dr Małgorzata Praczyk

 

Kontakt

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 61 829 1484

Collegium Historicum, pokój 3.74

 

Obszar zainteresowań badawczych

Historia środowiskowa

Posthumanistyka

Historia regionalna

Historia polityczna Europy i Świata w XX wieku

Studia postkolonialne

Antropologia miejska

Historia kultury

Historia sztuki

Teoria i metodologia historii

 

Najważniejsze publikacje

Monografie

Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku, Instytut Historii UAM, Poznań 2015, ss. 195.

 

Prace zbiorowe pod redakcją

Przez źródło do przeszłości. Materiały z II Sesji naukowej doktorantów Wydziału Historycznego UAM. Poznań 12-15 kwietnia 2008, red. K. Wiśniewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Praczyk, Instytut Historii UAM, Poznań 2012, ss. 257.

 

Publikacje w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych

Praczyk M., Czy historia się ekologizuje? Polska współczesna historiografia wobec natury, „Historyka”, nr 45, 2015, ss. 39-54.

Praczyk M., Materialne ślady minionej zależności i ich współczesne odczytanie w przestrzeni miejskiej Szczecina, „Porównania”, nr 17, 2015,

Praczyk M., Mury Ceuty i Melilli. Od wykluczenia do autoseparacji, „Przestrzenie Teorii”, nr 24, 2015, ss. 145-158.

Praczyk M., Wie Denkmäler erzählen. Koloniale und postkoloniale Monumente in Algerien, [w:] Storytellin in der Romania. Die narrative produktion von identität nach dem ende der groβe erzählungen, red. Charlotte Krauss, Urs Urban, Nadine Rentel, Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin 2014, s. 117-130. (Tłum. Urs Urban).

Praczyk M., Kopiowanie miejsc pamięci. Przypadek Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956, „Przegląd Zachodni”, nr 2/2014, s. 273-285.

Praczyk M., Poznańskie pomniki początku XXI wieku jako forma wytwarzania tożsamości lokalnej, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, Vol. VI (2012/1), s. 133-150.

Praczyk M., (Nie)ludzkie cierpienie pomnika. Strasburskie pomniki i strasburczycy w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Zapisy cierpienia, red. K. Stańczak-Wiślicz, Chronicon, Wrocław 2011, s. 147-158.

Praczyk M., Les aristocrates – animateurs de l’espace urbain posnanien au XIXe siècle, [w:] Les Arisocraties en Europe. Du Moyen âge à aujourd’hui, red. P. Werly, Press Universitaire de Strasbourg, Strasbourg 2011, s. 43-52.

Praczyk M., Topolska A., Sarajewo – żywe muzeum, „Kultura współczesna. Teoria – interpretacje – praktyka”, nr 2(52)/2007, s. 16-39.

Praczyk M., Strasburg – miasto pogranicza. Przestrzeń miejska w perspektywie historycznej jako element kształtujący tożsamość społeczności Strasburga, „Homo Communicativus. Filozofia – komunikacja – język – kultura”, nr 1 (2)/2007, s. 106-112.

 

Funkcje

Członkini Wydziału Wykonawczego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, Poznań 2020 (od 2015 r.)

Koordynatorka „Projektu dla klas patronackich z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” (od 2013 r.)

Członkini zespołu ds. promocji Instytutu Historii UAM (od 2013 r.)

Członkini Komisji Programowej Instytutu Historii UAM (od 2013 r.)

 

Inne

Nagrody i stypendia

Nagroda Rektora UAM, zespołowa II stopnia

Stypendystka American-Polish Fellowship Garstka Program, University of Notre Dame. USA

 

Udział w grantach

Edukacja międzykulturowa w krajach V4 w kontekście kryzysu migracyjnego, Visegrad Fund (2016-2018)

Edukacja międzykulturowa w krajach V4 w kontekście kryzysu migracyjnego, Visegrad Fund (2016-2018)

„Organiczny Poznań”, Stowarzyszenie Czasu Kultury. Grant w ramach edycji „Patriotyzm Jutra 2016” finansowany przez Muzeum Historii Polski (PJ 2016/1127).

„Historia środowiskowa Krakowa”, (2016-2018). Projekt finansowany przez NCN z programu Opus 10.

 

Członkowstwo w towarzystwach naukowych

Członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2016 r.)

Członkini European Society for Environmental History (od 2015 r.)

 
free pokerfree poker