dr Regina Pacanowska

 

Kontakt

Pracownia Historii Wizualnej

pokój 3.86

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 61 829 1496

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na historii społeczno-gospodarczej XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarki lokalnej i regionalnej, samorządu terytorialnego (w ujęciu historycznym i współcześnie), historii przedsiębiorczości oraz historii marek i znaków towarowych;

obecnie prowadzone prace badawcze obejmują problematykę przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce w okresie transformacji.

 

Publikacje (wybór)

Monografie:

Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

 

Artykuły:

Samorząd powiatowy w życiu społeczno-gospodarczym Wielkopolski w okresie międzywojennym, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 61 z 2001, s. 115-144.

Samorząd Kalisza w latach 1916-1939, Rocznik Kaliski, t. XXIX z 2003, Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Kaliszu, Kalisz 2003, s. 49 – 62.

Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym, Samorząd Terytorialny nr 4 z 2004, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 1-7.

Powiat kaliski i samorządowa administracja powiatu w okresie II Rzeczypospolitej, Rocznik Kaliski, t. XXXI z 2005, Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Kaliszu, Kalisz 2005, s. 89 -114

Burmistrz zawodowy. Doświadczenia Wielkopolski z końca XIX i początku XX wieku, Samorząd Terytorialny 2006 nr 6, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 24-34.

Wielkopolscy starostowie powiatowi w okresie II Rzeczypospolitej, Kronika Wielkopolski 2006 nr 2 (118), Wojewódzka Biblioteka Animacji Kultury, s. 46-62.

Powiat jarociński w latach 1887-1939, Zapiski Jarocińskie, nr 2-3 (7-8) z 2007, Fundacja 750-lecia Jarocina, s. 7- 45

Samorząd wojewódzki w zachodniej Polsce w latach 1919-1939, Samorząd Terytorialny 2007 nr 5, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 58-71.

Cykl biograficzny: Postacie polskiego samorządu: Józef Alojzy Bek, Samorząd Terytorialny 2007 nr 7-8, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 150-156; Piotr Drzewiecki, Samorząd Terytorialny 2007 nr 10, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 72-78; Feliks Kasprzak (1883-1972), Samorząd Terytorialny 2008 nr 3, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 83-88; Z dziejów nauki prawa administracyjnego i nauki o samorządzie terytorialnym, Włodzimierz Wakar (1885-1933), Samorząd Terytorialny nr 4 z 2004, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 72-78; Ludwik Begale – poznański starosta krajowy, Kronika Wielkopolski nr 2 (110) z 2004, Wojewódzka Biblioteka Animacji Kultury, s. 85 - 90.

Umwandlungen im kommunalen Dienstleistungssektor in Polen nach 1990, Studia Historiae Oeconamicae, Wydawnictwo Poznańskie, t. 27 z 2009, s. 229-247.

(razem z L. Błażejczyk-Majką) Banki spółdzielcze w Wielkopolsce. Rola i miejsce w gospodarce regionu. W: Pieniądz i banki w Wielkopolsce, Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, red. W. Garbaczewski, R. Macyra, t.1, Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 327-348

Niedoceniany partner. Rola władz samorządowych w przemianach społeczno-gospodarczych Polski międzywojennej, Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo, Wrocław 2009, s. 447-457

Między przypadkiem a świadomym działaniem. Formy promocji miast wielkopolskich okresu transformacji, [w:] Poznań, Szczecin, Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony. Red. W. Łazuga, S. Paczos, Poznań 2010, s. 337- 351.

(razem z dr L. Błażejczyk-Majką) Tradycja i nowoczesność. Bilans zmian w polskim sektorze bankowości spółdzielczej. [w:] Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2011, s. 231-255.

Bankowość komunalna II Rzeczypospolitej. Śląska perspektywa, [w:] Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce. Tom 2. 2011, Pieniądz i Banki na Śląsku, red. W. Garbaczewski, R. Macyra, Poznań 2012, Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 333 – 354.

(razem z P. Czechanowskim) „Kremowy biznes”. Ewolucja polskich firm z branży kosmetycznej po 1989 roku na przykładach Kolastyny i Labolatorium Kosmetyczne dr Ireny Eris, red. E. Kościk, R. Klementowski, Wrocław 2012, s. 287-309.

