dr hab.Piotr Okulewicz, prof. UAM

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1477

pokój 3.58

 

Prof. ndzw. w Zakładzie Najnowszej Historii Polski

 

Zainteresowania naukowe

Historia myśli politycznej okresu międzywojennego,

Dzieje Wielkopolski w okresie międzywojennym,

Dzieje obozu piłsudczykowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów zwolenników obozu sanacyjnego w Wielkopolsce.

W kręgu zainteresowań znajdują się również dzieje polskiej muzyki rockowej do 1981 roku.

 

Tematyka prowadzonych zajęć

Dzieje polityczne Polski okresu międzywojennego, problem mniejszości narodowych w II RP, dzieje obozu piłsudczykowskiego, historia muzyki rockowej.

 

Wybrana bibliografia

"Obóz sanacyjny w województwie poznańskim w latach 1926 - 1935", Poznań 2014, s. 511

„Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926; Poznań 2001.

Włoszakowice w przededniu II Wojny Światowej w Włoszakowice 1939 - 1948, red.: Kutny Kamil, Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach (2017), Str. 11 - 31,

Trudna niepodległość - co zostało z idei pracy organicznej w Poznaniu i w Wielkopolsce w okresie międzywojennym. w Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś., red.: Praczyk Małgorzata, Wydawnictwo Stowarzyszenia Czasu Kultury (2016), Str. 37 - 64,

Stosunki polityczne w Wielkopolsce w sierpniu i wrześniu 1920 roku w świetle raportów Mariana Uzdowskiego. w Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku., red.: Mikołajczyk Marek, Instytut Historii UAM(2016), Str. 119 - 130,

Rock życia w PRL. O potrzebie prowadzenia badań historycznych nad dziejami polskiej muzyki rockowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. w Społeczeństwo PRL. Kultura.Pamięć., red.: Skórzyńska Izabela, Skotarczak Dorota, Jankowiak Stanisław, Instytut Historii UAM (2015), Str. 75-93,

Z dziejów obozu sanacyjnego w Wielkopolsce. Powiatowe zjazdy gospodarcze BBWR w 1934 roku., Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne., I(1-2) (2014), str. 113 - 133

Publicyści "Przymierza" wobec problemu niepodległości Ukrainy i Białorusi w okresie rokowań ryskich., [w] Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera. Praca pod redakcją Antoniego Czubińskiego, Piotra Okulewicza, Tomasza Schramma, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, str. 431-440.

Koncepcja “międzymorza” w ujęciu Włodzimierza Wakara, [w] Artykuły i studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Pajewskiemu w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę urodzin pod redakcją naukową Tomasza Schramma, Mazowieckie Studia Humanistyczne, rocznik VIII, 2002, NR 2, str. 209-220.

Koncepcja “międzymorza” jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa między Niemcami a Rosją w okresie międzywojennym [w] O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, pod. Red Jerzego Kłoczowskiego i Sławomira Łukasiewicza, Lublin 2003, str.62-75.

Józef Piłsudski. Między apologią a odrzuceniem, [w] Historia – Pamięć – Tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy. Praca pod red. Marii Kujawskiej i Bogumiła Jewsiewickiego, Poznań 2006, s.249 – 262

Pamięć czy historia polskiej kultury popularnej? Rzecz o Czesławie Niemenie. [w] Wiadomości historyczne nr 5 (wrzesień / październik) 2008, s.5-15.

Witkowo w latach 1919 – 1939, [w] Dzieje Witkowa. Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Hausera, Poznań 2010, s. 99 – 159

Polityka polska wobec Rosji bolszewickiej w okresie II Rzeczypospolitej, [w] Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo. Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Hausera i Witolda Mazurczaka, Poznań 2010, s.407 - 421

Symbol pamięci narodowej. Obóz jeniecki w Szczypiornie. [w] Kalisia (Nowa), nr 8-9-10/2007, s.6-8

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 84 gości