dr Piotr Okulewicz

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1477

pokój 3.58

 

Adiunkt w Zakładzie Najnowszej Historii Polski

 

Zainteresowania naukowe

Historia myśli politycznej okresu międzywojennego,

Dzieje Wielkopolski w okresie międzywojennym,

Dzieje obozu piłsudczykowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów zwolenników obozu sanacyjnego w Wielkopolsce.

W kręgu zainteresowań znajdują się również dzieje polskiej muzyki rockowej do 1981 roku.

 

Tematyka prowadzonych zajęć

Dzieje polityczne Polski okresu międzywojennego, problem mniejszości narodowych w II RP, dzieje obozu piłsudczykowskiego, historia muzyki rockowej.

 

Wybrana bibliografia

„Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926; Poznań 2001.

Publicyści "Przymierza" wobec problemu niepodległości Ukrainy i Białorusi w okresie rokowań ryskich., [w] Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera. Praca pod redakcją Antoniego Czubińskiego, Piotra Okulewicza, Tomasza Schramma, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, str. 431-440.

Koncepcja “międzymorza” w ujęciu Włodzimierza Wakara, [w] Artykuły i studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Pajewskiemu w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę urodzin pod redakcją naukową Tomasza Schramma, Mazowieckie Studia Humanistyczne, rocznik VIII, 2002, NR 2, str. 209-220.

Koncepcja “międzymorza” jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa między Niemcami a Rosją w okresie międzywojennym [w] O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, pod. Red Jerzego Kłoczowskiego i Sławomira Łukasiewicza, Lublin 2003, str.62-75.

Józef Piłsudski. Między apologią a odrzuceniem, [w] Historia – Pamięć – Tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy. Praca pod red. Marii Kujawskiej i Bogumiła Jewsiewickiego, Poznań 2006, s.249 – 262

Pamięć czy historia polskiej kultury popularnej? Rzecz o Czesławie Niemenie. [w] Wiadomości historyczne nr 5 (wrzesień / październik) 2008, s.5-15.

Witkowo w latach 1919 – 1939, [w] Dzieje Witkowa. Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Hausera, Poznań 2010, s. 99 – 159

Polityka polska wobec Rosji bolszewickiej w okresie II Rzeczypospolitej, [w] Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo. Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Hausera i Witolda Mazurczaka, Poznań 2010, s.407 - 421

Symbol pamięci narodowej. Obóz jeniecki w Szczypiornie. [w] Kalisia (Nowa), nr 8-9-10/2007, s.6-8

 
free pokerfree poker