Prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski

Kontakt

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pokój 3.57

tel: 61 829 1475

 

Obszar zainteresowań badawczych

Dzieje ziem polskich w epoce zaborów, w tym zwłaszcza kwestie demograficzne, dzieje społeczno-gospodarcze, mobilność społeczna i procesy migracyjne, dzieje kobiet i rodziny; stosunki narodowościowe na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, zwłaszcza dzieje ludności niemieckiej i żydowskiej oraz stosunków polsko-niemiecko-żydowskich; tożsamość, świadomość i pamięć historyczna na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; dzieje historiografii i źródłoznawstwo XIX i XX wieku.

 

Najważniejsze publikacje

Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992 (wyd. niemieckie: Die Posener Familie 1815-1848, Lüneburg 1996)

Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004

Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu, Kraków 2004 (wspólnie z Dorotą Praszałowicz i Andrzejem A. Ziębą)

Prace pod redakcją

Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku. Studia historyczne, Poznań 1991 (wspólnie z Jerzym Topolskim i Witoldem Molikiem)

Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, Poznań 1999 (wspólnie z Lechem Trzeciakowskim)

O nowy model historycznych badań regionalnych, Poznań 2007

Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, Poznań 2007

Sztambuch Witolda Molika, Poznań 2009 (wspólnie z Jerzym Kołackim i Przemysławem Matusikiem).

Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach, Poznań 2012

Słowianie – idea i rzeczywistość. Zbiór studiów, Poznań 2013 (wspólnie z Moniką Saczyńską).

Approaches to Slavic Unity: Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity Among the Slavs Today, Poznań 2013 (wspólnie z Frankiem Hadlerem).

Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, Poznań 2014

 

Członkostwo w towarzystwach i instytucjach naukowych i pełnione funkcje

Członek Zarządu Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH)

Wiceprezydent Commission Internationale des Études Historiques Slaves

Przewodniczący Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Członek założyciel i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

Wicedyrektor Centrum „Instytut Wielkopolski”

 

Członek:

International Commission of Historical Demography

Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Komisji Historii Kobiet Polskiego Polskie Akademii Nauk

Polskiego Towarzystwa Historycznego

Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

 

Professor Krzysztof A. Makowski

Adam Mickiewicz University

Department of History

ul. Umultowska 89D

61-614 Poznań (Poland)

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

office: 3.57

 

Expertise and Research Interests

Political, economic and social history of Poland in the 19th and 20th centuries, with special reference to the history of the family and women, social mobility and migrations; the history of the national question in the Polish lands in the 19th and 20th centuries, especially the history of the Jewish and German population, as well as the history of German-Jewish-Polish relations; identity, consciousness and historical memory in the Polish lands in the 19th and 20th centuries; the history of historiography, especially the historiography on the Jews, and source research in the 19th and 20th centuries.

 

List of Primary Publications

Krzysztof A. Makowski, (ed.) (2014): History of Women in Poland: A Discussion about the Future Handbook (in Polish), Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 194 pp.

Krzysztof A. Makowski, Frank Hadler (eds.) (2013): Approaches to Slavic Unity: Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity Among the Slavs Today, Poznan, De-partment of History AMU, 175 pp.

Krzysztof A. Makowski, Monika Saczyńska (eds.) (2013): The Slavs – Idea and Reality: Collected Studies (in Polish), Poznan, Department of History AMU, 237 pp.

Krzysztof A. Makowski (ed.) (2012): Two Lives as Two Psalms: An Oral History Told to Eva Urbach by Leon and Tosha Jedwab (in Polish), Poznan, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 239 pp.

Krzysztof A. Makowski (ed.) (2007): On a New Model of Researching Regional History (in Polish), Poznan, Western Institute/Center „Instytut Wielkopolski” AMU, 163 pp.

Krzysztof A. Makowski (ed.) (2007): The Activity of Women in Professional and Economic Organizations in the 19th and 20th Centuries (in Polish), Poznan, Department of History AMU, 171 pp.

Krzysztof A. Makowski (2004): The Power of Myth: Jews in Poznania During the Era of the Polish Partitions in Historical Writing (in Polish), Poznan, Wydawnictwo Poznańskie, 485 pp.

Dorota Praszałowicz, Krzysztof A. Makowski, Andrzej A. Zięba (2004): Mechanisms of the Overseas Chain Migrations in the 19th Century: Poles, Germans, Jews, Ruthenians: An Outline (in Polish), Cracow, Księgarnia Akademicka, 172 pp.

Lech Trzeciakowski, Krzysztof Makowski (eds.) (1999): Self-Modernization of Societies in the 19th Century: The Irish, Czechs and Poles (in Polish), Poznan, Department of History AMU, 166 pp.

Krzysztof Makowski (1996): Die Posener Familie 1815-1848, Lüneburg, Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 386 pp.

Krzysztof Makowski (1992): The Family in Poznan in the First Half of the 19th Century (in Polish), Poznan, Adam Mickiewicz University Press, 245 pp.

Jerzy Topolski, Witold Molik, Krzysztof Makowski (eds.) (1991): Ideologies, Views, Myths in the History of Poland and Europe of the 19th and 20th Centuries (in Polish), Poznan, Adam Mickiewicz University Press, 328 pp.

 

Professional Membership

International Committee of Historical Sciences (Board Member)

Commission Internationale des Études Historiques Slaves (Vice-President)

Commission on Slavonic and East European Studies of the Polish Academy of Sciences (President)

Polish Society for Jewish Studies (Founder Member and Board Member)

Center ‘Instytut Wielkopolski’ (Vice-Director)

International Commission on Historical Demography (Member)

Committee of Historical Sciences of the Polish Academy of Sciences (Member)

Commission on Women’s History of the Polish Academy of Sciences (Member)

Polish Historical Society (Member)

Historical Commission of the Poznań Society of Friends of Sciences (Member)

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości