prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska

 

Kontakt

Zakład Archiwistyki

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1536

pokój 3.151

 

Obszar zainteresowań badawczych

Archiwoznawstwo

Teoria i metodyka archiwalna

Biografistyka

Źródłoznawstwo

Edukacja archiwalna

Regionalistyka

 

Najważniejsze publikacje

Archiwa Państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006, ss.432

Józef Paczkowski i jego wkład w budowę polskiej służby archiwalnej, PWN, Warszawa- Łódź 1990, ss. 209

Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, współredaktor, Poznań 2012, ss.242.

Opracowywanie materiałów archiwalnych z XIX-XX wieku (współautor), [w:] Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Wyd. II, Poznań 1995, s. 151-187, Wyd. III, Poznań 1998, s.139-189, Wyd. IV, Poznań 2001, s. 142-196, Wyd. V, Poznań 2004, s. 142-196.

Opracowywanie materiałów pozaaktowych (współautor), [w:] Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Wyd. I, Poznań 1992, s. 143-165, Wyd. II, Poznań 1995, s. 187-211, Wyd. III, Poznań 1998, s. 189-211, Wyd. IV, uzupełnione, Poznań 2001, s.196-234 oraz Wyd. V, Poznań 2004, s. 196-234 .

Aktualne kierunki kształcenia archiwistów i archiwalnych badań naukowych na świecie w

świetle badań opublikowanych przez Carola Couture’a, „Archeion”, t. 105, 2003, s. 14-23;

Fotografie i filmy w archiwach, [w:] Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008, s. 89-106;

Akten der Reichsuniversität Posen in den Archivbeständen der Adam-Mickiewicz-Universität, [w:] Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, Bulletin der Polnischen Historischen Mission, Nr 6/2011, s. 168-186.

Problematyka archiwalna na powszechnych zjazdach historyków polskich w międzywojennym, [w:] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Łosowski, Lublin 2011, s. 47-65.

Archiwa warszawskie w Polsce niepodległej (1918-1939), [w:] Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej, pod red. A. Kuleckiej, Warszawa 2012, s. 23-43.

Co zawdzięczamy archiwom z okresu dwudziestolecia międzywojennego?, [w:] Archiwa polskie wczoraj i dziś, Praca zbiorowa pod red. K. Kozłowskiego i W. Stępniaka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych , Warszawa 2012, s. 100-109.

60 lat Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Archiwista Polski”, R. nr 4 (72) 2013, s. 37-51.

Z historii kształcenia archiwistów w Polsce. Niezrealizowane projekty kształcenia archiwalnego z pierwszych lat II Rzeczypospolitej, [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014, s. 239-255.

Czterdzieści lat studiów archiwistycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, "Przegląd Archiwalno-Historyczny", t. II, Poznań 2015, s. 7-20.

Nowe funkcje archiwów, pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej i K. Stryjkowskiego, Poznań 2015, ss.220.

I. Mamczak-Gadkowska, Rozwój szkolnictwa archiwalnego w Polsce w XX wieku, [w:] Archiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo różne doświadczenia, red. nauk. A. Kulecka, Warszawa 2017, s. 197-213.

I. Mamczak-Gadkowska, Zasada przynależności zespołowej w praktyce polskich archiwów państwowych. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych. Studia i materiały, red. E. Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, s. 11-27.

 

Funkcje

Przewodnicząca Rady Archiwum UAM od 2002 r.

Członek Zespołu ds. Opracowania Historii Uniwersytetu w Poznaniu.

Kierownik projektu naukowego „Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939”.

 

Inne

Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich;

Wiceprzewodnicząca Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP;

Członek Sekcji Edukacji Archiwalnej i Szkolenia Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives, Section for Archival Education and Training- ICA/SAE).

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 129 gości