dr hab. Maciej Michalski, prof. UAM

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1506

pokój 3.120

 

Obszar zainteresowań badawczych

- historia średniowiecza

- hagiografia i kult świętych

- historia kobiet

- historia i antropologia kultury

- historia życia prywatnego

- mediewalizm

- kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej w XIX wieku

 

Najważniejsze publikacje

Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004 www;

Osieczna (Storchnest). Dawne widoki, Osieczna-Poznań 2005 www;

Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013;

Oblicza mediewalizmu, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, Poznań 2013;

Tolkien – mit, historia, literatura Eseje i studia, red. Z. Kopeć, P. Matusik, M. Michalski, Poznań 2016 www;

Święta Jadwiga śląska i mniszki trzebnickie – interpretacja hagiograficzna, w: Cysterki w dziejach ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, red. A. M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, s. 261-272;

Błogosławiona Jolenta. Refleksja historyczno-hagiograficzno-historiograficzna, w: Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, red. T. Janiak, D. Struniak, Gniezno 2006, s. 71-82;

Tradycja czy tradycje grunwaldzkie – analiza treści, w: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowieczna dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. A. Sikorski, A. M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 611-626;

[wraz z Adamem Krawcem], tłumaczenie pracy Ernsta Kantorowicza, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa 2007

The two swords: using the symbol of the battle of Grunwald (1410) in the 19th and 20th century Poland, w: Meetings with emotions: human past between anthropology and history. (Historiography and society from the 10th to the 20th century), red. P. Wiszewski, Wrocław 2008, s. 109-128 www;

Wokół definicji mediewalizmu, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 66:3(2011), s. 103-111;

Ryszarda Berwińskiego wędrówki po pamięci ludu. Rozważania o osobistym zawodzie w narodowej sprawie, „Sensus Historiae”, 5:4(2011), s. 83-96;

The Slavic History as a Remedy for the Contemporary Disasters. The Project of the Study by Wawrzyniec Surowiecki. An Outline of the Question, w: Nations of the Self. The Search for Identity in the East Central Europe in the 18th Century, red. D. Dolański, A. Pufelska, Zielona Góra-Potsdam 2012, s. 85-95;

[wraz z Maciejem Foryckim], W blasku korony Bolesława Chrobrego. Tradycje gnieźnieńskich koronacji w okresie staropolskim, w: Gniezno – miasto królów, red. S. Pasiciel, D. Stryniak, Gniezno 2012, s. 85-104; www;

O kilku sposobach przywoływania słowiańskiej przeszłości Polaków w pierwszej połowie XIX wieku, w: Oblicza mediewalizmu, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, Poznań 2013, s. 81-101 www;

[wraz z Edytą Głowacką-Sobiech, Anitą Napierałą i Izabelą Skórzyńską], Historia – raport przedmiotowy, w: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, t. 3: Raporty przedmiotowe i rekomendacje, red. I. Chmura-Rutkowska, M. Mazurek, M. Duda, A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa 2016, s. 7-40 www;

[wraz z Anitą Napierałą], Sfera prywatna w podręcznikach do "Historii i społeczeństwa" dla szkół ponadgimnazjalnych, w: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, tom 1, O projekcie. Metodologia badań. Wprowadzenie teoretyczne, red. I. Chmura-Rutkowska, M. Mazurek, M. Duda, A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa 2016, s. 308-323 www;

Słowianofilstwo polskiej pierwszej połowy XIX wieku o religii przodków. Rekonesans w dyskurs postkolonialny, w: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, red. M. Kuziak, B. Maciejewski, Kraków 2016, s. 23-36.

 

Funkcje

- kierownik Zakładu Historii Kultury – od 2016;

- członek Komitetu Organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, Poznań 2020 www;

- członek instytutowej komisji wyborczej w kadencji 2016-2020;

- sekretarz instytutowej komisji wyborczej w kadencji 2012-2016;

- członek zespołu ds. informacji i promocji Wydziału Historycznego w latach 2011-2015;

- członek zespołu ds. promocji Instytutu Historii – od 2012.

 

Inne

- nagroda indywidualna Rektora UAM III stopnia za działalność naukową w 2005 roku

- nagroda indywidualna Rektora UAM III stopnia za działalność organizacyjną w 2011 roku

- nagroda indywidualna Rektora UAM III stopnia za działalność dydaktyczną w 2013 roku

- nagroda indywidualna Rektora UAM III stopnia za działalność naukową w 2014 roku

- członek zespołu opracowującego International Medieval Bibliography, wydawanej przez University of Leeds

 

 

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 133 gości