(razem z Aliną Adamczyk), Samorządowe szkoły. Kontrowersje wokół lokalnej polityki oświatowej.[w:] Oblicza edukacji XIX i XX wieku, seria Ars Educandi. Źródła. t.2, red. P. Barczyk, I. Socha, Mysłowice 2012, s. 95- 114.

(razem z A. Adamczyk), Od „uwłaszczenia mieszkańców” do spółki majątkowo-inwestycyjnej. Holdikom S.A. Z Ostrowa Wielkopolskiego, Finanse Komunalne 5/2013, s. 36-51.

Lokalny wymiar modernizacji. Rola samorządu w przemianach społeczno-gospodarczych po 1990 roku. Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej, red. Z. Bukowski, S. Kamosiński, Bydgoszcz 2013, s. 145-167.

Rodzina w polityce i działaniach samorządu terytorialnego po 1990 roku, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 125-142.

Klęski elementarne w kształtowaniu wizerunku osób z polskiego życia publicznego po 1989 roku.[w:] Od powietrza, głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, E. Kościk, Wrocław 2013, s. 333-349.

Labolatorium na miarę XXI wieku. Firma rodzinna dr Ireny Eris i Henryka Orfinger (1983-2010), [w:] Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, red. P. Czechanowski, D. Grala, MK Verbum, Poznań 2013, s. 169 192.

Państwo wobec samorządów. Od zmiany w systemie finansów komunalnych do ustawy scaleniowej z 1933 r.[w:] Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Żarnowski, seria Metamorfozy społeczne, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 85-109.

Pracownicy samorządowi z terenów Polski Zachodniej: kwalifikacje, postawy, wizerunek w społeczeństwie [w:] Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, C. Leszczyńska, seria Metamorfozy społeczne, Instytut Historii PAN, t. 9, Warszawa 2014, s. 191-209.

Zmiany w zarządzaniu i próby modernizacji komunalnych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej (1990-2010), [w:] Na lądzie, w wodzie i w powietrzu... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, GAJT, Wrocław 2014, s. 337-354.

Wiarygodność i zaufanie. Formy reklamy polskich instytucji bankowych z początku XX wieku, [w:] Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej. red. D. Skotarczak, Wyd, Poznańskie 2015, s. 215-224.

Polscy przedsiębiorcy z Dolnego Śląska przełomu XX i XXI wieku. Casus Dariusza Miłka – twórcy sieci CCC. [w:] Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich Kresów, red. T. Głowiński, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2015, s. 291-311.

Marki krajowe i marki globalne na polskim rynku butelkowanych wod mineralnych w końcu XX i na początku XXI wieku. [w:] Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wydawnictwo Gajt , Wrocław 2016, ss. 325.

Marki polskich producentów sprzętu nagłaśniającego w schyłkowym okresie PRL i na początku przemian. [w:] W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red. K. Bittner, D. Skotarczak, Poznań 2016, s. 343-356.

Marki i produkty markowe w gospodarce (nie tylko) wolnorynkowej. Gospodarka wolnorynkowa. Doświadczenia przeszłości i wskazania na przyszłość red. S. Kamosiński, J. Laskowska, Bydgoszcz 2017, s. 308-326.

Produkt. Marka. Konsument. Uwagi wprowadzające, [w:] O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018, s. 11-22.

Zaufanie do marki. Ewolucja marek kosmetycznych w XX wieku, [w:] O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018, s. 63-78.

O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018.

 

Inne

Osiągnięcia aplikacyjne (udział w grantach):

1997-1999 – wykonawca grantu promotorskiego pod. kierunkiem. Prof. dr hab. Stefana Kowala: Działalność społeczna i gospodarcza samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w latach 1918-1939.

2010-2012 – Kierownik grantu Wielkopolski samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu (1998-2010).

 

Funkcje

członek zespołu d/s promocji i informacji na Wydziale Historycznym

członek zespołu d/s klas akademickich w IH

członek zespołu oceniającego jakość kształcenia WZOJKw latach 2013-2016

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości