dr Małgorzata Praczyk

 

Kontakt

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 61 829 1484

Collegium Historicum, pokój 3.74

 

Obszar zainteresowań badawczych

Historia środowiskowa

Studia postkolonialne

Studia nad pamięcią

Historia powszechna XIX i XX wieku

Teoria historii oraz teoria historii sztuki

 

Najważniejsze publikacje

Monografie

Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku, Instytut Historii UAM, Poznań 2015, ss. 195.

 

Prace zbiorowe pod redakcją

Poznań w działaniu. Inicjatywy społeczne dawniej i dziś, red. M. Praczyk, Stowarzyszenie Czasu Kultury, Poznań 2017, ss. 272.

Edukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, red. E. Kledzik, M. Praczyk, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2016, ss. 240.

Przez źródło do przeszłości. Materiały z II Sesji naukowej doktorantów Wydziału Historycznego UAM. Poznań 12-15 kwietnia 2008, red. K. Wiśniewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Praczyk, Instytut Historii UAM, Poznań 2012, ss. 257.

 

Publikacje w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych (wybór)

Hinc A., Praczyk M., Praca organiczna. Teoria i praktyki, [w:] Poznań w działaniu. Inicjatywy społeczne dawniej i dziś, red. M. Praczyk, Poznań 2017, ss. 15-36.

Heruday-Kiełczewska M. Praczyk M., D’une génération à l’autre: le stéréotype de l’etudiant de 1945 à nos jours à travers l’exepmple polonais, [w:] L’université en mouvement: Europe occidental et centrale, red. G. Bischoff, P. Werly, Strasbourg 2017, ss. 63-81.

Praczyk M., Historia migracji w Europie – próba wykładu, [w:] Edukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, red. E. Kledzik, M. Praczyk, Poznań 2016, ss. 25-40.

Praczyk M., Ekologiczny wymiar opuszczonych przestrzeni postindustrialnych (na przykładzie dwóch nazistowskich fabryk), [w:] Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku, red. M. Mikołajczyk, Poznań 2016, s. 285-292.

Praczyk M., Ekonkwista Twierdzy Kostrzyn. Powojenna historia miejsca, w: „Historyka. Studia metodologiczne”, nr 46/2016, ss. 11-23.

Praczyk M., Czy historia się ekologizuje? Polska współczesna historiografia wobec natury, „Historyka”, nr 45/2015, ss. 39-54.

Praczyk M., Materialne ślady minionej zależności i ich współczesne odczytanie w przestrzeni miejskiej Szczecina, „Porównania”, nr 17/2015,

Praczyk M., Mury Ceuty i Melilli. Od wykluczenia do autoseparacji, „Przestrzenie Teorii”, nr 24/2015, ss. 145-158.

Praczyk M., Wie Denkmäler erzählen. Koloniale und postkoloniale Monumente in Algerien, [w:] Storytellin in der Romania. Die narrative produktion von identität nach dem ende der groβe erzählungen, red. Charlotte Krauss, Urs Urban, Nadine Rentel, Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin 2014, s. 117-130. (Tłum. Urs Urban).

Praczyk M., Kopiowanie miejsc pamięci. Przypadek Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956, „Przegląd Zachodni”, nr 2/2014, s. 273-285.

Praczyk M., Poznańskie pomniki początku XXI wieku jako forma wytwarzania tożsamości lokalnej, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, Vol. VI (2012/1), s. 133-150.

Praczyk M., (Nie)ludzkie cierpienie pomnika. Strasburskie pomniki i strasburczycy w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Zapisy cierpienia, red. K. Stańczak-Wiślicz, Chronicon, Wrocław 2011, s. 147-158.

Praczyk M., Les aristocrates – animateurs de l’espace urbain posnanien au XIXe siècle, [w:] Les Arisocraties en Europe. Du Moyen âge à aujourd’hui, red. P. Werly, Press Universitaire de Strasbourg, Strasbourg 2011, s. 43-52.

Praczyk M., Topolska A., Sarajewo – żywe muzeum, „Kultura współczesna. Teoria – interpretacje – praktyka”, nr 2(52)/2007, s. 16-39.

 

Udział w projektach badawczych

(2016-2018) Tłumaczenie na język angielski i wydanie w Peter Lang International Academic Publishers książki: Małgorzata Praczyk, Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku, Poznań 2015, Projekt finansowany przez NPRH w ramach programu Universalia 2.1 (21H 16 0038 84). Kierowniczka

(2016-2019) Edukacja międzykulturowa w krajach V4 w kontekście kryzysu migracyjnego, Visegrad Fund (VUSG 61500081). Kierowniczka (2017-2018)

(2016) Organiczny Poznań, Stowarzyszenie Czasu Kultury. Grant w ramach edycji „Patriotyzm Jutra 2016” finansowany przez Muzeum Historii Polski (PJ 2016/1127). Wykonawczyni

(2016-2018) Historia środowiskowa Krakowa. Projekt finansowany przez NCN w ramach programu Opus 10 (2015/19/B/HS3/01762). Wykonawczyni

 

Funkcje

Członkini Wydziału Wykonawczego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, Poznań 2020 (od 2015 r.)

Koordynatorka „Projektu dla klas patronackich z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” (od 2013 r.)

Członkini zespołu ds. promocji Instytutu Historii UAM (od 2013 r.)

Opiekunka roku (od 2013 r.)

 

Inne

Nagrody i stypendia

Stypendium naukowe Rektora UAM (2017)

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2016)

Nagroda Rekotra UAM, zespołowa II stopnia w uznaniu osiągnięć w pracy organizacyjnej (2016)

American-Polish Fellowship Garstka Program, University of Notre Dame. USA (2010 –2009)

 

Członkowstwo w towarzystwach naukowych

Członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2016 r.)

Członkini European Society for Environmental History (od 2015 r.)

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości