Prof. dr hab. W. Molik

 

tel: 61 829 1476

pokój: 3.56

 

Obszar zainteresowań badawczych

Historia społeczna Powszechna i Polski, w szczególności dziejów polskiej inteligencji i ziemiaństwa; dzieje stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku, oraz polskiego ruchu narodowego w zaborze pruskim, pamięci historycznej społeczeństwa polskiego, historia uniwersytetów, szkolnictwa i nauki w XIX i XX wieku, biografistyka, historia polskiej historiografii, dzieje podróżowania i turyzmu.

 

Najważniejsze publikacje

• Kształtowanie się inteligencji w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841-1870, Warszawa-Poznań 1979

• Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914, Poznań 1989

• Kult Karola Marcinkowskiego, Poznań 1996

• Edward Raczyński 1786-1845, Poznań 1999

• Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999

• Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009

• Wybór i oprac., Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku, Poznań 2005

• Dziennikarze polscy pod panowaniem pruskim 1890-1914. Próba charakterystyki, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 3, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1983

• Polscy absolwenci szkół średnich i kierunki ich karier zawodowych w Wielkim Księstwie Poznańskim (1871-1914), w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 4, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985

• Red. (z R. Trabą), Procesy akulturacji /asymilacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX i XX wieku, Poznań 1999

• Red. (z R. Jaworskim), ), (z Rudolfem Jaworskim) Denkmäler in Kiel und Posen. Paralleln und Kontraste, Kiel 2002

• Red. (z A. Saksonem i T. Stryjakiewiczem), Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku, Poznań 2004

• Red., Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818). Bohater narodowy, Poznań 2005

• Red. (z H. Żalińskim), "O nas bez nas". Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, Poznań 2007

 

Bibliografia prac:

• Alina Hinc, Piotr Grzelczak, Bibliografia prac prof. dr. hab. Witolda Molika za lata 1974-2008, w: Sztambuch Witolda Molika, (zebrali i ułożyli: Krzysztof A. Makowski, Jerzy Kołacki, Przemysław Matusik), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2009, s.207-230.

 

Funkcje

• Kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku

• Dyrektor Centrum Instytut Wielkopolski

• Kierownik Zespołu Dydaktycznego XIX wieku

 

 

Prof. dr hab. W. Molik

tel: 61 829 1476

pokój: 3.56

Obszar zainteresowań badawczych:

Historia społeczna Powszechna i Polski, w szczególności dziejów polskiej inteligencji i ziemiaństwa; dzieje stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku, oraz polskiego ruchu narodowego w zaborze pruskim, pamięci historycznej społeczeństwa polskiego, historia uniwersytetów, szkolnictwa i nauki w XIX i XX wieku, biografistyka, historia polskiej historiografii, dzieje podróżowania i turyzmu.

Najważniejsze publikacje:

• Kształtowanie się inteligencji w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841-1870, Warszawa-Poznań 1979

• Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914, Poznań 1989

• Kult Karola Marcinkowskiego, Poznań 1996

• Edward Raczyński 1786-1845, Poznań 1999

• Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999

• Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009

• Wybór i oprac., Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku, Poznań 2005

• Dziennikarze polscy pod panowaniem pruskim 1890-1914. Próba charakterystyki, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 3, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1983

• Polscy absolwenci szkół średnich i kierunki ich karier zawodowych w Wielkim Księstwie Poznańskim (1871-1914), w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 4, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985

• Red. (z R. Trabą), Procesy akulturacji /asymilacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX i XX wieku, Poznań 1999

• Red. (z R. Jaworskim), ), (z Rudolfem Jaworskim) Denkmäler in Kiel und Posen. Paralleln und Kontraste, Kiel 2002

• Red. (z A. Saksonem i T. Stryjakiewiczem), Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku, Poznań 2004

• Red., Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818). Bohater narodowy, Poznań 2005

• Red. (z H. Żalińskim), "O nas bez nas". Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, Poznań 2007

Bibliografia prac:

• Alina Hinc, Piotr Grzelczak, Bibliografia prac prof. dr. hab. Witolda Molika za lata 1974-2008, w: Sztambuch Witolda Molika, (zebrali i ułożyli: Krzysztof A. Makowski, Jerzy Kołacki, Przemysław Matusik), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2009, s.207-230.

Funkcje:

• Kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku

• Dyrektor Centrum Instytut Wielkopolski

• Kierownik Zespołu Dydaktycznego XIX wieku

Prof. dr hab. Krzysztof Makowski

Projekty badawcze:

Radikalisierung des Antisemitismus in Europa (1914-1923), realizowany przez Zentrum für Antisemitismusforschung Technische Universität w Berlinie.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości