dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM

 

Kontakt

pokój: 3.112

tel: 61 829 1498

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Obszary zainteresowań badawczych

Wyobrażenia geograficzne średniowiecza i czasów wczesno nowożytnych

Kartografia średniowieczna i wczesno nowożytna

Historia polski i Niemiec we wcześniejszym średniowieczu (do xii w.)

Ziemie słowiańskie w średniowieczu

Kultura i nauka średniowieczna

 

Ważniejsze publikacje

Strach w polskim średniowieczu, w: Scripta minora, red. B. Lapis, Poznań 1996, s. 169-200

Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000

Sny, widzenia i zmarli w kronice Thietmara z Merseburga, Roczniki Historyczne 69 (2003), s. 33-48

Eudo de Stella, heretyk bretoński i jego zwolennicy, Przegląd Historyczny 94 (2004), s. 115-135

Nie tylko curiositas – z dziejów ludzkiej ciekawości w średniowieczu, Przegląd Humanistyczny 48 (2004) Nr 1, s. 27-44

Sexualstraftaten im polnischen mittelalterlichen Laienrecht. Gewohnheits-, Land- und Stadtrecht, w: Geschlechterrollen in der Geschichte aus polnischer und deutscher Sicht, hg. K.-H. Schneider, Münster 2004, s. 59-75

Do czego służą duchy – o pragmatyce niezwykłości w Kronice Thietmara z Merseburga, w: Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2005, s. 463-472

Człowiek średniowieczny wobec niezwykłości: przykład Thietmara z Merseburga, w: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. A. Sikorski, A. M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 231-250

Imagines mundi. Wyobrażenia o świecie człowieka średniowiecznego: krótki zarys tematyki, w: Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 145-156

Drugi rękopis Historii Tartarów autorstwa C. de Bridra, Roczniki Historyczne 74 (2008), s. 157-165

Rzeczywistość zobaczona czy rzeczywistość przeczytana – rola autorytetów w konstruowaniu obrazu Dalekiego Wschodu przez średniowiecznych podróżników, w: Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, red. B. Płonka-Syroka, Warszawa 2008, s. 273-290

Globalny obraz nie-globalnego świata. Obraz świata w kartografii uniwersalnej Średniowiecza i Renesansu, Kultura – Historia – Globalizacja 5 (2009), s. 1-12

Wyobrażenia geograficzne w kronice Wincentego, w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 294-304

Kilka uwag na temat genezy Kroniki Wielkopolskiej, w: Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 199-216

Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce. Studium z dziejów geografii kreacyjnej, Poznań 2010

Do Jerozolimy, na kraniec świata i dalej: motyw drogi w Księdze Jana Mandeville’a, w: Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa, red. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf, Wrocław 2010, s. 233-244

Jerozolima jako środek świata w średniowiecznej geografii kreacyjnej, Studia Periegetica 5 (2010), s. 85-125

Księga Jana Mandeville’a – fikcja i rzeczywistość w średniowiecznych relacjach podróżniczych, w: Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2011, s. 63-74

Lynn Thorndike (1882-1965), w: Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 231-240

Fremde Männer, fremde Frauen. Selbst- und Fremdwahrnehmung in dem Reisebericht von Niklas von Popplau, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej 8 (2013), s. 255-280

Pożądanie i rytuał. Seksualność małżeńska w późnym średniowieczu, w: Moc a její symbolika ve středovĕku. Colloquia Mediaevalia Pragensia 13, red. M. Nodl, Praha 2013

Król bez korony. Władysław I Herman, książę Polski, Warszawa 2014 (w druku)

 

Problematyka zajęć

Seminarium licencjackie i magisterskie, dot. następujących kręgów tematycznych: kultura średniowieczna, motywy średniowieczne w kulturze współczesnej, historia Polski oraz Europy zachodniej i północnej w średniowieczu.

Zajęcia w roku akademickim 2013/2014: Historia powszechna średniowiecza (wykłady i ćwiczenia), Kościół w średniowieczu, Proseminarium mediewistyczne, Człowiek wczesnego średniowiecza, Renesans XII wieku.

 

Inne

Realizowany projekt badawczy: „Historia i kultura dawnych Słowian” (kierownik grantu NPRH w latach 2012-2015)

Autor przekładów z j. angielskiego i niemieckiego, m.in.: E. H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa 2007 (wspólnie z M. Michalskim), G. Schramm, Polska w dziejach Europy środkowej. Studia, Poznań 2010, (wspólnie z E. Płomińską-Krawiec), H. Sebag-Montefiore, Dunkierka: Walka do ostatniego żołnierza, Poznań 2010

 
free pokerfree poker