dr Mariusz Menz

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1473

pokój 3.54

 

Obszar zainteresowań badawczych

Po ukończeniu studiów historycznych na UAM w Poznaniu w 1993 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole średniej. W 1999 r. podjął studia doktoranckie, których zwieńczeniem było uzyskanie w 2004 r. stopnia naukowego doktora na podstawie przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kujawskiej rozprawy pt. Ideowo-wychowawcze aspekty polskiej szkoły średniej ogólnokształcącej w latach 1918-1939 (ze szczególnym uwzględnieniem historii jako przedmiotu nauczania. W 2005 r. został zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej. Od samego początku pełni funkcję koordynatora procesu dydaktycznego w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku historia specjalność myśl i kultura polityczna. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną pt. Myśl polityczna Stanisława Koźmiana (1836-1922) oraz edycję diariusza Koźmiana z czasów I wojny światowej. Jest autorem programów, podręczników i arkuszy egzaminacyjnych do historii i wos-u. Uczestnik projektu: „Modi Memorandi: Interdyscyplinarny Leksykon Terminów Pamięci Zbiorowej”. Aktualne zainteresowania badawcze obejmują:

- dzieje polskiej myśli politycznej w XIX wieku;

- dyskurs polityczny w XIX i XX wieku;

- dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie;

- pamięć historyczna i kulturowa.

 

Najważniejsze publikacje

M. Menz (red.), Album amicorum Waldemara Łazugi, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2012

W. Łazuga, M. Menz, Kontinuita nebo změna? Haličští konzervativci vůči projevům demokratizace, emancipace a modernizace v Rakousku na přelomu 19. a 20. Století [w:] „Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. Století”, t. 20 (2)/2012

M. Menz, Od "śpiącej królewny" do Holocaustu. Fotografia na lekcjach historii [w:] „Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej”, red. V. Julkowska Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2012

M. Menz, Stan badań nad myślą polityczną krakowskich stańczyków (ze szczególnym uwzględnieniem Stanisława Koźmiana) [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne. Stan i potrzeby badań. [red.] A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, T. 1, Rzeszów 2011

M. Menz , Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Od wolności wyboru do nakazu jej stosowania, „Wiadomości Historyczne” 5/2011

M. Menz, Rola tradycji w stańczykowskiej myśli politycznej [w:] „Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku”, [red.:] T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009

M. Menz, Patriota i obywatel – razem czy osobno? [w] „Wychowanie patriotyczne. Tradycja i wyzwania współczesności”, Warszawa 2007

M. Menz, Źródło historyczne w dydaktyce szkoły średniej. Teoria a praktyka [w:] „Między historią a edukacją historyczną”, [red.] V. Julkowska, Poznań 2003

M. Menz, Uczeń w nowej szkole – próba określenia podmiotowości [w:] „Uczeń i nowa humanistyka”, [red.] M. Kujawska, Poznań 2000

 

Funkcje

Koordynator punktów ECTS w Instytucie Historii

 

Inne

Członek Rady Ekspertów polsko-niemieckiego podręcznika do nauczania historii

Członek Rady Programowej IH

Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

Członek PTH

 
free pokerfree poker