dr Mariusz Menz

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1473

pokój 3.54

 

Obszar zainteresowań badawczych

Po ukończeniu studiów historycznych na UAM w Poznaniu w 1993 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole średniej. W 1999 r. podjął studia doktoranckie, których zwieńczeniem było uzyskanie w 2004 r. stopnia naukowego doktora na podstawie przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kujawskiej rozprawy pt. Ideowo-wychowawcze aspekty polskiej szkoły średniej ogólnokształcącej w latach 1918-1939 (ze szczególnym uwzględnieniem historii jako przedmiotu nauczania. W 2005 r. został zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej. Od samego początku pełni funkcję koordynatora procesu dydaktycznego w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku historia specjalność myśl i kultura polityczna. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną pt. Myśl polityczna Stanisława Koźmiana (1836-1922) oraz edycję diariusza Koźmiana z czasów I wojny światowej. Jest autorem programów, podręczników i arkuszy egzaminacyjnych do historii i wos-u. Uczestnik projektu: „Modi Memorandi: Interdyscyplinarny Leksykon Terminów Pamięci Zbiorowej”. Aktualne zainteresowania badawcze obejmują:

- dzieje polskiej myśli politycznej w XIX wieku;

- dyskurs polityczny w XIX i XX wieku;

- dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie;

- pamięć historyczna i kulturowa.

 

Najważniejsze publikacje

M. Menz (red.), Album amicorum Waldemara Łazugi, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2012

W. Łazuga, M. Menz, Kontinuita nebo změna? Haličští konzervativci vůči projevům demokratizace, emancipace a modernizace v Rakousku na přelomu 19. a 20. Století [w:] „Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. Století”, t. 20 (2)/2012

M. Menz, Od "śpiącej królewny" do Holocaustu. Fotografia na lekcjach historii [w:] „Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej”, red. V. Julkowska Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2012

M. Menz, Stan badań nad myślą polityczną krakowskich stańczyków (ze szczególnym uwzględnieniem Stanisława Koźmiana) [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne. Stan i potrzeby badań. [red.] A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, T. 1, Rzeszów 2011

M. Menz , Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Od wolności wyboru do nakazu jej stosowania, „Wiadomości Historyczne” 5/2011

M. Menz, Rola tradycji w stańczykowskiej myśli politycznej [w:] „Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku”, [red.:] T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009

M. Menz, Patriota i obywatel – razem czy osobno? [w] „Wychowanie patriotyczne. Tradycja i wyzwania współczesności”, Warszawa 2007

M. Menz, Źródło historyczne w dydaktyce szkoły średniej. Teoria a praktyka [w:] „Między historią a edukacją historyczną”, [red.] V. Julkowska, Poznań 2003

M. Menz, Uczeń w nowej szkole – próba określenia podmiotowości [w:] „Uczeń i nowa humanistyka”, [red.] M. Kujawska, Poznań 2000

 

Funkcje

Koordynator punktów ECTS w Instytucie Historii

 

Inne

Członek Rady Ekspertów polsko-niemieckiego podręcznika do nauczania historii

Członek Rady Programowej IH

Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

Członek PTH

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 110 gości