a obecność mów przed bitwą we wczesnobizantyńskich traktatach wojskowych, De Re Militari, t. 2/2015 (2), s. 21-33.

Ł. Różycki, Strach - elementy słowiańskiej "wojny psychologicznej" w świetle Strategikonu, Prace Historyczne 141/4/2014, 853-861.

Ł. Różycki, Description de l’Ukraine in light of De Administrando Imperio: Two Accounts of a Journey along the Dnieper, Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines 1-2/2014, s. 122-135.

A. Drzewiecki, Ł. Różycki; Militaria Pomorskie (XIX – XX wiek). Historia – Edukacja – Turystyka, Gdynia-Oświęcim 2014, ss. 892.

Ł. Różycki, Rzymskie łaźnie w Cesarstwie Bizantyńskim, [w:] Czystość i brud Higiena w średniowieczu, red. W. Korpalska W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2014, s.225-243.

Ł. Różycki, Wojskowość wczesnosłowiańska w świetle rzymskich źródeł, [w:] Mity i legendy w polskiej historii wojskowości t. 1, red. W. Ceban, J. Smoliński, Kielce 2014, s. 30-37.

Ł. Różycki, Awarskie importy w rzymskiej armii w drugiej połowie VI wieku, [w:] W pancerzu przez wieki, red. A. Niewiński, Oświęcim 2014, s. 16-26.

Ł. Różycki, Higiena w późnorzymskich obozach wojskowych, [w:] Czystość i brud Higiena w starożytności, red. W. Korpalska W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2013, s. 155-165.

Ł. Różycki, Roman-Avar relations from the perspective of the military campaign of 597 and the siege of Tomi, [w:] Barbarians at the Gates Mare Integrans Studies on the history of the shores of the Baltic Sea, Toruń 2013, s. 115-134.

Ł. Różycki, Video games in the process of historical education at the academic level, Colloquium, t. 4/2012, s. 75-82.

 

Tłumaczenia

Michael Kulikowski, Wojny Rzymu z Gotami: od trzeciego wieku do Alaryka, tł., red. Ł. Różycki, Oświęcim 2015.

H. Elton, Sztuka wojenna w rzymskiej Europie 350-425, tł., red. Ł. Różycki, Oświęcim 2013.

A. K. Goldsworthy, Armia rzymska na wojnie, tł., red. Ł. Różycki, Oświęcim 2013.

 

Funkcje

Opiekun studentów historii wojskowości I stopnia

Członek zespołu do spraw absolwentów

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości